Nya rutiner behövs när efterskottsbetalning införs

Från och med oktober byter Försäkringskassan från förskotts- till efterskottsbetalning av assistansersättningen. Och nu radar frågorna upp sig inför förändringen.

Heja Olika bad Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning, om svar på hur assistansanordnarna ska omställningaren.

Förändringen påverkar inte alls det ekonomiska resultatet, utan handlar bara om likviditeten?
– Så är det. Det kommer att utbetalas precis lika mycket pengar som tidigare men inte förrän timmarna har använts.

Hur kontrollerar man enklast om likviditeten räcker till utan att ta till några extra åtgärder (t ex låna)?
– Titta hur mycket pengar som finns kvar på banken/posten efter att löneutbetalningarna är gjorda och se om dessa pengar räcker till två månaders lön, skatter och sociala avgifter.

Handlar det om att man behöver ha motsvarande en månades omsättning extra på bankkontot, eller är det mer komplicerat?
– Det är lite mer komplicerat. Frågan beror både på hur snabb man kan vara med att få in räkning och tidrapport till Försäkringskassan men också på om assistenterna får lön för innevarande månad eller efterskottslön.

– Den sista förskottsbetalningen kommer i september och avser september månads timmar. Lönen för september betalas ut i oktober om assistenterna har efterskottsbetalning vilket är det vanligaste. Sen påbörjas efterskottsbetalningen. Om räkningen för oktober 2016 och alla tidrapporter är FK tillhanda påskrivna och klara senast den 5 november kommer pengarna för oktobers arbetade timmar redan den 20 november. Då blir det bara en månads lön och sociala avgifter man behöver klara på pengarna man har tillgängliga den sista september.

– Om man däremot blir senare än så med att skicka in räkning och tidrapporter så kan det bli så illa att man inte får pengarna för arbetade timmar i oktober förrän den 20 december. I så fall måste man ha möjlighet att betala ut två månaders lön och sociala avgifter på pengarna man har tillgängliga den sista september.

Hur säker kan man vara på att det inte kommer några överrasknignar, till exempel att utbetalningen dröjer ännu längre än man räknar med?
– Överraskningar kan man nog fortfarande räkna med men jag hoppas att de i så fall är av det positiva slaget. Till exempel att pengarna betalas ut direkt efter redovisning, även om det inte ser ut att bli så, och att den som har förhöjd ersättning får behålla de regler som gäller idag. Ingenting är ju klart ännu. Och även när det blir klart från politikens sida så återstår att se hur Försäkringskassan tolkar det som beslutas. Räkna alltså med ännu en tids ovisshet.

Har du förslag på hur man redan nu kan börja förbättra sin likviditet?
– En god idé om man inte tror att de likvida medel man har kommer att räcka är att försöka få i alla fall en del av sina uppdragsgivare att få in sina redovisningar till Försäkringskassan snabbare, det vill säga senast den femte månaden efter den månad assistansen lämnades.

– Det kommer troligen att innebära att anordnaren granskar tidsredovisningar en gång mitt i perioden för att inte allt ska granskas den sista, att alla assistenter får extra utbildning i hur de ska skriva sina tidsredovisningar och att man hittar bra rutiner för att assistenterna ska kunna skriva ut och skriva under sina tidsredovisningar, samtidigt som att assistansanordnaren också ska skriva under dem och därefter den assistansberättigade. Ett förslag är att ha möte hos den assistansberättigade den 1 till 4 varje månad. Det finns anordnaren där det här fungerar redan idag.

MER INFORMATION

IFA, Intresseorganisationen för assistansberättigade, har tillsammans med Anna Barsk Holmbom tagit fram en beräkningar och förslag för hur assistansanordnare kan hantera övergången till efterskottsbetalning.

På Försäkringskassans webbplats finns också ”Frågor och svar om efterskottsbetalning”.