2017-01-21      14:12

You are here

Stor oro för nya signaler om tuffare assistansprövningar


Regeringen vill att Försäkringskassan "bryter utvecklingen" inom personlig assistans
- Alla assistansberättigade kan känna sin trygghet hotad, säger Vilhelm Ekensteen med anledning av det nya regleringsbrevet till Försäkringskassan.
- Alla assistansberättigade kan känna sin trygghet hotad, säger Vilhelm Ekensteen med anledning av det nya regleringsbrevet till Försäkringskassan.
2016-02-03

Regeringen uppmanar nu Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen".

Detta uppfattas av många som en signal om ytterligare press på Försäkringskassan att hålla igen på assistansersättningen.

Uppmaningen finns med i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan för år 2016 och väcker stor oro.

- Det kan inte vara Försäkringskassans uppgift att utan stöd av lagändring plötsligt fatta nya beslut med färre timmar, säger Anna Barsk Holmbom, specialist och utbildare inom personlig assistans.

 

Åsa Regner är minister med ansvar för personlig assistans.
HejaOlika har bett Åsa Regner, minister med ansvar för personlig assistans, om en kommentar till oron över regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan.

 

Vilhelm Ekensteen, som är ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, betecknar regleringsbrevet som "direkt skrämmande".

- Den kategoriskt formulerade ordern till Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar gör att varje assistansanvändare kan känna sin trygghet och grundläggande existensförutsättning hotad. Vem ska drabbas och hur? Kan den lag som tillförsäkrar oss ett omistligt, livsavgörande stöd  nu tolkas hur som helst, bara det åtlyder regeringens direktiv? säger Vilhelm Ekensteen.

 

 

Mera fakta

Så här skriver regeringen till Försäkringskassan i regleringsbrevet för 2016:

Mål och återrapporteringskrav
Mål för assistansersättningen

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller hög kvalitet.

Motsvarande skrivning för år 2015 löd så här:

Försäkringskassan ska säkerställa en god kontroll av assistansersättningen för att motverka överutnyttjande. Handläggningen, utredningarna och beslut ska vara likvärdiga över hela landet och hålla utredningarna och beslut ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Myndigheten ska vidareutveckla it-stödet för assistansersättningen så att det under årethög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning.

    

Läs 4 Kommentarer till denna artikel

Linnea (Ej verifierad. / Not verified.)    11 months 1 week
Kommentar: 

Jag är mamma till 2 autistiska barn. Min son är 27 år svårt autistisk /utvecklingsstörd, min flicka 18 år autistisk /ad/HD, sedan en metabolisk sjukdom som gör att hon kan trilla ihop och bli medvetslös när som.

Min son har inget tal , han har tillsyn samt hjälp med allt i sitt dagliga liv, han har ett självskadande beteende fastnat ofta i vissa saker och det måste brytas. Jag är idag tacksam för att han har sina assistenter vid sin sida som gör att han kan leva som vilken 28-åring som helst . För oss anhöriga har vi sett en kille blomma ut och är väldigt glad idag och trivs som fisken i vattnet .

Min dotter är verbal men har inte förståelsen och med henne måste man prata sakta och tydligt till. Hon är utåtagerande och tar vad hon får tag i och ser inte konsekvenserna i sitt handlande.

Mitt liv, syskonens liv och mina 2 funktionshindrades liv har blivit mycket bättre under dessa 9 år de båda haft assistans

Vad händer med mina barn om assistansen dras in?
Våra barn/ungdomar/ vuxna med någon form av funktionshinder: hur kan man se de att de kostar pengar?
Mina 2 barn vandaliserar inte på stan ...

Har de som har funktionshinder inte rätt till ett bra liv?

Tycker man det är rimligt med Max 20h ledsagning /mån, vad är det för liv? Går politikernas barn ut 20 h i mån eller de själva ?

Ska mina barn inte få lov att bowla, gå på bio med mera som alla andra?

Mina barn har mycket tillsyn i sin assistans då de kan när som fara ut

Innan mina barn fick sin assistans så levde vi i familjen som i ett fängelse: vi hade lås på alla skåp, kyl och frys, hänglås på fönstren med mera.
Mina 2 andra barn ville aldrig ta hem en kompis, de flydde mer hemifrån än var hemma.

Man räckte inte till som förälder till de andra barnen, de kom alltid sist.

Men klart de erbjöd mig avlastning varje helg och för min börs blev det för mycket utgifter för mina 2 barn när kommunen tog över ansvaret om avlastning.
Idag mår alla i min familj bra, jag själv kan lägga tid på mig själv, göra saker med mina andra barn som jag även kan göra med mina funktionshindrade barn.

Idag har vi som familj mer kraft och vi kan ha vänner och släkt på besök, något vi inte kunde för 9 år sedan.

Lena (Ej verifierad. / Not verified.)    11 months 3 weeks
Kommentar: 

Flummigt.

Kerstin Löfgren (Ej verifierad. / Not verified.)    11 months 3 weeks
Kommentar: 

Tyvärr är vi de som står närmast personer med stora funktionsnedsättningar slut o dödströtta efter att i många år kämpat mot alla myndigheter för att personen ska få ett bra liv m hög integritet o självbestämmande o värdigt liv, inte i form för att orka ta mer strid. Synas på barrikaderna, ordna namninsamlingar, demonstrera.
Att en S-ledd regering tar fram detta krav visar att man jag övergivit sina grundläggande värderingar om allas lika värde o rätt att leva ett bra liv och solidaritet som varit en ledstjärna, men det kanske inte gäller människor som har stora behov för att fungera som andra.
Kom ihåg! I morgon kan det vara du som är i behov av den här insatsen! Ingen är garanterad ett friskt liv! En olycka eller sjukdom kan göra oss mer beroende av andra än vi kan tänka oss idag.
Människor med funktionsnedsättningar är andra klassens medborgare i dagens Sverige.

Magnus Johansson (Ej verifierad. / Not verified.)    11 months 3 weeks
Kommentar: 

Tydligt är att rättighetslagstiftningen inte bara är i fara. Den visar också en ny inriktning i politiken, nämligen att sätta sig över lagen genom att kringgå o skapa orimliga "praxisfall". Allt i syfte att klämma åt de svaga, för att tro sig spara pengar. Plötsligt ska min kompis som har en cp-skada med flera tilläggshandikapp ifrågasättas. Politikerföraktet börjar tyvärr bli välförtjänt. Lojala försäkringkassetjänstemän friar sig från sitt humanitära ansvar genom att lyda order, som sedan politikerna säger säg aldrig ha gett. När människor av "överheten" uppfattas som lögnare då är demokratin i fara.

You must have Javascript enabled to use this form.

Sök på HejaOlika

Search form


Ny kanal för snabb och enkel marknadsföring

Ny kanal för snabb och enkel marknadsföring


Redo för 2017? Boka annons i Föräldrakraft nu.


Nyhetssvepet

Vilken skola hotas av straffavgift? Var sänks avgifterna för personer med funktionsnedsättning? Vem har anmälts för diskriminering? Hur gick överklagandet? "Nyhetssvepet" här på HejaOlika ger besked. FÅ KOLL PÅ SENASTE NYTT HÄR!


Dags för nytt jobb?


SENASTE FÖRÄLDRAKRAFTNyhetsbrev


ANNONSER
Tweets från HejaOlika