”Risken att förlora sin assistans har ökat”

Risken för att förlora sina rätt till personlig assistans har ökat, säger Anna Barsk Holmbom, konsult och utbildare i en videointervju med HejaOlika. Hon berättar också vad domen om ”femte behovet” bertyder och hur man kan förbereda sig för att minska risken för att få problem med assistansen.

Här kan du läsa en utskrift av videointervjun ord för ord.

Du träffar assistansberättigade och anordnare över hela landet. Vilka är det viktigaste frågorna som diskuteras kring assistans idag?

– Jag upplever att väldigt många har fått en minskad rädsla för omprövning idag jämfört med hur det var för ett år sedan. Då var den här frågan ganska inflammerad. Man pratade mycket om det på Facebook och sociala medier att det var väldigt många som föroorade sin assistans. Det är lite ironiskt att rädslan tycks ha minskat för jag kan personligen känna att dt är mer risk idag än tidigare.

– Det handlar om en dom som kom i fjol som handlade om det så kallade femte behovet. Domen kom från Högsta förvaltningsdomstolen och det innebär att Försäkringskassan måste följa det som står i domen. Det femte behovet är ett av de fem grundläggande behov som man kan ha för att beviljas personlig assistans. Tillsammans måste de här fem grundläggande behoven uppgå till över 20 timmar per vecka för att den assistansberättigade ska kunna beviljas statlig assistans.

– Om man har det femte grundläggande behovet kan det ofta utgöra en stor del av de grundläggande behoven, och om man förlorar rätten till assistans från Försäkringskassan för att man bara har det femte behovet, då finns en risk att man också förlorar möjligheten att få kommunal LSS-ersättning.

 

Vad är det som krävs för att man ska få räkna in det femte behovet?

-Domen som kom säger att man kan BARA räkna det femte behovet som gundläggande behov om man har en psykisk funktionsnedsättning. Det finns ingen definition på vad en psykisk funktionsnedsätting är men Försäkringskassan har gjort ett rättsligt ställningstagande precis nyligen. I det konstaterar man att om man har en psykisk funktionsnedsättning, då har man en psykisk funktionsnedsättning. En något självklar definition kan tyckas, men det är så läng man har kommit.

 

Hur ska man tänka om man är assistansberättigad eller anhörig, hur ska förbereda sig för omprlvningar med tanke på osäkerheterna?

– När man ska ha en omprövning så måste man fundera igenom sina behov och titta på hur beslutet ser ut, och om Försäkringskassan bara har satt timmar på det femte behovet så kan man själv fundera på om man har något av de andra fyra grundläggande behoven. Som är att man behöver assistans för att kunna kommunicera med andra, ellr att kunna äta, kunna klä av och på sig eller om man har assistansbehov med sin personliga hygien.

 

Om man ändå är orolig för att förlora sin assistans, vad kan man göra för att förbereda sig?

– Om man känner sig orolig för att förlora rätten till sin personliga assistans, då tycker jag att man i god tid ska vända sig till den på orten som erbjuder individuell plan. Det kan vara kommunan, men det kan också vara på habilitering eller rehabilitering.