Nyheter

Självkörande fordon kan bryta utsattheten

Denna artikel handlar om

Autonoma fordon - hot eller möjlighet för att bekämpa politisk fattigdom inom funktionshinderområdet?

 

DEBATT. Kvinnor med funktionsnedsättningar kan bryta sin isolering i samhället om de får möjlighet att vara med om att utforma den nya teknologin med autonoma fordon. Men varför vänta i ovisshet om dessa gigantiska projekt?

I en rapport från myndigheten Trafikanalys (Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn) nyligen fokuseras på vilka möjligheter som finns att det kan uppstå en ekonomisk jämställdhet i samhället och vilka grupper som kan ges tillträde till framtidens transportsystem.

Denna rapport är viktig och intressant ur flera perspektiv. Inom bilindustrin pågår ett forsknings- och utvecklingsarbete om autonoma fordon. Idag vet man väldigt lite om vilka konsekvenser som de autonoma fordonen får för säkerhet, trygghet och risker i vägtrafiken. Det finns också många etiska frågor som måste öppet diskuteras om möjligheter och utmaningar med denna typ av fordon.

I rapporten nämns att ensamstående kvinnor med barn och som har den lägsta inkomsten är en utsatt grupp i samhället. Sedan många år tillbaka är det känt att det finns grupper i samhället som är försatta i politisk fattigdom vilket innebär att man inte har möjlighet och råd att förflytta sig i samhället. Kvinnor med funktionsnedsättningar är mycket utsatta.

Kommer alla att kunna ha förmåga och möjlighet att använda autonoma fordon eller blir det bara begränsade grupper i samhället som får access?

Autonoma fordon skulle öppna upp oanade möjligheter för människor med funktionsnedsättningar att kunna få en förbättrad tillgänglighet och transport.

Jag tror att det är mycket viktigt att såväl patientföreningar som funktionshinderorganisationer är delaktiga i såväl planeringen som genomförande av ett nytt transportsystem. Medaktörskap i forskningen är ett sådant led.

Här måste också transportpolitiken och funktionshinderpolitiken ha en klar överensstämmelse om att tillgängligheten måste vara uppnåelig. I annat fall riskerar såväl innovatörer, tillverkare, systemutformare och politiker att skapa orealistiska förväntningar på vad som kan vara möjligt att åstadkomma i framtiden.

Om det är så att självkörande fordon kan leda till minskade dödstal och skadetal och därtill öka tillgängligheten för alla i samhället är det ett viktigt steg i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag för tjugo år sedan och är idag en viktig ledstjärna för alla de som arbetar för förebyggande arbete inom trafikområdet.

Att bryta politisk fattigdom för utsatta grupper i samhället skulle kunna åstadkommas genom att ge fler utsatta kvinnor makt att få utforma nya teknologier, lösningar och stödformer inom såväl transportområdet som inom det socialpolitiska området. Det behövs en fördjupad debatt om på vilket sätt autonoma fordon i trafiken kan öka tillgängligheten och jämställdheten i samhället.

JÖRGEN LUNDÄLV
Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet

 

Ladda ned rapporten från Trafikanalys.

 

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Annons
Annons för Etac
Annons

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *