Bloggare på HejaOlika

Om ni som jag skulle scanna media för artiklar om LSS, så skulle ni bli förvånade över att så många politiker och företrädare för funktionshinderrörelsen påstår att gruppbostad enligt LSS ä

"Det är det mest framgångsrika året i modern historia, så i dag kan vi kosta på oss att vara glada. Det ekonomiska resultatet är det bästa någonsin”.

Det är lätt att vara ögontjänare, att känna av hur du skall bli populär genom att lova förbättringar, som någon annan skall leverera.

Enligt en nyligen publicerad rapport från SEB har svenska hushåll aldrig varit rikare än nu. Tyvärr är det dock mycket länge sedan rikedomarna varit så ojämnlikt fördelade.

Alla intresseorganisationer som företräder LSS-personer måste hålla ihop!

Vi lämnar den matematiska betydelsen av den gemensamma nämnaren åt sidan och använder begreppet istället för att beskriva orsakssamband, det vill säga den röda tråden i ett antal h

Jag lyssnade på berättelsen "När du ler stannar tiden" i morse när jag promenerade till jobbet.

En liten grupp försvinner lätt i den offentliga debatten. Är sedan gruppen dessutom inte högljudd av den enkla anledningen att man inte kan vara ute i samhället, så är det kört!

Från och med den 1 januari 2015 har vi ett tillägg i diskrimineringslagen. Nu har vi en lag som anser att även otillgänglighet kan betraktas som diskriminering.

BLOGG. Karl Grunewald skrev i ett inlägg på reclaimLSS just denna rubrik!