Harald Strands blogginlägg

Enligt en nyligen publicerad rapport från SEB har svenska hushåll aldrig varit rikare än nu. Tyvärr är det dock mycket länge sedan rikedomarna varit så ojämnlikt fördelade.

Alla intresseorganisationer som företräder LSS-personer måste hålla ihop!

Vi lämnar den matematiska betydelsen av den gemensamma nämnaren åt sidan och använder begreppet istället för att beskriva orsakssamband, det vill säga den röda tråden i ett antal h

En liten grupp försvinner lätt i den offentliga debatten. Är sedan gruppen dessutom inte högljudd av den enkla anledningen att man inte kan vara ute i samhället, så är det kört!

BLOGG. Karl Grunewald skrev i ett inlägg på reclaimLSS just denna rubrik!

Rörelsen är verkligen på marsch. Och det är väldigt roligt att politikerna är intresserade av LSS igen.
LSS beskriver tio olika insatser, men det finns ytterligare en som jag brukar kalla den 11:e insatsen. Den heter Individuell plan och är klart undervärderad.

I paragraf 9 i LSS räknas de speciella 10 insatserna som lagen omfattar upp och beskrivs. Personlig assistans är en av dessa, den dyraste men inte den största.

Några av deltagarna på en föreläsning av de som jobbar i LSS-verksamheter, tyckte att jag var ”bitter” när jag föreläste om hur LSS numera tolkas.
Inför partiernas budgetpresentationer talas ofta om fattigpensionärer och hur man vill kompensera denna grupp. Pensionärer har bland annat fått skattereduktioner i flera steg under senare år. Men LSS-gruppen som vuxna glöms alltid bort ekonomiskt.