HejaOlika om Åsa Regner

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara funktionshinderspolitikens utgångspunkt. Målet ska vara jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet. Det berättade statsrådet Åsa Regnér vid en pressträff på måndagsförmiddagen.

Intentionerna bakom LSS-lagen ska fortsätta gälla. Det skriver Åsa Regnér och Kenneth Andersson i en debattartikel om LSS. I samma artikel utlovas att det ska bli enklare att jobba och vara förälder till barn med funktionsnedsättning.

Förhoppningarna om ett nödstopp för indragningarna av assistans grusades på onsdagseftermiddagen. Det nya regleringsbrevet till Försäkringskassan innehåller inga förändringar som på ett tydligt sätt minskar risken för att kastas ur assistanssystemet.
Statsrådet Åsa Regnér lovade på torsdagen att Försäkringskassan får ett nytt regleringsbrev om assistans och LSS före årsskiftet. Men några garantier om att människors behov ska styra gavs inte. Fokus är fortfarande kontroll och stopp för felanvändning.
PRESSMEDDELANDE. - Funktionshindersperspektivet ska genomsyra jämställdhetspolitiken och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra funktionshinderspolitiken, sa barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon den 9 december ledde årets sista möte med Funktionshindersdelegationen.
Åsa Regnérs nya besked om assistansersättningen har mötts med skepsis och misstro bland många inom funktionshinderrörelsen. Men på ett område får Åsa Regnér beröm - förslaget att det "förhöjda timbeloppet" ska kunna variera över en längre period än en månad.
Nu kommer Åsa Regnér (S) med nya besked om hur regeringen ser på LSS och personlig assistans, i en debattartikel som publicerades på DN Debatt-webben på måndagskvällen.
TV4. Barn-, äldre- och jämställdshetsminister Åsa Regnér om den senaste tidens omdebatterade förändringar kring personlig assistans.

AFTONBLADET. Tanken med Försäkringskassans nya hårdare tolkning av regelverket är att minska fusket, betonar statsrådet Åsa Regnér (S). Hur enskilda drabbas – som kvinnan som dog på en handikapptoalett i Malmö – utreds just nu. – Vår avsikt med den här ökade kontrollen är att komma åt oseriösa aktörer. Det är inte att personer med stora behov inte ska få assistans, säger ministern.

AFTONBLADET - LEDARE. Regeringens stenhårda linje mot funktionsnedsatta har fått kritik. Barnminister Åsa Regnér verkar alltmer stressad av bilder på barn som nobbas assistanshjälp. Ni kommer väl ihåg 4-åriga Selma med en svår hjärnsjukdom? Hon kan inte prata, inte gå och inte äta själv. Ändå tycker Försäkringskassan att hon inte längre behöver någon assistanshjälp.