HejaOlika om LSS

Efter att ha avslutat LSS-skolan inleder Harald Strand nu en ny utbildning här på HejaOlika. Denna gång om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Missnöjet med sparkraven i regeringens pågående LSS-utredning kokar inom funktionshinderrörelsen. Nu startar Handikappförbunden en parallell LSS-utredning.
- Den statliga utredningen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv än kostnader, säger Pelle Kölhed.

BLOGG. Karl Grunewald skrev i ett inlägg på reclaimLSS just denna rubrik!

Bengt Westerberg kommer, kommunalrådet Tuva Lund och andra vinnare i "Bästa LSS-kommun 2016" kommer liksom brukarrepresentanter. Allt är laddat och klart för den stora seminarieturnén om hur man blir bäst på LSS. Starten går i Umeå den 22 februari och finalen på Leva & Fungera i Göteborg.

Désirée Pethrus svarar nu på funktionshinderrörelsens kritik av bristande brukarinflytande i LSS-utredningen.
Hon kommenterar också kontroversiella uttalanden om problem med föräldrar och andra nära anhöriga som assistenter och talet om "skenande kostnader".

Oron över LSS-utredningen växer nu i funktionshinderrörelsen, som även ifrågasätter LSS-utredaren Desirée Pethrus. Utredningens egen expert Pelle Kölhed säger i en intervju att "det känns lite" som att man vill hålla brukarperspektivet borta.

ANALYS. Åter florerar nu falska siffror om LSS. I denna analys konstaterar dock Harald Strand att det inte finns några skenande kostnader inom LSS, inte heller inom assistansersättningen. Det är en ganska lugn utveckling.

TV4. Antalet timmar som funktionshindrade får med assistent kan komma att minska framöver. Det tror regeringens utredare i frågan - trots höstens protester mot förändringarna i LSS. Bland annat ska anställningar av anhöriga ses över.

SR. Även yngre personer kan få demenssjukdomar. I Uppsala ska kommunen nu ordna med ett särskilt boende för just yngre demenssjuka.

NORRTELJE TIDNING - DEBATT. Regeringen har tillsatt en utredning så att LSS och assistansersättningen kan förbättras, träffsäkerheten öka så att alla får den hjälp som de har rätt till, och minska utrymmet för oseriösa aktörer, skriver Mathias Tegner (S).