Bästa LSS-kommun - hur blir man det?

Bästa LSS-kommun.
Bästa LSS-kommun.
SEMINARIUM.

Den 18 augusti utsågs Botkyrka till Sveriges Bästa LSS-kommun. Det var första gången priset delades ut på initiativ av ABH Utbildning och Rådgivning, Tidningen Föräldrakraft och webbsajten HejaOlika.se.

Finalistkommunerna deltar under början av 2017 i seminarier för att berätta om hur de arbetat för att få den prestigefyllda titeln. Bengt Westerberg, LSS-reformens ”pappa”, är moderator för dagen.

Program (preliminärt):

10.00 En representant för aktuell kommun hälsar alla välkomna och inleder seminariet.    
10.15 Vad är kvalitet inom LSS? Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning
10.45 Vad vill vi som berörs av LSS? Ett brukarperspektiv.
11.00 Paus
11.15 Annika Jaldenius, Örgryte-Härlanda berättar om hur kommunen arbetat med behovsbedömning och att lyssna på sina assistansberättigade uppdragsgivare, också när dessa har nedsatt förmåga att kommunicera.
12.00 Lunch
13.00 Tuva Lund, socialdemokratiskt Kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt Ann-Katrin Hegvold, brukarombudsman berättar om hur Botkyrka kommun arbetade för att bli bästa LSS-kommun 2016
13.45
14.00 Paus med kaffe
14.15 Paneldebatt under ledning av moderator Bengt Westerberg. Vad kommer att krävas för att vinna tävlingen Bästa LSS-kommun 2017?
14.45 Dagen avrundas och avslutas klockan 15.

Pris:  2 700 kronor plus moms per person. Avgiften faktureras. Deltagare från ideella funktionshinder- och patientorganisationer deltar med 50% rabatt och får dessutom var tionde anmälning kostnadsfritt.

Om du behöver personlig assistent för att kunna delta betalar du endast självkostnadspris för fika och mat för denne.

Sprid gärna information om seminariet vidare till kollegor som du tror kan vara intresserade.

Sista anmälningsdatum: Eftersom det är begränsat antal platser kan det vara bra att göra anmälan så snart som möjligt om du vill vara garanterad en plats. Stockholm/Botkyrka den 27 april (prel).

Välkomna!

Organisation

ABH Utbildning och Rådgivning, Föräldrakraft och HejaOlika.se
Symbol för Bästa LSS-kommun.

Typ av utbildning

Korta kurser

Ämnesområde

LSS

Utbildningsplatser

Publicerad

2017-02-05
Anna Barsk Holmbom