Unga vuxna med ADHD och ASD (Autismspektrumtillstånd)

UTBILDNING

Välkommen till en dag om unga vuxna med ADHD och ASD (autismspektrumtillstånd) byggt på egna berättelser!

Under dagen får ni kunskap om ADHD och ASD (autismspektrumtillstånd) och hur det kan vara att leva med dessa diagnoser. Ni får tips på vad som fungerar och inte, i till exempel arbetslivet, skolan och i vardagen. Ni får praktiska råd och konkreta verktyg för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå. 

Målgrupp
Dagen vänder sig till er som arbetar inom skola, vård, omsorg, fritidsverksamheter, förenings- och idrottsliv, myndigheter, handläggare inom olika verksamheter samt anhöriga och personer med egna erfarenheter. Medlemmar och stödorganisationer till Riksförbundet Attention är välkomna med medlemsrabatt. 

Från tidigare kursdeltagare:
”En fantastiskt givande dag, tack!"
"Tydliga, inspirerande och proffsiga föreläsare!"

Ur innehållet:

  • ADHD och ASD – vad kännetecknar diagnoserna?
  • Samsjuklighet 
  • Genusperspektiv
  • Bemötande, förhållningssätt och anpassningar
  • Egna erfarenheter av att leva med NPF
  • Relationer och samspel
  • Framgångsfaktorer och lösningar
  • Eget ansvar och samhällets stöd – vem kan göra vad?

Kursledare
Angelica Ogland – journalist och föreläsare, har mångårig erfarenhet av att arbeta med och föreläsa om vuxna och ungdomar med NPF. Angelica fick sin adhd-diagnos i vuxen ålder.

Jill Carlberg – från aggressionsproblematik och skolsvårigheter till att leda ett eget företag. Har goda erfarenheter av samhällets stöd. En av de första tjejerna i Sverige att få en Aspergerdiagnos. 

Emil Häggbom – från tidigare kriminalitet och missbruk till att arbeta med ungdomar med egen problematik. Är utbildad i MI och är coach. Fick ADHD-diagnos i sena tonåren.

Dagen görs i samarbete med Attention Stockholm.

Plats och datum:

Torsdag 31 augusti 2017, klockan 09.30-16.00. Start 09.00 med kaffe och smörgås. Adress är Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.
 

Sista anmälningsdag:
2 augusti.

 

Organisation

Attention Utbildning

Typ av utbildning

Korta kurser
Längre utbildningar

Utbildningsplatser

Publicerad

2017-03-09
Gunilla Simonsson