Vård, egenvård och personlig assistans - i fokus 21 nov 2017

Bild

Är behovet vård eller egenvård? Det kan vara helt avgörande för om en person bedöms ha rätt till personlig assistans eller inte.
Om behovet inte tillgodoses med assistans kan det bli oklart vem som ansvarar istället. För den enskilde är det viktigt att det blir en sammanhållen insats, men hur ser möjligheterna ut för detta?

Konferens för politiker, anordnare och enskilda

Den 21 november 2017 äger heldagskonferensen ”Vård, egenvård och personlig assistans” rum på Quality Hotel Winn i Haninge.

På plats finns myndigheter, experter och ansvariga politiker för att ge besked:
* Vad är egenvård? Och vem bestämmer det?
* Vad händer när assistansen dras in för att vissa timmar bedöms vara vård, inte egenvård?
* Vad gör myndigheterna för att skapa trygghet för assistansberättigade?
* Hur vill den pågående LSS-utredningen lösa problemen?
* Hur vill politikerna att det ska funka i framtiden?

Under dagen kommer bland annat Tomas Agda­len från Inspektionen för Social­­för­säkringen, Bitte Fritzon från Social­sty­rel­sen, Anna Ingmanson från Stockholms läns landsting, och Carl Höck­erfelt från Försäk­ringskas­san att redogöra för res­pektive myndighets syn på frågan. Vi avslutar med paneldebatt ledd av Anna Barsk Holm­bom. Dit har vi även bjudit politiker och LSS-utred­ningen.

Målgrupp

Berörda politiker och tjänstemän på kommunal- och landstingsnivå, privata assistansanordnare, assistansberättigade och anhöriga.

 

Tid och plats

21 november klockan 09.00–16.00 på Quality Hotel Winn i Haninge. Kom i god tid för inskrivning. Lunch ingår. Kaffe finns hela dagen.

 

Boka nu

Försäkra dig om en plats på konferensen genom att boka nu. Antalet platser är begränsat. Priset är 2300 kronor exkl moms. Om du deltar som representant för en ideell patient- eller funktionshinderförening är priset 1500 kronor.

 

Klicka här för mer info och bokning online

 

Logotyper

Arrangörer är ABH Utbildning och Föräldrakraft / HejaOlika