Annonsera i Föräldrakraft | HejaOlika

Hög tid att boka annons i Föräldrakraft #4. Ute 12 december 2019. Aktuell hela vintern!

Skola + LSS
+ Guider

Allt du behöver veta om Föräldrakraft nr 4, 2019. 

Här är innehållet som du inte får missa, i tidningen som är aktuell hela vintern 2019-2020!

1. Tema Skolan med stort fokus på problematisk frånvaro. Vad kan man göra som förälder, och vad gör skolan göra? Reportage, intervjuer och tips!

2. 2019 års Bästa LSS-kommun; vinnaren presenteras!

3. Stöd och service för att leva som andra. Sist men inte minst: En ny, tjock sektion medföljer Föräldrakraft. Proppfull med tips och råd om olika stöd för personer med funktionsnedsättning och anhöriga.

Materialdag annonser 16 november 2019.
Utgivningsdag 12 december 2019.

För mer information och bokning – kontakta oss på annons@faktapress.se eller telefon 0709-560852.

BOKA 2020 NU!
Även 2020 utkommer Föräldrakraft med fyra utgåvor; i mars, maj, september och december 2020.

Annonspriserna är oförändrade (se format och priser nedan)

BOKA TIDIGT-RABATT.
För dig som bokar 2020 års annonser senast 30 oktober 2019 erbjuder vi 10% extra rabatt, utöver eventuella volymrabatter.

Volymrabatt: 2 införande 15 % rabatt, 3 införanden 20 % rabatt och 4 införanden 25 % rabatt. (Annan volymrabatt gäller för Annonstorget, se nedan).

Passa på att boka fler annonser samtidigt, så får du stora rabatter.

Vi gynnar trogna, återkommande annonsörer som gör det möjligt för oss att bedriva oberoende journalistik!  

Premiär!

Stöd & service omslag
Preliminär skiss på omslaget. Ett tack till Emelie Nyberg och Sabina Svensson som medverkar på omslaget.

Missa inte vår stora, välfyllda och helt nya sektion ”Stöd och service för att leva som andra”. Premiär med Föräldrakraft nr 4 i december 2019.

Dela på email
E-post
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Tidningen som får hela
familjen att må bättre

Annonsera i Föräldrakraft

Kan en tidning få läsaren att må bättre? Vi tror det! Som anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får man stöd och inspiration genom Föräldrakraft.

I reportage möter man andra familjer som också sörjer det som inte blev, men som har hittat strategier för att hantera livet och må bättre. Guider ger nya idéer om allt det praktiska som underlättar i vardagen.

För professionella, beslutsfattare och förtroendevalda ger tidningen unik kunskap i levnadsvillkoren för enskilda, och värdefullt underlag för kloka beslut.

Föräldrakraft nr 3, 2018, utkom i september 2018.

Föräldrakraft nr 2, 2018, utkom i maj 2018.

Omslag till Föräldrakraft nr 2, 2018.

Sveriges ledande oberoende papperstidning om funktionsrätt

Möt anhöriga och professionella i Sveriges enda oberoende tidskrift och webbtidning om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd.

KONTAKT ANNONSFÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING
Valter Bengtsson
Mejl annons@faktapress.se
Telefon 08-4100 5636, 0709-560 852

Vid bokning av minst tre införanden får du 30% rabatt på allt.
Helsida, ordinarie pris 32 900 kr. Ert pris: 23 030 kr.
Halvsida, ordinarie pris 19 700 kr. Ert pris: 13 790 kr.
3-delssida, ordinarie pris 15 700 kr. Ert pris: 10 990 kr.
Kvartssida, ordinarie pris 11 300 kr. Ert pris: 7 910 kr.

Hör av dig omgående för bokning eller mer information. Kontakta oss på annons@faktapress.se

Om Föräldrakraft

Tidningen i siffror

5000
antal exemplar i snitt per utgåva under 2018
1 nr
sedan starten 2006 (alla kan laddas ned som pdf)
1
sidor med nyheter, intervjuer och reportage

framsida plus 4 insidor

Nyhet: En egen ”tidning i tidningen”

Vi kan erbjuda en unik möjlighet att ha egen framsida och 4 egna sidor med innehåll. Ett oslagbart sätt att nå ut med en ”egen” tidning, katalog eller broschyr till våra målgrupper. Intresserad? Kontakta oss på annons@faktapress.se

Längtar du också till Leva & Fungera i Göteborg i mars?

Den 26–28 mars 2019 är det dags igen. Vi planerar för ett extra stort mässnummer, Föräldrakraft nr 1, 2019, med utgivning två veckor före mässan.
”Den goda staden öppen för alla” är ett av de spännande teman som ingår i planeringen för Leva & Fungera 2019.
Föräldrakraft presenterar (tillsammans med ABH Utbildning) tävlingen Bästa LSS-kommun på mässan. Vi planerar även en frågestund med minister med ansvar för funktionshinderpolitik.

Föräldrakraft nr 1, 2019

Stor mässtidning för Leva & Fungera med allt du behöver veta om Nordens största hjälpmedelsmässa.
Tema Hjälpmedel.
Och mycket mer!

Materialdag annonser 18 februari 2019
Utgivningsdag 12 mars 2019

Föräldrakraft nr 2, 2019

Tema assistans.
Nu ännu bättre och viktigare: LSS-skolan 2019.

Materialdag annonser 6 maj 2019
Utgivningsdag 30 maj 2019 (ändrat från tidigare planerat 19 maj)

Föräldrakraft nr 3, 2019

Tema sysselsättning och försörjning.
Tema Krisberedskap.
Finalisterna i 2019 års Bästa LSS-kommun.

Materialdag annonser 16 augusti 2019
Utgivningsdag 12 september 2019

Föräldrakraft nr 4, 2019

Tema Skola.
Stöd och service.

Materialdag annonser 15 november 2019
Utgivningsdag 12 december 2019

2020 års teman är preliminära och kan revideras.

Föräldrakraft nr 1, 2020

Teman under planering.
Tema Hjultorget. Specialsidor om hjälpmedel inför mässan 27-28 maj.

Materialdag annonser februari 2020
Utgivningsdag mars 2020

Föräldrakraft nr 2, 2020

Teman under planering.

Materialdag annonser maj 2020
Utgivningsdag juni 2020

Föräldrakraft nr 3, 2020

Teman under planering.

Materialdag annonser augusti 2020
Utgivningsdag september 2020

Föräldrakraft nr 4, 2020

Teman under planering.

Materialdag annonser november 2020
Utgivningsdag december 2020

Format & priser

Moms tillkommer på alla priser. 
Volymrabatt: 2 införande 15 % rabatt, 3 införanden 20 % rabatt och 4 införanden 25 % rabatt. (Annan volymrabatt gäller för Annonstorget, se nedan).

Uppslag (dubbel A4)

Uppslag utfallande: 420 x 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Pris uppslag (dubbel A4):
49 400 kr.

Helsida (A4)

Helsida: bredd 190 mm, höjd 270 mm.
Helsida utfallande: 210 x 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Helsida baksidan: bredd 190 mm, höjd 260 mm (33 mm i topp går bort för adressering).
Helsida baksidan utfallande: 210 x 260 mm + 3 mm utfall runt om.

Pris helsida A4: 32 900 kr.
Tillägg begärd placering baksidan: 30 %.

Halvsida

Halvsida liggande: bredd 180 mm, höjd 128 mm.
Halvsida liggande utfallande: bredd 210 mm, höjd 144 mm + 3 mm utfall runt om.

Halvsida stående: bredd 86 mm, höjd 265 mm.
Halvsida stående utfallande: bredd 100 mm, höjd 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Pris halvsida: 19 700 kr.

3-dels sida

1/3-dels sida liggande: bredd 180 mm x höjd 85 mm
1/3-dels sida stående: bredd 60 mm x höjd 253 mm.

Pris 1/3 sida: 15 700 kr.

Kvartssida

Kvartssida liggande bredd 180 mm x höjd 60 mm.
Kvartssida stående bredd 86 mm x höjd 128 mm.

Pris 1/4-sida: 11 300 kr.

Annonstorget

I slutet av tidningen.

Pris en modul, 86 x 60 mm: 3900 kr.
Pris 2 moduler, 86 x 128 mm: 6600 kr.
Pris 3 moduler, 86 x 197 mm: 9300 kr.
Pris 4 moduler, 180 x 128 mm: 11800 kr.

Volymrabatt på Annonstorget:
2 införande 5 %,
3 införanden 10 %,
4 införanden 15 %.

Annonsflik på Föräldrakrafts omslag

ANNONSFLIK på omslagets förstasida, nedre högra hörnet, som hänvisar till minst halvsida inne i tidningen.

Pris: 22 500 kr (med hänvisning till halvsida inne i tidningen)
Pris: 20 500 kr (med hänvisning till helsida inne i tidningen)

Bilagor

Föräldrakraft lämpar sig utmärkt för bilagor som medföljer hela eller del av upplagan.
Hela upplagan: 1,80 kr/styck (upp till 25 gram)
Delar av upplagan: 2,85 kr/styck samt startavgift på 6 000 kr.
26-50 gram kostar ytterligare 50 öre/styck.
51-75 gram kostar ytterligare 1 kr/styck.
76 gram eller mer offereras.
Tillägg punktlimning: 1545 kr + 30 öre styck.
Tillägg inplastning: 1545 kr + 90 öre styck.
Bilaga kan även häftas in/bindas in i tidningen. Pris för detta offereras.
Pris för bilaga som innehåller annonser offereras separat.

Annonsproduktion

Vi kan producera er annons utifrån text- och bildmaterial från er.

Produktionen debiteras 950 kr exkl moms per timme. 

Våra läsare

Varje utgåva av Föräldrakraft når både privat­personer som föräldrar/anhöriga/diagnosbärare och professionella inom vård, omsorg, myndigheter, skola, branschföretag etc samt politiker på både riks- och lokalnivå.

Vi är även representerade på många av de viktigaste mötesplatserna i form av mässor, konferenser och andra event.

För oss är det viktigt att tidningen är bred och att den – även om den är skriven för föräldrar och anhöriga – lockar både yrkesfolk, beslutsfattare och förtroendevalda. Diagrammet till höger visar uppskattning av hur läsekretsen fördelar sig mellan olika målgrupper. Fördelningen varierar beroende på vilka mässor och andra aktiviteter som är aktuella.

Om annonsmaterial

För mer frågor, mejla annons@faktapress.se eller ring 0709-560852

Lämning av annonsmaterial

Annonsmaterial till Föräldrakraft ska i första hand levereras digitalt.
Annonsmaterial via e-post till info@faktapress.se
Annonsmaterial via vanlig post till
FaktaPress AB, Målargatan 7, 2 tr, 111 22 Stockholm.

Färgavdrag ska bifogas för att Föräldrakraft ska kunna garantera kvalitet. Om färgavdrag saknas kan kund ej reklamera för bristande tryckkvalitet.

Annonsmanus kan lämnas, avgift för bearbetning betalas av annonsören. (Timkostnad för annonsproduktion: 950 kr exkl moms.)

 

Digitala format med mera

• Lämpliga digitala filformat är PDF och EPS med inkluderade bilder och typsnitt.
• Kontrollera att den digitala filen är optimerad för offsettryck i CMYK-färger.
• Bilder ska ha rätt upplösning, dvs 2 x rastertätheten (150 lpi) = 300 dpi.
• Kontrollera att annonsens storlek (bredd och höjd) stämmer överens med den bokade ytan.
• Döp gärna filen till ert företagsnamn samt vårt utgåvenummer, exempelvis ”Företag FK 1601”.
• Färgbilder och färger ska vara sparade i CMYK-läge, dvs fyrfärgsseparerade.
• Bilder ska vara okomprimerade.
• Inkludera alltid typsnitt.

• Föräldrakraft ansvarar inte för fel i annons som beror på lämnat annonsmaterial.

Färginställningar för Föräldrakraft

Föräldrakraft trycks på detta papper:
Inlaga: 80 g Graphocote.
Omslag: 150 g Tom-Otto

Information om färginställningar från tryckeriet finns här
https://www.v-tab.se/tjanster/farginstallningar-magasin/
Använd instruktionerna för bestruket (coated) papper.

Regler för avbokning

Vid avbokning av beställd annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera fullt annonspris. Vid avbokning senare än 14 dagar före materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera 75 procent av annonspriset. Om orderbekräftelsen ej stämmer med era uppgifter ska Föräldrakraft meddelas senast 8 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen.

Vad säger läsarna?

Som mormor har jag läst tidningen sedan ni startade – den har blivit bättre och bättre.
Läsare
Den får mig att lyfta när svårigheterna hopar sig.
Läsare
Ger stöd, tips och upp­muntran i en tuff verklighet.
Läsare
Tryggt att få läsa hur andra har det.
Läsare
Samlar nyttig information som det är svårt att hinna söka efter själv. Jag får både ren fakta och inspiration.
Läsare

Genom att
läsa Föräldrakraft
får man...

Bekräftelse

på att man inte är ensam med sina tankar och känslor.

Energi

av att läsa om andra familjer som också kämpar för sitt barns rättigheter.

Möjlighet att möta

andra familjer som också sörjer det som inte blev, men som har hittat strategier för att hantera livet och må ganska bra.

Inspiration och nya idéer

om allt det praktiska runt barnet och familjens situation, som underlättar i vardagen.

Välkommen att boka annons i tidningen som får hela familjen att må bättre!

Telefon: 08-4100 5636
Mobil: 0709-56 08 52
E-post: valter.bengtsson@faktapress.se
FaktaPress AB
Målargatan 7
111 22 Stockholm

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content