Boka 2019 års annonser senast den 30 oktober så får du upp till 40% rabatt!

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tidningen som får hela
familjen att må bättre

Annonsera i Föräldrakraft
2018–2019

Kan en tidning få läsaren att må bättre? Vi tror det! Som anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får man stöd och inspiration genom Föräldrakraft.

I reportage möter man andra familjer som också sörjer det som inte blev, men som har hittat strategier för att hantera livet och må bättre. Guider ger nya idéer om allt det praktiska som underlättar i vardagen.

För professionella, beslutsfattare och förtroendevalda ger tidningen unik kunskap i levnadsvillkoren för enskilda, och värdefullt underlag för kloka beslut.

Föräldrakraft nr 3, 2018, utkom i september 2018.

Föräldrakraft nr 2, 2018, utkom i maj 2018.

Omslag till Föräldrakraft nr 2, 2018.

Sveriges ledande oberoende papperstidning om funktionsrätt

Möt anhöriga och professionella i Sveriges enda oberoende tidskrift och webbtidning om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd.

KONTAKT ANNONSFÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING
Valter Bengtsson
Mejl annons@faktapress.se
Telefon 08-4100 5636, 0709-560 852

Nästa nummer – stora vinternumret:
Föräldrakraft nr 4, 2018
med årets skol-tema

Föräldrakraft nr 4, 2018 utkommer omkring den 14 december 2018. Boka annonsutrymme senast 20 november 2018 i denna utgåva som handlar om skolan, men även om LSS samt resor och kollo.

Tema Skola.
Tema Resor och kollo.

DESSUTOM: Bästa LSS-kommun. Vi presenterar 2018 års vinnare.
Leva & Fungera – en förhandstitt på Nordens största hjälpmedelsmässa.
Vägen till krisberedskap. Hur stödjer vi personer med funktionsnedsättning vid nästa stora kris eller katastrof? (Missa inte heller vår konferens ”Krisberedskap!” den 31 oktober 2018.)

NYHET: Specialsidor om rekrytering inom assistans, omsorg och vård.

För mer information och bokning – kontakta oss på annons@faktapress.se eller telefon 0709-560852.

Nu slutspurtar vi för Föräldrakrafts stora vinternummer, nr 4 som utkommer 12 december.
Samtidigt jobbar vi redan med 2019 års första utgåva som blir extra maffigt som officiell mässtidning för Leva & Fungera.
Just nu kan du boka annons i båda dessa utgåvor med specialrabatten 25 procent (istället för 10 procent som är normalrabatt vid bokning av två utgåvor).
Genom att boka annons i både nr 4 och 1 syns du i tidningar som är aktuella från december 2018 till och med maj 2019.
Hör av dig omgående för bokning eller mer information. Kontakta oss på annons@faktapress.se
Vid samtidig bokning.
Priser exkl moms.
Annons helsida 24 675 kr (ord pris: 32 900 kr)
Annons halvsida 14 775 kr per styck (ord pris: 19 700 kr)
Annons 3-dels sida 11 775 kr (ord pris: 15 700 kr)
Annons kvartssida 8 476 kr (ord pris: 11 300 kr)

Om Föräldrakraft

Tidningen i siffror

5000
antal exemplar i snitt per utgåva under 2018
1 nr
sedan starten 2006 (alla kan laddas ned som pdf)
1
sidor med nyheter, intervjuer och reportage

framsida plus 4 insidor

Nyhet: En egen ”tidning i tidningen”

Vi kan erbjuda en unik möjlighet att ha egen framsida och 4 egna sidor med innehåll. Ett oslagbart sätt att nå ut med en ”egen” tidning, katalog eller broschyr till våra målgrupper. Intresserad? Kontakta oss på annons@faktapress.se

Utgivning 2018

Föräldrakraft nr 1, 2018

Tema: Assistans.
Anhörig (inför Anhörigriksdagen i maj).
Om nominering till Bästa LSS-kommun.
Inför Särskolans rikskonferens.
Kommunikationskarnevalen.
Inför Föräldrakrafts/ABH Utbildnings vårkonferens för assistansanordnare (10-11 april).
Materialdag annonser 28 februari 2018
Utgivningsdag 23 mars 2018

Föräldrakraft nr 2, 2018

Tema: Hjälpmedel. Inför Hjultorget (23-24 maj). Funktionsrättskonventionen och LSS. Val-special. Materialdag annonser 26 april 2018 Utgivningsdag 18 maj 2018

Föräldrakraft nr 3, 2018

Tema: Arbete / daglig verksamhet.
Ekonomi.
Bästa LSS-kommun – reportage om finalisterna.
Materialdag annonser 17 augusti 2018
Utgivningsdag 14 sept 2018

Föräldrakraft nr 4, 2018

Tema: Skola.
Resor & kollo.
Bästa LSS-kommun – vinnaren presenteras.
Materialdag annonser 20 nov 2018
Utgivningsdag 14 dec 2018

Längtar du också till Leva & Fungera i Göteborg i mars?

Den 26–28 mars 2019 är det dags igen. Vi planerar för ett extra stort mässnummer, Föräldrakraft nr 1, 2019, med utgivning två veckor före mässan.
”Den goda staden öppen för alla” är ett av de spännande teman som ingår i planeringen för Leva & Fungera 2019.
Föräldrakraft presenterar (tillsammans med ABH Utbildning) tävlingen Bästa LSS-kommun på mässan. Vi planerar även en frågestund med minister med ansvar för funktionshinderpolitik.

2019 års teman är preliminära och kan revideras.

Föräldrakraft nr 1, 2019

Stor mässtidning för Leva & Fungera med allt du behöver veta om Nordens största hjälpmedelsmässa.
Tema Hjälpmedel.
Artificiell intelligens och robotar.
Rekrytering & arbetsmiljö.
Och mycket mer!

Materialdag annonser 18 februari 2019
Utgivningsdag 12 mars 2019

Föräldrakraft nr 2, 2019

Tema assistans.
Nu ännu bättre och viktigare: LSS-skolan 2019.

Materialdag annonser 24 april 2019
Utgivningsdag 19 maj 2019

Föräldrakraft nr 3, 2019

Tema sysselsättning och försörjning.
Finalisterna i 2019 års Bästa LSS-kommun.

Materialdag annonser 16 augusti 2019
Utgivningsdag 12 september 2019

Föräldrakraft nr 4, 2019

Tema Skola.

Materialdag annonser 15 november 2019
Utgivningsdag 12 december 2019

Format & priser

Moms tillkommer på alla priser. 
Volymrabatt: 2 införande 15 % rabatt, 3 införanden 20 % rabatt och 4 införanden 25 % rabatt. (Annan volymrabatt gäller för Annonstorget, se nedan).

Boka tidigt-rabatt för 2019 års annonser. 
Vid bokning av helsidor och/eller halvsidor i alla 4 utgåvor 2019 senast 30 oktober 2018 ges 40 procent rabatt.

Uppslag (dubbel A4)

Uppslag utfallande: 420 x 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Pris uppslag (dubbel A4):
49 400 kr.

Helsida (A4)

Helsida: bredd 190 mm, höjd 270 mm.
Helsida utfallande: 210 x 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Helsida baksidan: bredd 190 mm, höjd 260 mm (33 mm i topp går bort för adressering).
Helsida baksidan utfallande: 210 x 260 mm + 3 mm utfall runt om.

Pris helsida A4: 32 900 kr.
Tillägg begärd placering baksidan: 30 %.

Halvsida

Halvsida liggande: bredd 180 mm, höjd 128 mm.
Halvsida liggande utfallande: bredd 210 mm, höjd 144 mm + 3 mm utfall runt om.

Halvsida stående: bredd 86 mm, höjd 265 mm.
Halvsida stående utfallande: bredd 100 mm, höjd 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Pris halvsida: 19 700 kr.

3-dels sida

1/3-dels sida liggande: bredd 180 mm x höjd 85 mm
1/3-dels sida stående: bredd 60 mm x höjd 253 mm.

Pris 1/3 sida: 15 700 kr.

Kvartssida

Kvartssida liggande bredd 180 mm x höjd 60 mm.
Kvartssida stående bredd 86 mm x höjd 128 mm.

Pris 1/4-sida: 11 300 kr.

Annonstorget

I slutet av tidningen.

Pris en modul, 86 x 60 mm: 3900 kr.
Pris 2 moduler, 86 x 128 mm: 6600 kr.
Pris 3 moduler, 86 x 197 mm: 9300 kr.
Pris 4 moduler, 180 x 128 mm: 11800 kr.

Volymrabatt på Annonstorget:
2 införande 5 %,
3 införanden 10 %,
4 införanden 15 %.

Annonsflik på Föräldrakrafts omslag

ANNONSFLIK på omslagets förstasida, nedre högra hörnet, som hänvisar till minst halvsida inne i tidningen.

Pris: 22 500 kr (med hänvisning till halvsida inne i tidningen)
Pris: 20 500 kr (med hänvisning till helsida inne i tidningen)

Bilagor

Föräldrakraft lämpar sig utmärkt för bilagor som medföljer hela eller del av upplagan.
Hela upplagan: 1,80 kr/styck (upp till 25 gram)
Delar av upplagan: 2,85 kr/styck samt startavgift på 6 000 kr.
26-50 gram kostar ytterligare 50 öre/styck.
51-75 gram kostar ytterligare 1 kr/styck.
76 gram eller mer offereras.
Tillägg punktlimning: 1545 kr + 30 öre styck.
Tillägg inplastning: 1545 kr + 90 öre styck.
Bilaga kan även häftas in/bindas in i tidningen. Pris för detta offereras.
Pris för bilaga som innehåller annonser offereras separat.

Annonsproduktion

Vi kan producera er annons utifrån text- och bildmaterial från er.

Produktionen debiteras 950 kr exkl moms per timme. 

Våra läsare

Varje utgåva av Föräldrakraft når både privat­personer som föräldrar/anhöriga/diagnosbärare och professionella inom vård, omsorg, myndigheter, skola, branschföretag etc samt politiker på både riks- och lokalnivå.

Vi är även representerade på många av de viktigaste mötesplatserna i form av mässor, konferenser och andra event.

För oss är det viktigt att tidningen är bred och att den – även om den är skriven för föräldrar och anhöriga – lockar både yrkesfolk, beslutsfattare och förtroendevalda. Diagrammet till höger visar uppskattning av hur läsekretsen fördelar sig mellan olika målgrupper. Fördelningen varierar beroende på vilka mässor och andra aktiviteter som är aktuella.

Om annonsmaterial

För mer frågor, mejla annons@faktapress.se eller ring 0709-560852

Lämning av annonsmaterial

Annonsmaterial till Föräldrakraft ska i första hand levereras digitalt.
Annonsmaterial via e-post till info@faktapress.se
Annonsmaterial via vanlig post till
FaktaPress AB, Målargatan 7, 2 tr, 111 22 Stockholm.

Färgavdrag ska bifogas för att Föräldrakraft ska kunna garantera kvalitet. Om färgavdrag saknas kan kund ej reklamera för bristande tryckkvalitet.

Annonsmanus kan lämnas, avgift för bearbetning betalas av annonsören. (Timkostnad för annonsproduktion: 950 kr exkl moms.)

 

Digitala format med mera

• Lämpliga digitala filformat är PDF och EPS med inkluderade bilder och typsnitt.
• Kontrollera att den digitala filen är optimerad för offsettryck i CMYK-färger.
• Bilder ska ha rätt upplösning, dvs 2 x rastertätheten (150 lpi) = 300 dpi.
• Kontrollera att annonsens storlek (bredd och höjd) stämmer överens med den bokade ytan.
• Döp gärna filen till ert företagsnamn samt vårt utgåvenummer, exempelvis ”Företag FK 1601”.
• Färgbilder och färger ska vara sparade i CMYK-läge, dvs fyrfärgsseparerade.
• Bilder ska vara okomprimerade.
• Inkludera alltid typsnitt.

• Föräldrakraft ansvarar inte för fel i annons som beror på lämnat annonsmaterial.

Tryckprofil för Föräldrakraft

Föräldrakraft trycks på detta papper:
Inlaga: 80 g Graphocote.
Omslag: 150 g Tom-Otto

Tryckprofiler etc finns för nedladdning hos vårt tryckeri V-Tab
http://www.v-tab.se/instruktioner/#pdf-farg
Använd dessa inställningar: Ark & Heatset Export.zip

Regler för avbokning

Vid avbokning av beställd annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera fullt annonspris. Vid avbokning senare än 14 dagar före materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera 75 procent av annonspriset. Om orderbekräftelsen ej stämmer med era uppgifter ska Föräldrakraft meddelas senast 8 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen.

Vad säger läsarna?

Som mormor har jag läst tidningen sedan ni startade – den har blivit bättre och bättre.
Läsare
Den får mig att lyfta när svårigheterna hopar sig.
Läsare
Ger stöd, tips och upp­muntran i en tuff verklighet.
Läsare
Tryggt att få läsa hur andra har det.
Läsare
Samlar nyttig information som det är svårt att hinna söka efter själv. Jag får både ren fakta och inspiration.
Läsare

Genom att
läsa Föräldrakraft
får man...

Bekräftelse

på att man inte är ensam med sina tankar och känslor.

Energi

av att läsa om andra familjer som också kämpar för sitt barns rättigheter.

Möjlighet att möta

andra familjer som också sörjer det som inte blev, men som har hittat strategier för att hantera livet och må ganska bra.

Inspiration och nya idéer

om allt det praktiska runt barnet och familjens situation, som underlättar i vardagen.

Välkommen att boka annons i tidningen som får hela familjen att må bättre!

Telefon: 08-4100 5636
Mobil: 0709-56 08 52
E-post: valter.bengtsson@faktapress.se
FaktaPress AB
Målargatan 7
111 22 Stockholm