Annonsera i Föräldrakraft

Sveriges ledande oberoende papperstidning om funktionshinderfrågor

Varje nummer av Föräldrakraft är välfyllt med nyheter, intervjuer och reportage. Du får alltid fördjupningar inom olika områden (se nedanstående temaplan), samt många tips & råd.

 

KONTAKT ANNONSFÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

Valter Bengtsson
Mejl annons@faktapress.se
Telefon 08-4100 5636, 0709-560 852

 


Boka båda höstens utgåvor av Föräldrakraft så får du extra bra rabatt

Nu slutspurtar vi inför sommarsemestern! Därför kan du just nu boka annons i nr 3 och nr 4 med specialrabatten 25 procent (istället för 10 procent som är normalrabatt vid bokning av två utgåvor).

Men du måste boka FÖRE MIDSOMMAR.

Genom att boka annons i både nr 3 och 4 syns du i tidningar som är aktuella från 14 sept 2018 till 12 mars 2019 (då 2019 års första utgåva utkommer).

Hör av dig omgående för bokning eller mer information. Kontakta oss på annons@faktapress.se

Kampanj-priser JUST NU

Vid samtidig bokning av BÅDA höstens utgåvor av Föräldrakraft, nr 3 och nr 4/2018.
Priser exkl moms.

Annons helsida 24 675 kr (ord pris: 32 900 kr)
Annons halvsida 14 775 kr per styck  (ord pris: 19 700 kr)
Annons 3-dels sida 11 775 kr (ord pris: 15 700 kr)
Annons kvartssida 8 476 kr (ord pris: 11 300 kr)

 


NYTT OM NÄSTA PAPPERSUTGÅVA!

Föräldrakraft nr 3, 2018 med TEMA ARBETE

Det handlar om jobb, daglig verksamhet och ekonomi i nästa nummer av Föräldrakraft.

Tema Arbete & Daglig verksamhet. Populärt tema som gör comeback i septembernumret med reportage och intervjuer. Vi reder också ut hur aktivitets- och sjukersättningen funkar nu för tiden, och vad detta betyder för ekonomin och försörjningen.

Guide: När livet inte kan tas för givet. Många barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar lever med livshotande tillstånd. Vilka etiska frågor behöver man ta ställning till när livet inte kan tas för givet?

Bästa LSS-kommun. Vi presenterar tre kommuner – än så länge hemliga – som gått till final i 2018 års tävling.

VAL-SPECIAL. När tidningen utkommer i september är valet redan avklarat – men lugn, vi har bra tips till den blivande statsministern. Vad måste hen tänka på för att Sverige ska vara ett samhälle med plats för alla?

Föräldrakraft nr 3, 2018 utkommer omkring den 14 september 2018. Boka annonsutrymme senast 17 augusti 2018 (men om du är klok gör du det FÖRE MIDSOMMAR).

För mer information och bokning – kontakta oss på annons@faktapress.se eller telefon 0709-560852.

 


NYHET

Vi kan erbjuda en unik möjlighet att ha egen framsida och 4 egna sidor med innehåll. Ett oslagbart sätt att nå ut med en ”egen” tidning, katalog eller broschyr till våra målgrupper. Intresserad? Kontakta oss på annons@faktapress.se

 


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR 2018

Utgivningsplanen för 2018 ser preliminärt ut som nedan. Vi utkommer med fyra utgåvor av papperstidningen, alla med högsta kvalitet och lång livslängd. Samtliga utgåvor har populära och angelägna teman, i många fall även kopplat till viktiga mässor och konferenser.

Nr 1, 2018
Tema: Assistans.
Anhörig (inför Anhörigriksdagen i maj).
Om nominering till Bästa LSS-kommun.
Inför Särskolans rikskonferens.
Kommunikationskarnevalen.
Inför Föräldrakrafts/ABH Utbildnings vårkonferens för assistansanordnare (10-11 april).
Materialdag annonser 28 februari 2018
Utgivningsdag 23 mars 2018

Nr 2, 2018
Tema: Hjälpmedel.
Inför Hjultorget (23-24 maj).
Funktionsrättskonventionen och LSS.
Val-special.
Materialdag annonser 26 april 2018
Utgivningsdag 18 maj 2018

Nr 3, 2018
Tema: Arbete / daglig verksamhet.
Ekonomi.
Bästa LSS-kommun – reportage om finalisterna.
Materialdag annonser 17 augusti 2018
Utgivningsdag 14 sept 2018

Nr 4, 2018
Tema: Skola.
Resor & kollo.
Bästa LSS-kommun – vinnaren presenteras.
Materialdag annonser 20 nov 2018
Utgivningsdag 14 dec 2018

UTGIVNINGSPLAN FÖR 2019

Under 2019 utkommer Föräldrakraft med fyra nummer, exakta datum är fortfarande under planering.

Nr 1, 2019
Mässtidning för Leva & Fungera.
Materialdag annonser 19 februari 2019
Utgivningsdag 12 mars 2019

Reservation för ändringar.

levafungeraofficiell2017_161206-500.jpg
Längtar du också till nästa Leva & Fungera-mässa i Göteborg? Den 26–28 mars 2019 är det dags igen. Vi har redan börjat planera för ett extra stort mässnummer, Föräldrakraft nr 1, 2019, med utgivning några veckor före mässan.
”Den goda staden öppen för alla” är ett av de spännande teman som ingår i planeringen för Leva & Fungera 2019.

ANNONSPRISER 2017–2018

Här nedan anges annonspriserna för 2017 och 2018 års utgivning.

Alla priser anges i SEK inkl reklamskatt, exkl moms.

Uppslag A4:   49 400 kr.
Helsida A4:   32 900 kr.
Halvsida:  19 700 kr.
1/3 sida:  15 700 kr.
1/4-sida:  11 300 kr.
Tillägg begärd placering baksidan: 30 %
Begärd placering första och sista uppslagen: 20 %
Tillägg begärd placering övriga sidor: 10 %

ANNONSFLIK på omslagets förstasida, nedre högra hörnet, som hänvisar till minst halvsida inne i tidningen.
Pris: 22 500 kr (med hänvisning till halvsida inne i tidningen)
Pris: 20 500 kr (med hänvisning till helsida inne i tidningen)

VOLYMRABATT

2 införande 15 % rabatt
3 införanden 20 % rabatt
4 införanden 25 % rabatt
(Annan volymrabatt gäller för Annonstorget, se nedan)

 

format-prisertorget442.jpg

ANNONSTORGET (i slutet av tidningen)

Modulannons, 1 modul, 86 x 60 mm: 3 900 kr.
Modulannons, 2 moduler, 86 x 128 mm:  6 600 kr.
Modulannons, 3 moduler, 86 x 197 mm: 9 300 kr.
Modulannons, 4 moduler, 180 x 128 mm:  11 800 kr.

Volymrabatt på Annonstorget:
2 införande 5 %,
3 införanden 10 %,
4 införanden 15 %.

BILAGOR

Föräldrakraft lämpar sig utmärkt för bilagor som medföljer hela eller del av upplagan.
Hela upplagan: 1,80 kr/styck (upp till 25 gram)
Delar av upplagan: 2,85 kr/styck samt startavgift på 6 000 kr.
26-50 gram kostar ytterligare 50 öre/styck.
51-75 gram kostar ytterligare 1 kr/styck.
76 gram eller mer offereras.
Tillägg punktlimning: 1545 kr + 30 öre styck.
Tillägg inplastning: 1545 kr + 90 öre styck.
Bilaga kan även häftas in/bindas in i tidningen. Pris för detta offereras.
Pris för bilaga som innehåller annonser offereras separat.

ANNONSPRODUKTION
Vi kan producera er annons utifrån text- och bildmaterial från er. Produktionen debiteras 950 kr exkl moms per timme. Minimikostnad 950 kr exkl moms.

Annonsformat

Helsida: bredd 190 mm, höjd 270 mm.
Helsida utfallande: 210 x 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Helsida baksidan: bredd 190 mm, höjd 260 mm (33 mm i topp går bort för adressering).
Helsida baksidan utfallande: 210 x 260 mm + 3 mm utfall runt om.

Halvsida liggande: bredd 180 mm, höjd 128 mm.
Halvsida liggande utfallande: bredd 210 mm, höjd 144 mm + 3 mm utfall runt om.
Halvsida stående: bredd 86 mm, höjd 265 mm.
Halvsida stående utfallande: bredd 100 mm, höjd 297 mm + 3 mm utfall runt om.

1/3-dels sida liggande: bredd 180 mm x höjd 85 mm
1/3-dels sida stående: bredd 60 mm x höjd 253 mm

Kvartssida liggande bredd 180 mm x höjd 60 mm
Kvartssida stående bredd 86 mm x höjd 128 mm

1/8-dels sida stående bredd 57 mm x höjd 90 mm
1/8-dels sida liggande bredd 86 mm x höjd 60 mm

 

format-prisernya553.jpg

 

RABATTERADE PRENUMERATIONSPRISER
Vid beställning av större antal prenumerationer (för kunders eller personals räkning exempelvis) finns följande rabatter:
50 prenumerationer eller mer ger 25 % rabatt.
100 prenumerationer eller mer ger 40 % rabatt.
300 prenumerationer eller mer ger 50 % rabatt.
500 prenumerationer eller mer ger 60 % rabatt.

OM ANNONSMATERIAL

Annonsmaterial till Föräldrakraft ska i första hand levereras digitalt.
Annonsmaterial via e-post till info@faktapress.se
Annonsmaterial via vanlig post till
FaktaPress AB, Målargatan 7, 2 tr, 111 22  Stockholm.

Färgavdrag ska bifogas för att Föräldrakraft ska kunna garantera kvalitet. Om färgavdrag saknas kan kund ej reklamera för bristande tryckkvalitet.

Annonsmanus kan lämnas, avgift för bearbetning betalas av annonsören. (Timkostnad för annonsproduktion: 950 kr exkl moms.)

SPECIFIKATION FÖR DIGITALT ANNONSMATERIAL TILL PAPPERSTIDNINGEN
• Lämpliga digitala filformat är PDF och EPS med inkluderade bilder och typsnitt.
• Kontrollera att den digitala filen är optimerad för offsettryck i CMYK-färger.
• Bilder ska ha rätt upplösning, dvs 2 x rastertätheten (150 lpi) = 300 dpi.
• Kontrollera att annonsens storlek (bredd och höjd) stämmer överens med den bokade ytan.
• Döp gärna filen till ert företagsnamn samt vårt utgåvenummer, exempelvis ”Företag FK 1601”.
• Färgbilder och färger ska vara sparade i CMYK-läge, dvs fyrfärgsseparerade.
• Bilder ska vara okomprimerade.
• Inkludera alltid typsnitt.
• Bifoga alltid utskrift eller pdf-fil för kontroll av färger.
• Eventuell sättning/bearbetning av annons debiteras.
• Föräldrakraft ansvarar inte för fel i annons som beror på lämnat annonsmaterial.

Föräldrakraft trycks på detta papper: Inlaga: 80 g Graphocote. Omslag: 150 g Tom-Otto

Tryckprofiler etc finns för nedladdning hos vårt tryckeri V-Tab
http://www.v-tab.se/instruktioner/#pdf-farg
Använd dessa inställningar: Ark & Heatset Export.zip

AVBOKNING AV BESTÄLLD ANNONS
Vid avbokning av beställd annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera fullt annonspris. Vid avbokning senare än 14 dagar före materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera 75 procent av annonspriset. Om orderbekräftelsen ej stämmer med era uppgifter ska Föräldrakraft meddelas senast 8 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen.