Viktig ändring:
Paus för Föräldrakraft – allt fokus på HejaOlika

Vi på Föräldrakraft har beslutat om en paus för utgivningen av papperstidningen. Under tiden satsar vi extra på den digitala versionen – HejaOlika.se alltså. 

Våren började tufft med att vi ställde in nr 2/2020, och nu är situationen sådan att bästa lösningen är att ytterligare skjuta på papperstidningsutgivningen. 

Tidningen som får hela
familjen att må bättre

Annonsera i Föräldrakraft

Kan en tidning få läsaren att må bättre? Vi tror det! Som anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får man stöd och inspiration genom Föräldrakraft.

I reportage möter man andra familjer som också sörjer det som inte blev, men som har hittat strategier för att hantera livet och må bättre. Guider ger nya idéer om allt det praktiska som underlättar i vardagen.

För professionella, beslutsfattare och förtroendevalda ger tidningen unik kunskap i levnadsvillkoren för enskilda, och värdefullt underlag för kloka beslut.

 class=
Föräldrakraft nr 3, 2018, utkom i september 2018.
 class=
Föräldrakraft nr 2, 2018, utkom i maj 2018.

Corona-krisen + utsatta barn + arbete för alla

Teman som planeras för Föräldrakraft nr 2, 2020 och som nu kommer att publiceras på HejaOlika.

Det drar ihop sig till ett nytt nummer av Föräldrakraft. Det här är några ämnen som vi arbetar med inför nr 2, 2020.

1. Coronakrisen. Hur klarar personer med funktionsnedsättning krisens alla utmaningar? Och vad kan vi lära oss inför framtiden?

2. Utsatta barn. 

3. Vägen till arbete. Vad finns det för möjligheter att göra arbetsmarknaden mer rättvis?

För mer information och bokning – kontakta oss på annons@faktapress.se eller telefon 0709-560852.

Ny sektion!

 class=
Preliminär skiss på omslaget. Ett tack till Emelie Nyberg och Sabina Svensson som medverkar på omslaget.

Missa inte vår stora, välfyllda och helt nya sektion ”Stöd och service för att leva som andra”. Premiär med Föräldrakraft nr 4 i december 2019.

Annonspriser och format

 class=

Uppslag utfallande: 420 x 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Pris uppslag (dubbel A4):
49 400 kr.

 class=

Helsida: bredd 190 mm, höjd 270 mm.
Helsida utfallande: 210 x 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Helsida baksidan: bredd 190 mm, höjd 260 mm (33 mm i topp går bort för adressering).
Helsida baksidan utfallande: 210 x 260 mm + 3 mm utfall runt om.

Pris helsida A4: 32 900 kr.
Tillägg begärd placering baksidan: 30 %.

 class=

Halvsida liggande: bredd 180 mm, höjd 128 mm.
Halvsida liggande utfallande: bredd 210 mm, höjd 144 mm + 3 mm utfall runt om.

Halvsida stående: bredd 86 mm, höjd 265 mm.
Halvsida stående utfallande: bredd 100 mm, höjd 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Pris halvsida: 19 700 kr.

 class=

1/3-dels sida liggande: bredd 180 mm x höjd 85 mm
1/3-dels sida stående: bredd 60 mm x höjd 253 mm.

Pris 1/3 sida: 15 700 kr.

 class=

Kvartssida liggande bredd 180 mm x höjd 60 mm.
Kvartssida stående bredd 86 mm x höjd 128 mm.

Pris 1/4-sida: 11 300 kr.

 class=

I slutet av tidningen.

Pris en modul, 86 x 60 mm: 3900 kr.
Pris 2 moduler, 86 x 128 mm: 6600 kr.
Pris 3 moduler, 86 x 197 mm: 9300 kr.
Pris 4 moduler, 180 x 128 mm: 11800 kr.

Volymrabatt på Annonstorget:
2 införande 5 %,
3 införanden 10 %,
4 införanden 15 %.

Annonsflik på Föräldrakrafts omslag

ANNONSFLIK på omslagets förstasida, nedre högra hörnet, som hänvisar till minst halvsida inne i tidningen.

Pris: 22 500 kr (med hänvisning till halvsida inne i tidningen)
Pris: 20 500 kr (med hänvisning till helsida inne i tidningen)

Bilagor

Föräldrakraft lämpar sig utmärkt för bilagor som medföljer hela eller del av upplagan.
Hela upplagan: 1,80 kr/styck (upp till 25 gram)
Delar av upplagan: 2,85 kr/styck samt startavgift på 6 000 kr.
26-50 gram kostar ytterligare 50 öre/styck.
51-75 gram kostar ytterligare 1 kr/styck.
76 gram eller mer offereras.
Tillägg punktlimning: 1545 kr + 30 öre styck.
Tillägg inplastning: 1545 kr + 90 öre styck.
Bilaga kan även häftas in/bindas in i tidningen. Pris för detta offereras.
Pris för bilaga som innehåller annonser offereras separat.

Annonsproduktion

Vi kan producera er annons utifrån text- och bildmaterial från er.

Produktionen debiteras 950 kr exkl moms per timme. 

Utgivningsdagar

Föräldrakraft nr 1, 2020

Tema hjälpmedel, specialsidor inför Hjultorget i maj.
Utbildning efter särskola.
Personlig assistans.
Guider om stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Materialdag annonser 16 mars 2020
Utgivningsdag 16 april 2020

Föräldrakraft nr 2, 2020

ÄNDRING: Nr 2 skjuts upp och slås ihop med nr 3 till ett dubbelnummer för utgivning i september 2020.

Föräldrakraft nr 3, 2020

Teman om:
Efter coronakrisen
Utsatta barn
Vägen till arbete

Materialdag annonser 17 augusti 2020
Utgivningsdag 17 september 2020

Föräldrakraft nr 4, 2020

Teman under planering.

Materialdag annonser 10 november 2020
Utgivningsdag 10 december 2020