Annonsera på den ledande oberoende webbtidningen om funktionsrätt

HejaOlika.se är Sveriges ledande oberoende webbtidning om funktionsrättsfrågor och funktionshinderspolitik. Webbtidningen startades 2006.

Som person med funktionsnedsättning, eller anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, får man stöd och inspiration genom HejaOlika.

I reportage möter man personer och familjer som har hittat strategier för att hantera livet och må bättre. Guider ger nya idéer om allt det praktiska som underlättar i vardagen.

För professionella, beslutsfattare och förtroendevalda ger tidningen unik kunskap i levnadsvillkoren för enskilda, och värdefullt underlag för kloka beslut.

Föräldrakraft – papperstidningen

Parallellt med webbtidningen HejaOlika.se har vi sedan 2006 publicerat papperstidningen Föräldrakraft. Papperstidningen är pausad sedan mitten av 2020 på grund av försämrad tidningsekonomi till följd av coronakrisen.

Föräldrakraft planeras att återstartas under 2022, initialt som elektronisk utgåva i EPUB-format med fyra utgåvor per år, och senare som papperstidning (tidpunkt ännu inte bestämd).

HejaOlikas webbsida.

Banners på HejaOlika.se

Format och priser

Det är nu möjligt att specialanpassa annonser till nästan vilket format och placering som helst.

Här intill visar vi våra vanligaste bannerstorlekarna, och nedan finner du prisexempel.

Vi gynnar längre bokningar med stora rabatter. I pristabellen nedan ser du hur månadspriset kraftigt sjunker vid längre bokningar. Vid bokning av en månad gäller det ordinarie priset men du behöver bara boka två månader för att få 20 procent rabatt. Och om du bokar helår (12 månader) får du nästan 70 procent rabatt. 

Observera att fler format är möjliga, kontakta oss med dina önskemål så får du en prisuppgift.

(Moms tillkommer på alla priser.)

Vi rekommenderar att bannerns filstorlek inte överskrider 30 kb, maximal filstorlek är 100 kb.

Besöksstatistik för HejaOlika.se

Januari 2022:

Sidvisningar: 51 000 (normalt 30 000-60 000).
Besök: 32 600 (normalt 20 000-40 000).
Unika besökare: 25 400.

Artikelsida på HejaOlika

Annonsprislista för 2022

Alla priser anges per månad och exklusive moms.

Annonstyp och storlek Pris per månad exkl moms Pris vid bokning av minst 2 mån Pris vid bokning av minst 6 mån Pris vid bokning av minst 12 mån
Kvadrat, 250x250 px 9 500 kr 7 600 kr 5 700 kr 4 085 kr
Liggande XL, 500x250 px 16 500 kr 13 200 kr 9 900 kr 6 270 kr
Stående XL, 250x750 px 18 000 kr 14 400 kr 10 800 kr 6 840 kr
Toppbanner, 1160x140 px 22 000 kr 17 600 kr 13 200 kr 8 360 kr
Alla priser anges per månad och exkl moms

Vid bokning av mer än en månad kan annonsmaterial bytas när som helst, och hur ofta som helst.
Tillägg för popup: 4 900 kr per månad (valfria månader, behöver inte bokas helårsvis).

Prislista för annonser i vårt nyhetsbrev

Format och priser

HejaOlikas digitala nyhetsbrev utkommer en gång per vecka. Utskicket omfattar cirka 4 600 epostadresser.

Format: 250×250 pixlar
(Obs: originalet bör vara 500×500 pixlar, visningsstorleken varierar från 250×250 till 500×500 px beroende på skärmstorlek)

Priser 
1 införande: 4 000 kr.
2 införanden: 7 600 kr.
3 införanden: 9 900 kr.
4 införanden: 11 400 kr.
Ytterligare införande: 1300 kr per införande.

Observera att rabatterna ovan gäller vid samtidig bokning, och vid publicering sammanhängande veckor.

Dubbelannons (två st kvadrater, som i bilden här intill), tillägg 50 procent på ovanstående priser.

(Moms tillkommer på alla priser.)

Välkommen att boka banners på den ledande oberoende webbtidningen om funktionsrätt!