Annonsera på den ledande oberoende webbtidningen om funktionsrätt

HejaOlika.se är Sveriges ledande oberoende webbtidning om funktionsrättsfrågor och funktionshinderspolitik. Webbtidningen startades 2006.

Som person med funktionsnedsättning, eller anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, får man stöd och inspiration genom HejaOlika.
I reportage möter man personer och familjer som har hittat strategier för att hantera livet och må bättre. Guider ger nya idéer om allt det praktiska som underlättar i vardagen.
För professionella, beslutsfattare och förtroendevalda ger tidningen unik kunskap i levnadsvillkoren för enskilda, och värdefullt underlag för kloka beslut.

Föräldrakraft – papperstidningen är pausad

Parallellt med webbtidningen HejaOlika.se har vi sedan 2006 publicerat papperstidningen Föräldrakraft. Papperstidningen är pausad sedan mitten av 2020. Vår plan är att återuppta Föräldrakraft som elektronisk utgåva i EPUB-format, och senare som papperstidning (tidpunkt ännu inte bestämd).

Mer information, frågor och bokning

För mer information, frågor och bokningar – kontakta oss genom att mejla till annons@faktapress.se

Startsidan med annonsplaceringar
HejaOlikas webbsida.

Banners på HejaOlika.se

Format och priser

Här intill visar vi våra vanligaste bannerstorlekar, och nedan finner du prisexempel. Därutöver finns möjlighet att specialanpassa annonser efter önskemål.

Vi gynnar längre bokningar med stora rabatter. I pristabellen nedan ser du hur månadspriset kraftigt sjunker vid längre bokningar. Om du bokar helår (12 månader) får du nästan 70 procent rabatt. 

(Moms tillkommer på alla priser.)

Vi rekommenderar att bannerns filstorlek inte överskrider 30 kb, maximal filstorlek är 100 kb.

Besöksstatistik för HejaOlika.se

Januari 2023:
Sidvisningar: 113 642.
Unika sidvisningar: 60 328.

Statistik över ålder och kön 10 nov 2022
Statistik över ålder och kön 10 nov 2022.
Artikelsida med annonsplaceringar
Artikelsida på HejaOlika

Annonspriser

Ny prislista för annonsering börjar gälla 15 oktober 2023.

Denna prislista gäller alla bokningar som görs senast 14 oktober 2023:

Samtliga priser anges per månad samt exklusive moms.
Annonstyp och storlekPris per månad exkl momsPris vid bokning av minst 2 månPris vid bokning av minst 6 månPris vid bokning av minst 12 mån
Kvadrat, 250x250 px10 450 kr8 360 kr6 270 kr4 494 kr
Liggande XL, 500x250 px18 150 kr14 520 kr10 890 kr6 897 kr
NYTT! Liggande XXL, 500x350 px25 400 kr20 300 kr15 200 kr9 700 kr
Toppbanner, 1160x140 px24 200 kr19 360 kr14 520 kr9 196 kr

Ny prislista som gäller alla bokningar från 15 oktober 2023:

Samtliga priser anges per månad samt exklusive moms.
Annonstyp och storlekPris per månad exkl momsPris vid bokning av minst 2 månPris vid bokning av minst 6 månPris vid bokning av minst 12 mån
Kvadrat, 250x250 px11 495 kr9 196 kr6 897 kr4 943 kr
Liggande XL, 500x250 px19 96515 97211 9797 587
NYTT! Liggande XXL, 500x350 px2794022 3301672910 670
Toppbanner, 1160x140 px2662021 29615 97210 116

Vid bokning av mer än en månad kan annonsmaterial bytas när som helst, och hur ofta som helst.

Tillägg för popup: 5 900 kr per vecka eller 1050 kronor per dag.

Prislista för annonser i vårt nyhetsbrev

Format och priser

HejaOlikas digitala nyhetsbrev utkommer en gång per vecka. Utskicket omfattar cirka 4 700 epostadresser.

Format: 250×250 pixlar
(Obs: originalet bör vara 500×500 pixlar, visningsstorleken varierar från 250×250 till 500×500 px beroende på skärmstorlek)

Priser 
1 införande: 4 840 kr.
2 införanden: 9 190 kr.
3 införanden: 11 980 kr.
4 införanden: 13 800 kr.
Ytterligare införande: 1 580 kr per införande.

Observera att rabatterna ovan gäller vid samtidig bokning, och vid publicering sammanhängande veckor.

(Moms tillkommer på alla priser.)

Välkommen att boka banners på den ledande oberoende webbtidningen om funktionsrätt!

För mer information, frågor och bokningar – kontakta oss genom att mejla till annons@faktapress.se