Tiotusentals ekonomiskt utsatta missar att söka bostadstillägg

Tiotusentals personer med låg aktivitetsersättning eller sjukersättning har troligen rätt till statligt bostadstillägg, men missar att ansöka om det. För många handlar det om ett uteblivet stöd på 30 000 till 40 000 kronor årligen.

Cirka 34 000 fler har troligen rätt till bostadstillägg

Myndigheterna har länge känt till problemet, utan att komma till rätta med det.

Försäkringskassans senaste årsredovisning uppskattar att cirka 29 000 personer med sjukersättning och 5000 personer med aktivitetsersättning skulle ha varit berättigade till bostadstillägg – om de hade ansökt.

Problemet är likartat för ålderspensionärer, som ofta också missar att ansöka. Totalt uppskattade Riksrevisionen år 2019 ”mörkertalet” till uppemot 170 000 personer.

Och de missar i snitt 15 600 kronor per år

Bostadstillägget är ett viktigt stöd för personer som har låga inkomster. Det ska bidra till en skälig levnadsnivå och bostadsstandard.

Riksrevisionens granskning 2019 visade att det då gällde cirka 1300 kronor per månad (15 600 kronor per år) som berörda personer i genomsnitt gick miste om. För vissa grupper kan det handla om att man går miste om 30 000–40 000 kronor per år.

Totalt borde 3 miljarder mer betalas ut till de ekonomiskt mest utsatta

”Andelen personer med låg ekonomisk standard är mycket hög i dessa grupper jämfört med resten av befolkningen. Ett bostadstillägg skulle kunna lyfta många över gränsen för låg ekonomisk standard”, skrev Riksrevisionen i rapporten.

Totalt är det cirka 3 miljarder kronor årligen som inte utbetalas till personer som är berättigade till bostadstillägg (inklusive ålderspensionärer). Riksrevisionens bedömer att pengarna i hög utsträckning skulle fördelas till de mest ekonomiskt utsatta.

LÄS ÄVEN: Så funkar aktivitetsersättning och sjukersättning 2022

Handläggare ska informera bättre om bostadstillägg

Vad har Försäkringskassan då gjort för att få fler att ansöka om bostadstillägg?
– Vi har skärpt och förtydligat uppdraget till handläggarna att informera om bostadstillägg, säger Daniel Hansson, områdeschef inom Försäkringskassan.

– Vi har tagit fram stöd till handläggarna i vilka situationer det kan vara lämpligt att informera om bostadstillägg.

– Vi har också utvecklats tjänsten Beräkna bostadstillägg där man kan fylla in sina uppgifter och få ett preliminärt svar på om man har rätt till bostadstillägg eller inte.

– Vi arbetar också med automatiska urvalsprofiler som identifierar personer som troligen har rätt till bostadstillägg, men som tre månader efter att man beviljats aktivitetsersättning eller sjukersättning inte har ansökt. Dessa personer riktar vi informationsutskick till och uppmanar dem att använda Beräkna bostadstillägg, säger Daniel Hansson.

Daniel Hansson, områdeschef på Försäkringskassan.
– Vi gör riktade utskick till de som beviljats aktivitetsersättning eller sjukersättning men som inte har ansökt om bostadstillägg, berättar Daniel Hansson, områdeschef på Försäkringskassan.

Nytt IT-system ska underlätta 2022

I regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2022 påtalar regeringen på nytt att ”Försäkringskassan ska redovisa mörkertalet inom bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, hur det påverkar andelen med låg ekonomisk standard samt redovisa genomförda insatser för att minska mörkertalet”.

Vad planerar ni att göra nu under 2022?
– Vi bygger för närvarande ett helt nytt IT-system som ska underlätta både för de som ansöker om bostadstillägg och för de som uppbär bostadstillägg. Vi utvecklar också de urvalsprofiler vi idag har till att omfatta alla som har aktivitetsersättning eller sjukersättning, men som inte har ansökt om det, säger Daniel Hansson.

Beräkna bostadstillägg på forsakringskassan.se

På Försäkringskassans webbplats finns sedan maj 2020 en ny funktion för att beräkna bostadstillägg. Ingen inloggning krävs. Vem som helst kan använda den för att se om man har rätt till bostadstillägg, eller om man har rätt till ett högre ersättning. Tjänsten har cirka 3 000 besök i veckan.

Mer information om hur bostadstillägget beräknas finns på den här sidan på Försäkringskassans webb.

Hur ansöker man om bostadstillägg?

Man ansöker om bostadstillägget genom att logga in på ”Mina sidor” på Försäkringskassans webb. Du behöver ha uppgifter om dina bostadskostnader (till exempel hyreskontrakt), dina inkomster (till exempel utbetalningsbesked) och ditt sparande (till exempel årsbesked från banken).

Man kan alltid ansöka om bostadstillägg upp till tre månader tillbaka i tiden. Om ansökan kommit in senast månaden efter att Försäkringskassan fattat beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning kan man ansöka från samma månad som  aktivitetsersättning eller sjukersättning beviljats.

Normalt tar det 2 månader att få ett beslut om bostadstillägg, om ansökan är komplett.

Fler siffror om bostadstillägget

* Idag har betalas bostadstillägg till cirka 115 000 personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning.

* Under 2018–2020 har mellan 254 000 och 284 000 individer mottagit sjukersättning. Av dessa har cirka 40 procent mottagit bostadstillägg.

* Antal mottagare av aktivitetsersättning har varierat mellan 36 000 och 42 000 varav cirka 60 procent har mottagit bostadstillägg.

* Under åren 2017–2019 var det cirka en femtedel av de som hade sjukersättning eller aktivitetsersättning och var berättigade till bostadstillägg som inte ansökte om bostadstillägg, trots att de potentiellt skulle kunna ha fått det.

* År 2019 uppskattar Försäkringskassan att cirka 29 000 personer med sjukersättning och 5000 personer med aktivitetsersättning skulle ha varit berättigade till bostadstillägg – om de hade ansökt.

* Mer statistik om bostadstillägg finns i Försäkringskassans statistikdatabas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *