10-åring förlorade mot Trygg-Hansa i oenig hovrätt

  • En 10-årig flicka går miste om invaliditetsersättning för en ögonsjukdom.
  • Detta sedan Svea Hovrätt gått på Trygg-Hansas linje.
  • Ett hovrättsråd beskriver det dock som ”orimligt” att sjukdomen inte omfattas av försäkringen.

Krävde halv miljon

Familjen hade stämt Trygg-Hansa med krav på mer än en halv miljon kronor i ersättning för synnedsättningen som beror på ögonsjukdomen Axenfeldt-Riegers syndrom, ARS.

Försäkringsbolaget hade nekat ersättning, med argumentet att sjukdomen blivit aktuell ”för tidigt” för att flickan skulle ha rätt till ersättning.

Strid om när sjukdomen upptäcktes

Barnförsäkringen hade visserligen gällt sedan flickan föddes, men försäkringsvillkoren ändrades i maj 2013. Tidigare omfattade försäkringen inte sjukdomen ARS.

Tvisten nu har gällt vid vilken tidpunkt som ögonsjukdomen upptäcktes – före eller efter ändringen i barnförsäkringen.

Både tingsrätten och nu Svea Hovrätt (mål nr T 3645-20) har gjort samma tolkning som Trygg-Hansa; att sjukdomen blev aktuell före villkorsändringen 2013. Därmed kan flickan inte få ersättning från barnförsäkringen.

”Orimligt”

Men Svea Hovrätt var inte enig. Ett hovrättsråd menar tvärtom att flickan har rätt till ersättning. Även om sjukdomen ARS är medfödd har symtomen inte visat sig förrän efter Trygg-Hansas villkorsändring, och därför ska sjukdomen omfattas av försäkringen, anser hovrättsrådet.

”Det synes orimligt att preskriptionstiden ska börja löpa innan dess ett medfött syndrom har yttrat sig i form av ett första symptom”, heter det i den skiljaktiga meningen.

Domen innebär dock att hovrätten anser att ögonsjukdomen påvisades genom en viss synnedsättning redan 2012 (året före villkorsändringen). Flickan var då bara 10 månader gammal. Därför får flickan ingen ersättning.