10 frågor och svar om läger och fritidsaktiviteter

Hur hittar jag läger eller fritidsaktiviteter som passar just  mitt barn? Föräldrakraft har sammanställt 10 frågor och svar.

1. Vilka typer av läger finns?
Det finns olika typer av dagläger, helgläger och läger på lov, men också familjeläger och syskonläger. Rätten att åka på LSS-läger baseras på paragraf 9 i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) där insatsen korttidsvistelse beskrivs. Korttidsvistelse kan innebära att en person med funktionsnedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet. Syftet med insatsen är att ge den enskilde rekreation och miljöombyte, men syftet kan också vara att ge anhöriga avlösning.

2. Vilka typer av fritids­aktiviteter finns?
Det ser väldigt olika ut runt om i landet, men på många platser finns aktiviteter inom idrott och motion, kultur, träffpunkter och dansställen, natur- och friluftsliv, motorsport samt anpassade lekplatser och parklekar. Gemensamt för aktiviteterna är att man kan få det lilla extra stödet som behövs eller att gruppen inte är så stor, och att man kan känna gemenskap med andra som har liknande förutsättningar som en själv.

3. Hur vet jag vad som passar just mitt barn?
Det är viktigt att prata med arrangören, hur upplägget, aktiviteterna och gruppsammansättningen ser ut, och ta reda på så mycket som möjligt för att se om det passar just ditt barn. Kanske är just gruppsammansättningen viktigast? Utgå från barnets behov och vad som är viktigt för just henne eller honom, så att hon eller han får ut så mycket som möjligt.

4. Kan man få sin lägervistelse utan kostnad?
Det ser olika ut beroende på var man bor. LSS-läger är subventionerade, men övriga aktiviteter får man bekosta själv. Om det finns särskilda anledningar till att inte LSS-lägret passar så kan man ibland få ett annat läger bekostat av kommunen. Man kan också söka fondmedel, hör med kuratorn på habiliteringen om detta och var ute i god tid.

5. Finns det praktisk hjälp att få?
För att kunna åka på ett läger eller en fritidsaktivitet kan det vara nödvändigt med ledsagare. Detta kan man ansöka om hos sin LSS-handläggare. Det kan också vara så att man behöver ett extra hjälpmedel. Fritidshjälpmedel godkänns vanligtvis inte, det finns dock undantag på olika ställen i landet. Annars kan man även här söka fondpengar. Föreningar har också ibland hjälpmedel som man kan få låna.

6. Hur viktigt är det att hitta något som passar mitt barns intresse?
När man är ung är det extra viktigt att vara med andra som man kan identifiera sig med, och att hitta förebilder. Det kan vara skönt att träffa andra som har det som jag, kanske använder rullstol eller hörapparat eller behöver lite lugn och ro för att må bra. Men även om jag har svårt att gå, höra, se eller förstå ska jag kunna välja utifrån mitt intresse.

7. Om jag som förälder är osäker och inte vågar släppa iväg mitt barn?
Ge det en chans, ditt barn kommer att få träffa nya kompisar, göra roliga saker och få inspiration. Genom att vara i olika miljöer är det lättare att hitta sig själv, vem man är, och bli så självständig som möjligt. Det är utvecklande för alla i familjen att barnet åker i väg och träffar andra som möter barnet på ett nytt sätt. Ta alla chanser som finns, och våga släppa kontrollen som förälder.

8. Varför är så få fritidsaktiviteter anpassade för mitt barn?
Många ledare saknar fortfarande kompetens att ta emot alla utifrån sina förutsättningar, och göra det bra för var och en. Fler och fler föreningar öppnar nu upp för att alla ska kunna delta i deras aktiviteter, så att barn och ungdomar oavsett funktionsförmåga kan vara med i den verksamhet de vill.

9. Varför är det viktigt med en aktiv fritid?
Alla ska ha möjlighet att hitta något roligt att göra på fritiden och få chansen att träffa kompisar. Fritiden ger en extra möjlighet att hitta sig själv, vem man är, vad man vill, och hitta sammanhang där man kommer till sin rätt. Fritiden kan vara en upptäcktsfärd att ta reda på vad man vill i livet.

10. Är det extra viktigt att ha en aktiv fritid om jag har en funktionsnedsättning?
Ja. Om inte skolan fungerar optimalt är fritiden en arena där du kan få det du behöver för att växa. Du kanske inte träffar någon som har samma förutsättningar som dig själv i skolan, och då är det extra viktigt att få möjlighet att hitta förebilder på fritiden. Att träffa andra i samma situation, som visar att det går att leva ett jättebra liv, kan ge inspiration för framtiden.

Malin Bernt, samordnare i Stockholm, har bidragit i svaren om läger och fritidsaktiviteter.