10 steg till bättre studier

1. Sätt upp ett mål. Formulera ett eller ett par konkreta mål och skriv ner dem. Målen måste vara så formulerade att det går att säga exakt när de är uppnådda.

2. Definiera hinder. Var tydlig även när du konstaterar vilka som är dina hinder. Du kan bara bli effektiv när du vet exakt vad som gör att du inte redan har de resultat du vill ha.

3. Gör en plan. Börja vid målet och formulera sedan sista steget, det vill säga vad som måste vara uppnått alldeles innan målet. Sedan går du bara baklänges steg för steg tills du kommer till en enkel uppgift som du kan göra idag.

4. Tänk på det du gör, när du gör det. Det är bara när du tänker på det du gör, som du kan komma ihåg det. Förlora inte tid och energi på att tänka på annat när du pluggar.

5. Ta reda på vad du ska ta reda på. Använd ledtrådar som sammanfattningar, reflektionsfrågor, lektionsanteckningar och innehållsförteckningar för att i förväg veta vad som är viktigt i texten du ska läsa.

6. Planera när något ska göras. Så snart du får en uppgift du ska göra är det mycket mer sannolikt att den blir gjord om du samtidigt bestämmer när den ska göras. Det förhindrar även stress om du direkt avsätter tiden för uppgiften.

7. Samla på en sida. Alla anteckningar över ett ämnesområde ska få plats på en sida. Då har du lyckats att bara skriva ner de viktigaste begreppen och samtidigt har du en fantastisk överblick över ämnet.

8. Skriv inte första meningen först. När du skriver en uppsats bör du skriva ner dina underrubriker och din huvudpoäng först. Sedan kan du fylla ut med fler viktiga poänger under varje rubrik innan du binder ihop det till en text. Avsluta med inledningen så att du har en text att inleda.

9. Lämna in snygga uppgifter. Se till att alla dina uppgifter också ser ut som att de är genomarbetade. Använd stavningsprogram. Skriv namn. Utelämna ”sms-språk”. Använd korrekt styckeindelning och lämna in arbeten som du själv skulle lockas att läsa.

10. Fira framgångar. Njut av lyckade resultat och påminn dig själv om varför det är värt att anstränga sig. Unna dig en belöning och fira så att du tydligt markerar för dig själv att du gör framsteg.

Källa: Tänk – studiestrategier för gymnasiet av Anna Tebelius Bodin