1000 nya rapporter om diskriminering under augusti

1000 rapporter om diskriminering på grund av otillgänglighet är resultatet hittills av den kampanj som organisationen Marschen för tillgänglighet inledde den 18 augusti.

Syftet med kampanjen är att påvisa att en stor del av Sverige är ”felbyggt” och därmed diskriminerar över en miljon svenskar som har funktionshinder. Enligt organisationen är 70-80 procent av lokalerna i svenska stadskärnor otillgängliga.

Det är trösklar, trappor och avsaknad av avfasningar som skapar otillgängligheten, men även olämpliga möbler och avskand av kontrastmarkeringar och information på punktskrift. Det kan också handlar om att det saknas information som är lättläst, dåliga allergimiljöer och dåligt elsanerade lokaler.

Cirka 1000 rapporter om diskriminering har alltså kommit in till organisationen sedan 18 augusti och dessa kommer nu att anmälas till Handikappombudsmannen. De kommer också att anmälas till kommunala byggnadsnämnder som enkelt avhjälpta hinder. Samtidigt fortsätter fler rapporter att strömma in.

– Vid den första massanmälningsaktionen i augusti 2005 gjordes över 1500 anmälningar. Vårt mål är att minst överträffa, men gärna dubbla det antalet, säger man inom Marchen för tillgänglighet.

Mer information på www.marschen.se