14-åring med stora behov nekas assistans av kammarrätt

Kammarrätten i Sundsvall river upp en tidigare dom, och nekar en 14-årig flicka personlig assistans.

På en ettårings nivå

Flickan har mycket stora hjälpbehov på grund av autism, intellektuell funktionsnedsättning och cerebral pares (CP), och bedöms vara på en kognitiv nivå motsvarande en ettåring.

I förvaltningsrätten beskrevs att flickan behöver fysisk hjälp med alla vardagsmoment och kan aldrig lämnas ensam. Hela vardagen måste anpassas utifrån hennes utvecklingsnivå och autism.

Hon behöver exempelvis hjälp vid alla moment i samband med toalettbesök, dusch och tvätt. Det behövs dubbel assistans vid dusch. Blöjbyte och toalettbesök försvåras av att hon är fysiskt betydligt äldre än sin utvecklingsnivå samt har CP.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

Insmörjning mot torrhet

Hon behöver även hjälp med insmörjning och rakning för att undvika torrhet, och raka sig under armarna för att upprätthålla god hygien. Detta ska inte jämställas med sminkning, har flickans advokat framhållit.

Vidare behöver hon hjälp med matning, av- och påklädning samt kommunikation. Den tid som Försäkringskassan godkänt för kommunikation räcker inte till för att hon ska kunna leva som andra och vara aktiv.

Flickan har också känsloutbrott som är svåra att förutsäga. Hon kan bli arg och skada sig själv genom att slå sitt huvud i väggen eller klösa sig på kroppen.

Förvaltningsrätten gav flickan rätt

Förvaltningsrätten i Luleå underkände Försäkringskassans bedömning (mål nr 2401-20, juni 2021), och slog fast att hennes grundläggande behov uppgick till mer än 20 timmar per vecka.

Försäkringskassan överklagade dock, och vidhöll att flickan inte hade rätt till assistansersättning. Kassan anser exempelvis att kommunikationshjälp bara behövs 25 minuter per dag.

Kammarrättens dom följer Försäkringskassans avslag

Kammarrätten går nästan helt på Försäkringskassans linje.

I domen skriver man bland annat att det inte finns några skäl att bevilja assistans för insmörjning och rakning.

Att flickan ”inte själv förstår behovet av att sköta sin hygien saknar betydelse för bedömningen av vad som ingår i det grundläggande behovet personlig hygien”, skriver kammarrätten.

Kammarrätten hänvisar, precis som Försäkringskassan, till rättsfallet HFD 2019 ref. 56 (som innebär att hjälp med sminkning inte ska räknas som grundläggande behov).

Nej till kommunikation och tillsyn

Om behovet av hjälp med kommunikation skriver kammarrätten att det inte räknas som grundläggande behov att tolka och förklara hennes beteende för andra barn. Kammarrätten håller med Försäkringskassan om att 2 timmar och 56 minuter per vecka räcker för hjälp med all kommunikation.

Kammarrätten sa också nej till att flickans behov av tillsyn ska räknas som grundläggande behov. Rätten tycker inte att utbrotten är så allvarliga att de behövs aktiv tillsyn av övervakande karaktär.

Det enda område där kammarrätten är något mer generös än Försäkringskassan är måltiderna. Kammarrätten skriver att flickan ”kan föra dryck till munnen med mugg/glas som serveras. Vidare anges att hon kan föra mat till munnen med fingrar eller sked från serverad portion på tallrik och att hon mestadels använder händerna.” Däremot behöver hon hjälp med måltider som normalt äts med gaffel och kniv, vilket kammarrätten till skillnad från Försäkringskassan godkänner som grundläggande behov.

Det ger dock bara en mindre ökning av den tid som anses vara grundläggande behov, och kammarrättens beslut (mål nr 1933-21, den 31 augusti 2022) blev därför att Försäkringskassans avslag ska fastställas.

2 kommentarer

  1. Blir så ledsen, vad är det man inte kan förstå? Att leva med svår autism måste upplevas. Dags att handläggare går ut och praktiserar och ser hur verkligheten ser ut!

  2. Detta är fruktansvärd läsning! Grundläggande behov-fina ord och viktiga. Vem säger till nyblivna föräldrar att en 1-årings behov av kommunikation avklaras på 2 tim. och 56 minuter!!/PER VECKA! Det kanske bara blir uppmaningar: NEJ, LUGN, DU FÅR INTE, STOPP MM.
    Beträffande födointag så kan man underlätta matproceduren med att hasa fram på golvet till en matskål, som står stadigt, som en hundskål.
    Finns det någon, som skulle kunna föreslå detta till en släkting, granne eller vän, som var i motvarande situation. Neej! Alla beslutsfattare verkar ha avskärmat sig från verkligheten. Familjen, med ett barn i stort behov av assistans, får inte avskärma sig från verkligheten. Den skall stå stadigt och alltid orka med. Så detta är Sverige på 2020-talet?? Det är skrämmande.

Funktionen för kommentarer är stängd.