15 000 protesterar mot ”regeringens svek”

Handikappförbunden skärper kritiken mot regeringen. ”Det är ett svek mot hela handikapprörelsen att förslaget till diskrimineringslag inte omfattar tillgänglighet”, säger Agneta Lindqvist, vice ordförande i Handikappförbunden.

Hon kommer att hålla ett möte på Mynttorget i Stockholm den 24 maj, samma dag som Marschen för tillgängliget anordnas i Stockholm och i många andra städer runt om i Sverige.

– Frågan om tillgänglighet har aldrig varit så aktuell som nu, säger Agneta Lindqvist.

Regeringen tycker inte att frågan är tillräckligt utredd för att brister i tillgänglighet ska vara en diskrimineringsgrund i den nya lag som riksdagen väntas klubba igenom senare i år. Regeringens motivering förkastas av handikapporganisationerna

– Det är viktigt att vi i handikapprörelsen mobiliserar oss och visar vårt missnöje med att frågan aldrig anses färdigutredd, säger Agneta Lindqvist.

Den 24 maj kommer hon att överlämna de cirka 15 000 namnunderskrifter som samlats in med krav på att tillgänglighetsfrågan ska in i diskrimineringslagen.

Samma dag demonstreras även på följande orter: Askersund, Borlänge, Göteborg, Jönköping, Karlskoga, Ljusdal, Malmö, Norrköping, Stockholm, Uddevalla, Vänersborg, Växjö och Östersund.

Mer om Marschen för tillgänglighet på http://www.marschen.se/