20 frågor och svar om arbetsminne

Utdrag ur en guide om arbetsminne i Föräldrakraft nr 1, 2012.
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana
2012-01-22

Är problem med arbetsminnet ärftligt? Vad kan man göra för att träna upp arbetsminnet? Forskaren Torkel Klingberg hjälper oss att ge svar på några vanliga frågor om arbetsminne.

1. Var i hjärnan sitter arbetsminnet?
Arbetsminnet är kopplat till olika delar av hjärnan. Verbala eller ljudbaserade arbetsminnestexter aktiverar tinningloben och nedre delar av främre pannloben, som också används vid tal. Det finns även ett nätverk av områden i både hjässloben och främre pannloben som aktiveras vid både verbala och visuo­spatiala arbetsminnesuppgifter.

2. Fungerar barns hjärna på samma sätt som en vuxen persons hjärna?
Nej, många funktioner är under utveckling under barn- och ungdomsåren. Barnet och tonåringen måste förstås som individer i sin speciella fas av utvecklingen, inte som små vuxna. Till exempel ger flera studier belägg för att hjärnans belöningssystem fungerar annorlunda för tonåringar. Forskarnas tolkning av studierna har varit att tonåringen kan sägas vara beroende av belöningskickar, vilket kan förklara att de söker sig till situationer med potentiella belöningar, trots riskerna. Hjärnan är färdigutvecklad först vid 25 års ålder.

3. Vad skiljer långtidsminne från arbets­minne?
I boken Den lärande hjärnan skriver Torkel Klingberg att ”om arbetsminnet binder samman den ena stundens tankar med nästa stunds handlingar, så binder långtidsminnet samman våra dagar och våra liv”. I långtidsminnet lagras inte bara fakta och allt det vi lär oss när vi utbildar oss, utan också de personliga erfarenheter som definierar oss som personer.

4. Hur håller vi informationen kvar i arbetsminnet?
Genom att nervceller som kodar för en viss information hålls aktiva. Störs aktiviteten försvinner informationen. Liknande mekanismer används när vi ska hålla kvar koncentrationen på ett visst område i omgivningen.

5. Är arbetsminnet kopplat till någon särskild koncentrationsförmåga?
Ja, till den kontrollerade uppmärksamheten, det vill säga den vi använder när vi bestämt oss för att koncentrera oss på en specifik uppgift. Andra typer av koncentrationsförmågor är vakenhet, som kan variera från dåsighet till panikliknande stress samt stimulusdriven uppmärksamhet, den som automatiskt drar oss till något nytt eller intressant i omgivningen, som ljud eller tankar som dyker upp i vårt medvetande.

6. Hur hör arbetsminnet ihop med koncentrationsförmåga och hur känslig man är för sånt som distraherar?
Arbetsminne är till stor del synonymt med förmågan att kontrollera sin koncentration. Distraktion utgör ett av de största hoten mot en persons förmåga att hålla kvar relevant information.

7. Vilka svårigheter i vardagen kan barn och ungdomar med dåligt arbetsminne ha?
Koncentrationssvårigheter. En typisk svårighet kan vara att du sitter med en bok framför dig, men istället för att läsa texten tänker du på vad du gjorde igår eller att klasskamraten framför dig just nu tappar en penna i golvet. Barn med nedsatt arbetsminne har också svårt att komma ihåg instruktioner.

8. Barn med adhd har ofta lågt arbetsminne. Hur kan de bli hjälpta av att träna?
Att träna arbetsminnet gör att barnen får lättare att koncentrera sig i det dagliga livet.  Det har med överlappet mellan arbetsminne och koncentrationsförmåga att göra. Man kan säga att ”de kommer ihåg vad de ska koncentrera sig på”. De får lättare att komma ihåg instruktioner och hålla kvar en plan om vad de ska göra härnäst.

9. Finns det något samband mellan dyslexi och dyskalkyli?
Ja. Det är delvis överlappande områden i hjärnan som krävs för att läsa och räkna, däribland områden som är nödvändiga för arbetsminne och att koncentrera sig. Ungefär hälften av de med dyskalkyli har också läs- och skrivsvårigheter.

10. På vilket sätt kan dyslexi och dyskalkyli särskiljas?
Barn som har dyskalkyli har svårt med att bedöma antal. Barn med dyslexi har större fonologiska svårigheter, det vill säga svårigheter att urskilja de minsta betydelsebärande delarna, ljuden och stavelserna.

11 Är bra respektive dåligt arbetsminne ärftligt?
Ja. Men det motsäger inte det faktum att man kan förbättra nedsatt arbetsminne genom träning.
Dyskalkyli är också till stor del ärftligt. En tvillingstudie visar att så mycket som sextio till sjuttio procent av matematiksvårigheterna hos 7–9-åringar är genetiskt betingade, bara tio procent förklaras av uppväxtmiljön.

12. Har även barn och unga med Asperger Syndrom nedsatt arbetsminne?
Det varierar. Hos vissa fungerar arbetsminnet bra, andra kan ha svårigheter.

13. Hur mycket kan man förbättra sitt arbets­minne genom träning?
Med upp till 20 procent, om man använder en metod som genom vetenskapliga studier är bevisat effektiv, enligt forskaren Torkel Klingberg. För ett barn med ADHD kan det betyda att man förflyttar sig från ett onormalt lågt arbetsminne till inom normalintervallet. Utvecklingsmässigt motsvarar det normal utveckling av arbetsminnet under 2–4 år ungefär.
Träningen kan ske i skolan, enskilt eller i små grupper. Det är dock inte alltid det finns tid eller möjlighet att träna i skolan, då kan man förlägga träningen till hemmet. Man får helt enkelt se till förutsättningarna och försöka hitta den form som är bäst för varje individ. Vanliga minnesspel, lekar och datorprogram är inget att satsa på, enligt Klingberg, som menar att det är slöseri med tid om syftet är att förbättra arbetsminnet.

14. Måste man ha speciellt utformade träningsprogram för att förbättra sitt arbetsminne?
Nej, mycket tyder på att man kan förbättra sitt arbetsminne genom att spela ett instrument, då detta kräver daglig koncentrerad träning och träning på att hålla korta stycken i arbetsminnet. Om man spelar fel får man omedelbar återkoppling genom att det låter fel. En studie visade att musik är bättre än teater, när det gäller att träna arbetsminnet.

15. Finns det några risker att träningen misslyckas?
Det största hotet utgörs av att man slarvar med att utföra träningen som den är tänkt. Som all annan träning måste man genomföra den regelbundet för att nå resultat.

16. Blir effekten av arbetsminnesträningen större om man börjar i tidig ålder?
Det spelar inte så stor roll, eftersom det i så fall handlar om små och gradvisa skillnader. Däremot finns andra skäl till att börja träningen tidigt, till exempel att tidig träning innebär färre ”förlorade år” och därmed bättre möjligheter att tillgodogöra sig skolundervisningen.

17. Kan medicinering hjälpa till för att förbättra arbetsminnet?
Ja, mediciner som innehåller substansen metylfenidat har visat sig ha positiv effekt på arbetsminnet under några timmar. Exempel på läkemedel med denna substans är Concerta och Ritalin. Olika personer reagerar på olika sätt på dessa mediciner, vilket kan bero på hur mycket dopamin personen ifråga har från början. Dessa läkemedel är receptbelagda och ges vanligen till ungdomar med adhd. Tala med en barnläkare med specialistkompetens för mer information.

18. Vad behöver pedagoger veta om arbetsminne?
Skolan skulle ha stor nytta av ökad kunskap om varifrån olika svårigheter, exempelvis dyskalkyli, dyslexi och koncentrationssvårigheter, kommer och hur olika typer av problem hänger ihop. Sambanden beror exempelvis på att det finns gemensamma delar i hjärnan, liksom att det finns specifika delar, för exempelvis läsning. Det behövs både ökad förståelse och konkret kunskap om vad arbetsminne är. Det finns en pedagogik som har utarbetats för barn med nedsatt arbetsminne.

19. Är det vanligt med nedsatt arbetsminne?
Det är en normaldefinierad förmåga, exakt var man sätter gränsen är en definitionsfråga. Det betyder att det inte finns några tydliga gränser, svart eller vitt, utan att allt är glidande gråskala.

20. Vad är det viktigaste att veta om arbetsminne?
Att det går att förbättra. Därmed går det också att förbättra sin koncentration.

21. För mycket stress påverkar arbetsminnet negativt, gäller det både akut och kronisk stress?
Ja, både stressen vi upplever som en effekt av en akut oförutsedd händelse och stress orsakad av svåra livsbetingelser under längre tid, som att växa upp i en fattig miljö, kan påverka arbetsminnet.

Helen Adolfsson

Lägg till ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
Skriv in din kommentar här.
Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.

Beställ LSS-skolan 2017

Vinjett för LSS-skolan

Mest läst idag

Hetast på sajten just nu.

Barn drabbas hårdast av de nya, hårdare bedömningar av rätten till assistans som Försäkringskassan gör efter domarna...

- Socialstyrelsen bekräftar det som RBU har larmat om under lång tid. Kommunerna har inte kapacitet att möta...

Det var tänkt att de flesta som är beviljade assistans nu skulle ha en lugn period. Men för Jonathan, 11 år, och...

Fler ska få betalt på daglig verksamhet. Det vill Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshinderspolitiken. Hon...

Statliga utredaren Håkan Ceder föreslår att handikappersättningen och vårdbidraget slopas och ersätts med helt nya...

Brukar du tappa bort viktiga papper som läkartider, jobbscheman eller kurslistor? Med Evernote kan du fotografera...

Är problem med arbetsminnet ärftligt? Vad kan man göra för att träna upp arbetsminnet? Forskaren Torkel Klingberg...

Att få besked om att ens nyfödda barn har en hjärnskada leder ofta till att man som förälder hamnar i chock och kan...

Här bjuder Örebro habilitering på några smakprov. Övningarna presenteras här i kraftigt förenklad och förkortad...

Självklart ska personer med funktionsnedsättningar kunna konkurrera på lika villkor om jobben. Men många missar...

David Lega vill inrätta en ombudman för att stödja personer med funktionsnedsättningar och deras familjer i...

De nya arbetstidsreglerna inom personlig assistans har blivit en obehaglig överraskning för många. Brukare, anhöriga,...

Anklagelser haglade över regeringen på söndagens manifestation för assistans och LSS. Jan Björklund (L), Jonas...

PRESSMEDDELANDE. Under tisdagen avslöjades 2017 års vinnare i tävlingen Bästa LSS-kommun. Segern togs hem av...

Handikappersättning och vårdbidrag görs om i grunden. Förslag om detta kommer regeringen att lägga fram i en...

Självkänsla – vad är det?

Självkänsla innebär att du vet vem du är och tror på ditt eget...

Hur mycket får du i plånboken i år? 16 000 eller 108 000 kr i vårdbidrag - eller inget alls? Vi har räknat ut vad...

LSS-SKOLAN. Ledsagare och kontaktperson är två insatser enligt LSS som är avgörande för att personer med...

Regeringen vill ändra och förtydliga reglerna för bostadsanpassning från 1 juli 2018. En av de viktigaste nyheterna...

Stöd från omgivningen betyder mycket för den psykiska hälsan. Här delar Patrik Johansson med sig av sina...

Förändrad muskelspänning försvårar kroppens viljemässiga rörlighet och kan orsaka allvarliga problem med smärta och...

”Det viktigaste är att noga gå igenom sitt hjälpbehov. När en LSS-ansökan ska skrivas är det svårt att veta exakt...

Mobiler och surfplattor har kommit till hjälpmedelsvärlden för att stanna. Det senaste halvåret har antalet appar för...

Tidigare ärkebiskopen KG Hammar ställer sig på barrikaderna för LSS och personlig assistans. - Det känns som att vi...

Jag känner mig tom. Som ett skal som ser bra ut på utsidan, men innerst inne finns ingenting, bara ett mörker av oro...

När jag skrev min förra text, om vad som gäller nu för omprövningar och lagändringar, skrev jag att det fortfarande...

Lennart Jönsson har mött många människor som fått drömmen om ett jobb uppfylld. Och för att dessa personer ska bli...

Här fortsätter LSS-skolan. Den första lektionen handlade om de grundläggande principerna för lagen om stöd och service...

”Tidigare hade jag inte vågat sitta här utan Atlas.” Så inleder Britta Blomqvist sin berättelse om hur Atlas blev...

"Hon är tio veckor för tidigt född. Hon föddes utan immunförsvar", säger jag irriterat, för ja, jag går...

Har ditt barn svårt att få upp slem som samlas i luftvägarna? Här tipsar två experter om vad man kan göra för att...

Antalet friskolor som satsar på elever i behov av särskilt stöd har ökat, men de allra flesta ligger i...

950 fick avslag - Föräldrakrafts guide hjälper dig att få din ansökan beviljad.

Funktionsrätt Sveriges både vice ordföranden Pelle Kölhed och Ines Uusman hoppar av i protest mot Lars Ohly, uppger...

DEBATT. Jag har tidigare skrivit ett debattinlägg här på Föräldrakraft om att ”Uppdrag Granskning förstärker bilden...

Barn som vuxen - alla har vi mänskliga rättigheter. Vissa barn med omfattande funktionsnedsättning har rätt till...

I tisdags, den 21 november 2017, samlades finalisterna i spänd väntan på att juryn för ”Bästa LSS-kommun” skulle...

I januari avgörs framtiden för Lars Ohly som ordförande för Funktionsrätt Sverige. Det meddelar organisationen idag...

Nu ska regeringen ta fram sitt lagförslag. Därefter ska riksdagen rösta igenom det. Fram till dess får vi lita på...

GUIDE. Det har blivit allt svårare att få rätt i domstol vid tvister om stöd för personer med funktionsnedsättning....

En frihetskänsla utöver det vanliga. Det är omdömet för den nya armcykeln med elmotor som lanserades i Sverige...

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen begränsar möjligheten att få personlig assistans för stora grupper,...

”Du kan också välja att annonsera i den lokala pressen eller att skicka in en insändare för att få tag på föräldrar...

LSS ska göra det möjligt för alla att vara självständiga och delaktiga. Lagen slår fast att alla har lika värde och att...

Varje år beviljar Försäkringskassan cirka 2 700 ansökningar om bidrag till arbetshjälpmedel. Men det borde vara ännu...

Vattenskalle har under de senaste årtiondena mer än halverats i Västsverige. Mycket av detta beror på att antalet...

Här är tips på kollon som Föräldrakraft publicerade i Tema Kollo i nr 1, 2013.

Chanserna att lyckas i skolan förbättras snabbt. Skolor skulle kunna flerfaldiga övningarna i att läsa, skriva och...

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se