20 frågor och svar om arbetsminne

Publicerat av
Helen Adolfsson
Dela

Är problem med arbetsminnet ärftligt? Vad kan man göra för att träna upp arbetsminnet? Forskaren Torkel Klingberg hjälper oss att ge svar på några vanliga frågor om arbetsminne.

1. Var i hjärnan sitter arbetsminnet?
Arbetsminnet är kopplat till olika delar av hjärnan. Verbala eller ljudbaserade arbetsminnestexter aktiverar tinningloben och nedre delar av främre pannloben, som också används vid tal. Det finns även ett nätverk av områden i både hjässloben och främre pannloben som aktiveras vid både verbala och visuo­spatiala arbetsminnesuppgifter.

2. Fungerar barns hjärna på samma sätt som en vuxen persons hjärna?
Nej, många funktioner är under utveckling under barn- och ungdomsåren. Barnet och tonåringen måste förstås som individer i sin speciella fas av utvecklingen, inte som små vuxna. Till exempel ger flera studier belägg för att hjärnans belöningssystem fungerar annorlunda för tonåringar. Forskarnas tolkning av studierna har varit att tonåringen kan sägas vara beroende av belöningskickar, vilket kan förklara att de söker sig till situationer med potentiella belöningar, trots riskerna. Hjärnan är färdigutvecklad först vid 25 års ålder.

Annons

3. Vad skiljer långtidsminne från arbets­minne?
I boken Den lärande hjärnan skriver Torkel Klingberg att ”om arbetsminnet binder samman den ena stundens tankar med nästa stunds handlingar, så binder långtidsminnet samman våra dagar och våra liv”. I långtidsminnet lagras inte bara fakta och allt det vi lär oss när vi utbildar oss, utan också de personliga erfarenheter som definierar oss som personer.

4. Hur håller vi informationen kvar i arbetsminnet?
Genom att nervceller som kodar för en viss information hålls aktiva. Störs aktiviteten försvinner informationen. Liknande mekanismer används när vi ska hålla kvar koncentrationen på ett visst område i omgivningen.

5. Är arbetsminnet kopplat till någon särskild koncentrationsförmåga?
Ja, till den kontrollerade uppmärksamheten, det vill säga den vi använder när vi bestämt oss för att koncentrera oss på en specifik uppgift. Andra typer av koncentrationsförmågor är vakenhet, som kan variera från dåsighet till panikliknande stress samt stimulusdriven uppmärksamhet, den som automatiskt drar oss till något nytt eller intressant i omgivningen, som ljud eller tankar som dyker upp i vårt medvetande.

Annons

6. Hur hör arbetsminnet ihop med koncentrationsförmåga och hur känslig man är för sånt som distraherar?
Arbetsminne är till stor del synonymt med förmågan att kontrollera sin koncentration. Distraktion utgör ett av de största hoten mot en persons förmåga att hålla kvar relevant information.

 

Fortsättningen av reportaget är endast öppen för betalande prenumeranter. Logga in med din pren-inloggning. Om du saknar pren-inloggning, mejla till pren@faktapress.se

Artikeln publicerades 2012-01-22

Publicerat av
Helen Adolfsson