Månad: oktober 2006

okt 31
Barnastma kan upptäckas vid födseln

Barn som föds med störd lungfunktion lider större risk att utveckla astma. Det…

okt 30
Barn med hjärnskador får bättre rehabilitering

I Stockholm har man inrättat ett nytt mellansteg inom habiliteringen av barn med…

okt 20
Lättare att anmäla brott via internet

Det blir enklare för personer med bland annat talsvårigheter ochvhörselskador att…

okt 09
Brott mot funktionshindrade anmäls sällan, enligt forskare

Få brott mot funktionshindrade i gruppboenden hamnar på polisens bord. Många brott,…

okt 06
Han ger miljoner till statliga specialskolor

Med den nya budgeten satsar regeringen 75 miljoner kronor på elever med behov av…

okt 06
Multisjuka ska få lots genom vårdkedjan

Funktionshindrade som vill driva eget företag ska få lönebidrag och möjligheterna…

okt 02
Läs den digitala versionen av Föräldrakraft 1, 2006

Läs den digitala versionen av Föräldrakraft 1, 2006 Ur innehållet: Intervju med…

okt 01
21 000 beslut om vårdbidrag under förra året

950 fick avslag - Föräldrakrafts guide hjälper dig att få din ansökan beviljad.

okt 01
Sussa sött? En fråga om rätt taktik…

Två av tre barn med funktionshinder har svårt för att sova. Sömnproblemen kan hota…

okt 01
Unik terapi

Hästens rörelser i gångarten skritt stämmer väl överens med människans gångmönster.…

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content