Månad: september 2011

sep 28
Tre av tio socialchefer: Vi bryter mot lagen

Vi bryter mot LSS-lagen, säger tre av tio socialchefer. Detta enligt en…

sep 28
Äntligen sekretess för elever som behöver extra stöd

Elever som får extra stöd i skolan behöver bättre sekretesskydd än idag. Det anser…

sep 24
Nya kränkande behovsbedömningar rapporteras

DHR rapporterar om nya kränkande situationer när Försäkringskassan bedömer behov av…

sep 23
50 svenskar på Freedom Drive – vad blev resultatet?

Att avveckla institutionerna i Europa var huvudkravet när 50 svenskar deltog i…

sep 22
”Enskilda är chanslösa mot myndigheter rustade till tänderna”

Den enskilde har ingen chans i rättstvister med kommuner och Försäkringskassan,…

sep 22
Valfrihetssystem leder till hårda nedskärningar för LSS-verksamheter

Tvärtemot förhoppningarna riskerar valfrihetsreformen LOV att leda till sämre…

sep 20
Svårare att få jobb och dyrare att vara sjuk

Det blir svårare att få jobb och dyrare med läkarbesök och mediciner. Så ser den…

sep 15
Rapport: Elever får inte chans att utvecklas så långt som möjligt

Nästan var femte skola anpassar inte undervisningen till elevernas förutsättningar.…

sep 15
”Vården diskriminerar personer med funktionsnedsättningar”

Personer med funktionsnedsättning utsätts ofta för diskriminering inom vården,…

sep 15
Mobilföretag betalar 50 000 till nobbad kund

En kvinna som har en cp-skada får 50 000 kronor i skadestånd av Telenor för att en…

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content