3 dagar som inspirerar och underhåller

Publicerat av
Redaktionen
Dela

Under de tre mässdagarna den 4–6 april 2017 fylls scenen med föreläsningar och shower för alla smaker. Vi tipsar om vad som händer.

Tisdagen 4 april

Teckensång & livemusik med Eldorado All Stars. En show med musik, tecken och dans med personal och arbetstagare från Eldorado, en daglig verksamhet i Göteborg.

KomHIT Flykting är en nätbaserad resurs hos DART i Göteborg, där man kan hämta material som stöder kommunikation med människor på flykt. Materialet tas fram tillsammans med verksamheter inom hälso-, sjuk- och tandvård och översätts till de tio vanligaste asylspråken.

HjärnPunkten är en ny mötesplats för alla med förvärvad hjärnskada. Deltagarna själva bestämmer innehållet och i den sociala träffpunkten kan du både lära mer, fika, delta i aktiviteter och social samvaro. Kerstin Söderberg och Marie Hagby berättar mer och visar bilder från verksamheten.

Att drabbas av stroke mitt i livet. Elin Lindqvist berättar om sin historia som neurologpatient. Elin arbetade tidigare som sjuksköterska och har genom det även inblick i hur vården fungerar.

Att hitta rätt i myndighetsdjungeln. Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans.

Onsdag 5 april

Lågaffektivt bemötande är en av de hetaste metoderna för att hjälpa personer som behöver lugn och förståelse. Annelie Karlsson berättar hur det funkar.

”Ett gott samspel” är ett utvecklingsprojekt där man har tagit fram en guide för att utveckla samspelet mellan personer med grav intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och personal. (Se även annan artikel.)

Sign Up spelar rock, pop och schlager med tecken. Sign Up består av Göran Hartman, Jan Terneby, Mats Larsson, Maria Krafft Helgesson & Nina Ahlsell.

Bildsamt – bilder som stöd i samtal om våld. Hur kan vi samtala om våld tillsammans med personer med kommunikationssvårigheter och kognitiva svårigheter?
Personer med funktionsnedsättning är mer än dubbelt så mycket utsatta för våld jämfört med personer utan funktionsnedsättning.
Projektet tar fram bildstödsmaterial för att kunna samtala om våld tillsammans med personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter inom bland annat skola, boende, daglig verksamhet, personlig assistans och socialtjänst. Bildsamt presenteras av logoped Amanda Nyberg, logoped. www.bildsamt.se

Torsdag 6 april

Tillgängliga lärmiljöer. Maude Wildow presenterar SPSM:s värderingsverktyg med fokus på att aktivt arbeta med att lärmiljöer tillgänglig för alla barn.
Även Handikappförbundens skolprojekt DATE presenteras.
SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör de genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

KomHIT är en modell för kommunikationsstöd i vården som fortsätter att sprida sig, även sedan projektet avslutats.
Här presenteras KomHIT och de resurser som finns tillgängliga för alla.

Förskrivning av hjälpmedel – Socialstyrelsens nya stöd. Ökad kunskap om förskrivning av hjälpmedel och mer delaktighet för användarna. Det är målet med Socialstyrelsens stödmaterial, som vänder sig till såväl förskrivare som chefer och övrig vård och omsorgspersonal
Jeanette Adolfsson, utredare på Socialstyrelsen, berättar mer.

IN LIFE är ett utvecklingsprojekt som bland annat handlar om kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Projektet har utvecklat ett par appar som vi kommer att demonstrera.
Margret Buchholz, specialistarbetsterapeut, berättar och demonstrerar ett par nya appar.

Prisutdelning fototävlingen Leva och fungera – klockan 14.00 på torsdagen.

Läs mer

Leva & Fungera har en egen webbsajt på www.levafungera.se

Artikeln publicerades 2017-02-24

Publicerat av
Redaktionen
Nyckelord: Leva & Fungera