5 frågor om din karriär

Hur kan jag jobba på samma villkor som alla andra och vilka rättigheter har jag att vara borta från jobbet? Vi frågade Helene Sjöman, jämställdhetsexpert och biträdande förbundsjurist på Sveriges ingenjörer.

 

1. Har jag rätt att vara tjänstledig om jag under en period av mitt barns uppväxt behöver vara hemma?

Det finns ingen laglig rätt att vara tjänstledig mer än din rätt att vara föräldraledig fram till barnet är 1,5 år, samt för tid därefter då du tar ut föräldrapenning (fram till att barnet fyller åtta år). Däremot kan du få tjänstledigt ett halvår om du ska starta eget, till exempel assistansbolag. Fram till att barnet fyller åtta har du även rätt att gå ned till 75 procent av normal arbetstid, även utan att ta ut föräldrapenning. Det finns också en bestämmelse i diskrimineringslagen som säger att alla arbetsgivare ska ”underlätta föräldraskap och förvärvsarbete”, men inte på vilket sätt. Man är beroende av arbetsgivarens goda vilja.

 

2 Vilka rättigheter har jag som arbetstagare att vara borta från jobbet för att åka på habiliterings- och läkarbesök med mitt barn?

Om du har vårdbidrag som ska täcka ditt inkomstbortfall vid dessa situationer så kan det bli problem. Vårdbidraget i sig innebär inte att du har laglig rätt att vara tjänstledig. Så även detta beror på arbetsgivarens goda vilja och egna regler för detta, men återigen ska arbetsgivaren underlätta detta. De flesta är välvilligt inställda, men ibland kommer det tider när arbetsgivaren har stor press på lönsamhet, så visst är det en osäkerhet. Dessa föräldrar skulle behöva en extra trygghet, inte tvärt om. Vårdbidraget borde ge samma rätt till tjänstledighet som föräldrapenning medför.

 

3. Karriär och barn med funktionsnedsättning är för många en motsats. Hur kan jag använda min livserfarenhet för att kliva upp på karriärstegen?

I vår undersökning ”Kids och karriär” frågade vi våra medlemmar om föräldraledigheten hade utvecklat dem positivt på jobbet. De svarade ja, de hade kompetensutvecklats, blivit mer stresståliga och effektiva, bättre på att prioritera och delegera, samt visa empati. Troligen gäller det i extra hög grad dessa föräldrar. Prata med din chef och lyft fram dina ”nya” erfarenheter som ditt barn har medfört, som till exempel arbetsledning av assistenter och hantering av krissituationer.

 

4. Hur kan jag förklara för min chef hur jag vill ha det och få som jag vill?

Jag tycker att du ska be att få ett samtal med din chef och gå igenom möjligheterna att jobba hemifrån, ha telefonmöten, eller andra arbetstider. De flesta arbetsgivare vill ha en anställd som mår bra, då funkar jobbet också, och båda parter tjänar på det. Om det inte fungerar, och du inte mår bra, ska du se dig om och byta jobb om du kan. Ingen mår bra av att stanna på ett jobb och se sig som besvärlig. Men säg inte upp dig innan du har något nytt. Glöm inte att lyfta fram dina ”nya” erfarenheter i din cv och på intervjun. Och om du kan, fråga redan vid intervjutillfället hur arbetsgivaren ser på kombinationen av barn/jobb.

 

5. Kan jag vara öppen med min hemmasituation? Vågar någon anställa mig då?

Här skulle man behöva ge individuella råd i respektive fall och väga in en rad förutsättningar. Vi får ofta frågan om man vid en anställningsintervju ska vara ärlig och öppen med att man väntar barn/hoppas på att få barn inom kort. Då brukar vårt svar bli ungefär att ”Ärlighet varar för det mesta längst och ofta är båda parter betjänta av att ha förutsättningarna klara för sig.” Man kanske själv inte vill vara anställd hos en arbetsgivare som inte är positivt inställd? Man ska dock vara medveten om att man inte har någon skyldighet att ”öppna sig helt” inför en arbetsgivare. Situationen kan ju vara sådan att man är helt beroende av att få/behålla jobbet eller att det är fråga om ens absoluta drömjobb, som man vill ha även om det skulle visa sig att arbetsgivaren inte har önskad inställning till föräldraskapet.