5 smarta lösningar

För den som har svårt att kommunicera finns idag många lös­ningar att välja mellan. Det man oftast hör talas om är surfplattor och appar. För många kan det vara svårt att veta vilka appar som passar för olika behov, på vilket sätt man bäst kan använda dem och hur man kan göra surfplattorna tillgängliga.

Här är några exempel på lösningar som DART, Kommunika­tions- och dataresurscenter i Göteborg har tagit fram i projektet ”Appar för kommunikation”.

Exemplen utgår från olika behov och är förstås bara tips för att komma igång. Både hårdvara, tillbehör och kommunikationsprogram kan bytas ut för att bäst passa en enskild person.

Kom ihåg att appar är långt ifrån det enda man kan prova. Både mer högteknologiska lösningar (som ögonstyrning, för den som inte kan peka med handen) och lågteknologiska alternativ (som kommunikationskartor på papper) kan i många fall vara det bästa.

Men oavsett vilket redskap man väljer att använda, så är innehåll och metodik viktigt för att få kommunikationen att fungera.

Fler exempel, tillsammans med filmer och fallbeskrivningar, hittar du på DARTs webbplats (www.dart-gbg.org/appar). Vill du komma igång med något av dessa förslag, eller letar efter bra material att använda i andra program, så finns färdiga exempel på vokabulärer att ladda hem.

Om du vill veta mer om någon av dessa appar, eller letar efter andra appar än de som beskrivs här, kan du använda dig av sajten appstod.se, och fylla i dina sökkriterier. På bildstod.se kan du enkelt komma igång och göra dina egna bildkartor.
 

Microsoft Surface Pro surfplatta med Windows 8

Primärt kommunikationsprogram: Tobii Communicator 4

Liknande/alternativa program: The Grid 2, Rolltalk Designer

Ytterligare program: Skype och e-post via Communicator

Tillbehör: Ögonstyrningsenheten PC Eye, Daessy-fäste för montering, laserpeklampa

Kan passa för: Personer som har svårt att direktpeka på sitt kommunikationshjälpmedel. Programmen ger möjlighet till ett stort och flexibelt ordförråd, även för den som inte kan läsa och skriva. Att surfplattan är Windowsbaserad gör det möjligt att använda program och tillbehör som fungerar på en dator.

 

Samsung Galaxy Tab 3

Primär kommunikationsapp: Speech Assistant

Liknande/alternativa appar: Type and Speak, Predictable

Ytterligare appar: Google översätt, SwiftKey tangentbord, Acapela talsynteser, Hangouts

Tillbehör: BJoy ”Hand C” joystick, USB-adapter, skärmskydd

Kan passa för: Personer som kan läsa och skriva men har svårt att uttrycka sig tillräckligt tydligt med tal. Joysticken gör det möjligt att styra plattan på samma sätt som med en datormus, och kan hållas i handen eller fästas på en rullstol. Tangentbordet ger möjlighet till att få upp hastighet vid skrift då man kan dra med fingret mellan bokstäver, och få upp ordförslag.

 

iPad Air

Primär kommunikationsapp: GoTalk Now

Liknande/alternativa appar: Widgit Go, Grid Player

Ytterligare appar: Book Creator, Ritprata 2, FaceTime, Explain Everything

Tillbehör: Griffin Survivor-fodral

Kan passa för: Personer som behöver berättarstöd och bildkommunikation, både för att uttrycka sig och för att förstå språk, sociala koder och samspel. Fodralet är robust, ger bra grepp och skyddar bra om man tappar det i golvet eller spiller på det.

 

iPad Mini

Primär kommunikationsapp: Widgit Go

Liknande/alternativa appar: GoTalk Now, Grid Player

Ytterligare appar: Timstock, Phraseboard tangentbord, BookCreator, Explain Everything

Tillbehör: Eazy Grip silikon-fodral

Kan passa för: Personer som behöver
bilder och konkreta fotografier för att kunna uttrycka sig, och som behöver hjälp med tidsuppfattningen, men som inte har problem att direktpeka på en liten yta. Fodralet är mjukt och ger ett bra grepp, och skyddar
mot stötar och repor.

 

Kommuni­kationskartor på papper

Kan passa för: Alla, i situationer då ett högteknologiskt hjälpmedel inte är tillgängligt, eller inte passar så bra.

 

Sandra Derbring