50 svenskar på Freedom Drive – vad blev resultatet?

Att avveckla institutionerna i Europa var huvudkravet när 50 svenskar deltog i marschen Freedom Drive i Strasbourg, skriver Kerstin Sellin på Föreningen JAG i denna rapport för Föräldrakraft.

I denna artikel berättar Kerstin Sellin om årets upplaga av Freedom Drive där både svenskar och norrmän var ett tongivande inslag:

Nyligen anordnades för femte gången Strasbourg Freedom Drive av ENIL, det europeiska nätverket för independent living. Personer med funktionsnedsättningar från hela Europa samlades i Strasbourg för att demonstrera för sina mänskliga rättigheter. Det hölls debatter och föredrag i Europaparlamentet med huvudkravet att institutionerna i Europa ska avvecklas och att de som behöver personlig assistans ska få det.

Omkring 50 av de totalt 300 deltagarna i marschen och övriga arrangemang under Freedom Drive-veckan var svenskar, de flesta från STIL och Föreningen JAG. Norrmännen var lika många. Det är inte så förvånande. Det är lite enklare att resa när man har personlig assistans och inte behöver förlita sig på obetalda, ”frivilliga” insatser från vänner och släktingar.

Nu undrar ni kanske varför svenskar med mycket omfattande funktionsnedsättningar väljer att göra en lång och krävande resa till Frankrike när man redan har uppnått det som alla andra bara drömmer om – personlig assistans.

Budskapet från JAG:s och STIL:s medlemmar är dock klart. Man vill göra denna resa för att andra människor med motsvarande livsvillkor ska få samma möjlighet till personlig frihet och att kunna göra egna val i livet som man själv har fått, tack vare personlig assistans. Man vill inspirera andra att orka kämpa och inte ge upp, även om det ser hopplöst ut ibland.

I resten av Europa finns nämligen institutionerna kvar och möjligheten att beviljas personlig assistans är små eller obefintliga. I en del länder har möjligheter till personlig assistans funnits i vissa regioner, för vissa grupper av personer eller i projektform. Ofta har man valt att utesluta dem som har de allra största behoven; personer med omfattande funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar. Det innebär att de har blivit kvar på institutionerna eller i totalt beroende av sina familjer.

Den ekonomiska nedgången i många EU-länder har haft en negativ inverkan för personer med funktionsnedsättningar och resulterat i att den möjlighet som fanns till personlig assistans har minskat eller helt dragits in. Det är samma utveckling som vi ser i Sverige, även om nedskärningarna här startar på en högre nivå.

Resultatet av Freedom Drive då?

Vi fick bra gehör för våra synpunkter från både svenska och övriga EU-parlamentariker. Vi berättade bland annat att EU:s strukturfonder, som ska användas till social upprustning i medlemsländerna, istället går till renoveringar och utbyggnader av institutioner.

EU-parlamentarikerna har vid våra tidigare möten framhållit att institutionsavveckling och införande av personlig assistans i olika länder är en nationell fråga. Nu börjar de hålla med oss om att det finns behov av en överstatlig strategi och styrning utifrån ett människorättsperspektiv för att lösa dessa frågor.

Avvecklingen av institutionerna i Sverige har gett barn möjligheten att få växa upp tillsammans med sin familj och vuxna rätt att bestämma över sina egna liv. Finns bara den politiska viljan kan Sveriges exempel följas av övriga EU.

Kerstin Sellin
Föreningen JAG