6 vägar till lekfulla tips

Ingen har sagt att det är lätt. När det gäller fritidshjälpmedel är det inte bara svårt att veta vad som finns. Det är dessutom många landsting som inte erbjuder fritidshjälpmedel till barn och unga, trots att man gång på gång kan konstatera att lek är barnens arbete.

Leken utvecklar barnen. Utan lek skulle vi inte bli de socialt fungerande vuxna som dagens samhälle kräver.
Men det finns bra information att hitta och pengar att söka. Så för den aktive föräldern som orkar och hinner, finns möjlighet att skaffa en riktigt bra fritid för sina barn.

1. MÄSSOR
I det här temat möter vi Marina Anders­son, Rebecca Hellman och Kim Johnsen. De är allihopa mamma till varsin sprallig ung kille och befann sig på årets Hjultorget i Kista i juni, en mässa med massa hjälpmedel och anpassningar för människor som främst har ett rörelsehinder.
– Vi tittar på cyklar. Min son Viktors kompisar på dagis cyklar en massa nu och för att han ska känna sig delaktig och jämbördig, skulle det underlätta om han kunde få en anpassad cykel förskriven, berättar Marina Andersson.
Och alla tre mammorna tycker att det är värdefullt att vara på en mässa och träffa olika företag. De är ofta väldigt kun­niga och kan ge föräldrar tips på hur man till exempel ska argumentera för att få ett visst hjälpmedel.
Men det är inte bara produkter som marknadsförs på mässor. Här får föräldrar och brukare även möjligheten att träffa organisationer, bli tipsade om bra semesterresor och prova på eller få tips om bra fritidsaktiviteter.
– Dessutom är det bra för Viktor att få komma hit, så att han får se andra människor som sitter i rullstol, säger Marina Andersson.

2. HJÄLPMEDELSTORGET
Gunilla Hammarskiöld är vad man skulle kunna kalla en veteran inom hjälpmedelsvärlden. Som legitimerad arbetsterapeut har hon i många år arbetat med hjälpmedel för barn, lek- och fritidshjälpmedel och tillgängliga lekplatser.
– Jag driver numera sidorna ”Aktiv fritid” och ”Lekplatsen” på Hjälpmedels­torgets webb. Hjälpmedelstorget är en samlingsplats för information om alla hjälpmedel, anpassningar och smarta lösningar, berättar Gunilla Hammar­skiöld.
Med åren har hon blivit expert på anpassningar och hjälpmedel för lek och fritid och erbjuder numera en frågelåda på Hjälpmedelstorgets webb, ”Fråga Gunilla”.
– Föräldrar, personal, assistenter eller parkplanerare kan vända sig till mig med frågor kring allt som gäller lek, fritid och lekplatser. Kan jag inte svaret själv, har jag kontakterna för att lösa problemet och jag svarar på alla som mailar mig, säger Gunilla Hammarskiöld.

Många behöver tips
Och det finns många i Sverige som behöver tips. Då man ofta själv måste ta reda på vad som finns och vilka lösningar som kan fungera, kan det ibland krävas experthjälp. Exempel på frågor som Gunilla fått:
”Min syster har en fosterdotter som är synskadad. Hon fyller snart år och jag skulle vilja ge henne ett spel. Hon fyller tolv år, men är några år yngre utvecklingsmässigt. Hon har redan UNO och Memory, och hos mig spelar hon Råttfällan och Domino. Tacksam för tips om var jag kan vända mig för att handla! Jag hittar bara tips om vad man ska skaffa, inte var…”
”Jag jobbar för X-kommunun, och vi har ett problem i anslutning till lekplats/förskola. Det är så att vi har en grind med barnsäkert lås. Problemet med detta är att det även hindrar en förälder med funktionsnedsättning, som sitter i rullstol, att på egen hand ta sig in och ut från förskolan, då det kräver tvåhandsgrepp och sitter högt upp (cirka 110 cm ovan mark). Har du några erfarenheter av liknande problem, och lösningsförslag på detta?”
”Har du några tips på en lyft att ha under tak för att få upp personer på hästryggen?”

Portaler till din hjälp
Hos Hjälpmedelstorget finns olika portaler – ”Smarta ting”, ”Lek­platsen”, ”Hjälpmedel i arbetet”, ”Aktiv fritid”, ”Inkontinens”, ”Kognition” och ”Tillgängligt boende”. Så här kan du även hitta information om andra hjälpmedel och anpassningar, förutom för lek och fritid.
– Fritidsdatabasen har vi haft sedan 15 år. Nu håller vi på att förnya webben och har lagt in en googlesökningsfunktion. Den gör det möjligt för brukaren att söka på ett hjälpmedel eller en aktivitet och komma vidare till företag som erbjuder passande hjälpmedel och produkter, berättar Gunilla Ham­marskiöld.
Sökmotorn kommer fungera bäst när Hjälpmedelstorget lyckats få företag att använda sig av samma nyckelord som finns hos Hjälpmedelstorget.
– Just nu fungerar det inte perfekt, utan vi vill utveckla webbplatsen inför fram­tiden, säger Gunilla Hammarskiöld.

3. BUTIKER & VARUHUS
Det finns idag några få hjälpmedelsbutiker i Sverige där brukare själva kan få klämma och känna på hjälpmedel. Ett exempel är Hjälpmedels­teknik Syd i Lom­ma, som satsar stort med en välsorterad butik.
– Jag är övertygad om att vi inom några år har valfrihet på de flesta hjälpmedel, säger Annette Persson-Hall, marknadsansvarig på Hjälpmedelsteknik Syd.

Står bakom SpicyMate
Hon är också en av eldsjälarna bakom konceptet SpicyMate, som nyligen lanserats med sexhjälpmedel och utbildningar av kommun, landsting och assistansbolag kring sex och funktionsnedsättningar. Läs mer om detta på annan plats i temat.
För attt hitta andra butiker nära dig är det enklaste sättet att ”googla” efter butiker. Du kan även kontakta leverantören av ett visst hjälpmedel, så kan de hjälpa dig med tips på var hjälpmedlet säljs eller går att titta på.

4. FÖRENINGAR & NÄTVERK
Brukarföreningar, kulturskolor eller idrottsföreningar kan vara den bästa informationskällan. Eller varför inte andra föräldrar vars barn har samma diagnos som ditt, fast är lite äldre?
Om ditt barn vill börja idrotta på fritiden är ett bra tips att surfa in på Svenska handikappidrottförbundets hemsida www.shif.se. Där får du snabba tips om vilka idrotter som finns, vilka hjälpmedel som kan behövas och vilka idrotter som är anpassade för ditt barn. Inom Svenska handikappidrottsförbundet finns idrotter för personer med rörelsehinder, utvecklingsstörning och synskada.

Alltid svårt för unga
Inom Kultur- och musikskolan har det alltid varit svårt för unga med funktionsnedsättning att hitta sin plats. Men efter ett stort projekt, PASCAL, som SMoK, Sve­riges musik- och kulturskolor, drivit med stöd av Allmänna arvsfonden, har kulturskolan blivit 300 procent bättre.
– Projektet har varit mycket efterfrågat av de enskilda skolorna och resultatet kan närmast beskrivas som en succé. Vi hade som mål att fördubbla antalet elever med funktionsnedsättning, men det blev en tredubbling, berättar projektledaren Håkan Sandh.

Kontakta kulturskolan
Så om ditt barn vill spela ett instrument, sjunga eller spela teater, kontakta din kultur- eller musikskola och ställ krav.
Sist men inte minst, finns stor kunskap hos de olika brukarföreningarna. Kon­tak­ta den förening eller organisation som vänder sig till ditt barn. Det kan vara exempelvis RBU, FUB eller Attention. Ofta kan de hjälpa till och slussa dig vidare.

5. HINFO.SE
Hinfo.se är ett samarbetsprojekt mellan Hjälpmedelsinstitutet, leverantörer och hjälpmedelsverksamheter.
I Hinfo kan du hitta information om leverantörer och deras produkter. Här finns även information om mässor och möjligheten att jämföra olika produkter. Företagen väljer själva om de vill göra sin produktinformation publik på sidan, så informationen är mer skral för privatsurfaren.
Hinfo samlar även landstingens information kring vilka regler som gäller när man behöver hjälpmedel.

Hitta hjälpmedel
På Hinfo kan du hitta information om alla möjliga sorters hjälpmedel. Det enklaste sättet att hitta fritidshjälpmedel är att klicka på ”Hitta hjälpmedel” och sedan gå vidare till de olika rubrikerna under ”Fritid”. Här finns hjälpmedelskategorier som friluftsliv, hobby, lek, trädgård, motion och idrott.
Under rubriken ”Förflytta sig” finns kategorin cyklar där flera leverantörer tipsar om cyklar för barn och vuxna. För att hitta landstingens information om hjälpmedelsregler, klickar du på ”Hur får jag hjälpmedel?”.

6. Webb-HIDA
Webb-HIDA drivs av Hjälpmedels­in­sti­tutet och har varit den mest kompletta svenska hjälpmedelsdatabasen. Nu fasas den ut och har inte uppdaterats på ett tag.
Men den kan ändå användas för att få tips och inspiration om vilka hjälpmedelsgrupper som finns.

Sök fritidshjälpmedel
För att söka efter fritidshjälpmedel, är det enklast att klicka dig vidare till ”Hjälp­medel för lek och fritidssysselsättningar”. Där finns 163 olika hjälpmedel för fritid, under rubrikerna ”Leksaker”, ”Motions- och idrottsredskap”, ”Träd­gårdsredskap för utom- och inomhusbruk” och  ”Jakt- och fiskeredskap”.
På förstasidan kan du även välja att söka på sökord. Du kanske redan vet vilken fritidsaktivitet du vill hitta hjälpmedel till, då är den tjänsten enklare att använda sig av. +