7 tips i väntan på föräldrastöd

1. Träffa andra!
Kontakta andra föräldrar, så att du ser att du inte är ensam, och dela tips och råd med varandra.

2. Välj ut någon!
Ta vara på de positiva kontakter du har, oavsett vilken roll personen har. ”Den här personen funkar för mig och gör mig trygg”. Ta med den personen på viktiga möten i skolan eller liknande.

3. Ge dig inte!
Ge dig inte när ditt barns behov inte blir tillgodosedda, det lönar sig att ligga på och vara tjatig, trots att det blir arbetsamt.

4. Be om hjälp!
Om du känner att allt är övermäktigt, ta hjälp av en vän eller släkting för att föra ditt barns talan, var inte rädd för att visa att du inte orkar. Signalera ”Hjälp mig!” till de professionella, berätta att du inte orkar med alla kontakter och all samordning.

5. Låt någon
annan göra!

Låt någon annan göra praktiska saker. Kan någon vän eller anhörig handla eller hämta syskon? Din familj kan ha rätt till annat stöd än LSS, till exempel genom SoL, som till exempel hjälp med städning. (Det är dock olika syn på detta på olika Socialtjänstkontor.)

6. Sluta vara informationskanal!
Involvera andra så att du inte behöver agera informationskanal, ta med mor- och farföräldrar på viktiga möten. Ge fullmakt till skolan, habilitering och kommun att ha rätt att samarbeta och prata om ditt barn när du inte är närvarande.

7. Fira framgångar!
Fira de framgångar du får tillsammans med ditt barn!