750 trollbundna besökare när Särskolans rikskonferens inleddes

Michail Kazinik höll en oförglömlig inledning av konferensens två dagarna med en livlig beskrivning av musikens kraft för förändring. Det blev en inre bensträckare på två timmar som avslutades med stående ovationer från publiken.

Bild på Michail KazinikFörst på programmet stod 1000 år av Gotlands historia på 1000 minuter som Gun Westerholm tog oss med på. Sen invigdes konferensen formellt av ordföranden för Barn- och ungdomsnämnden på Gotland Lena Celion.

Efter det så berättade Michail Kazinik mycket livfullt och underhållande om olika kompositörer, starten av deras karriärer och deras ofta korta liv.

– Bach hade varit elev på särskolan, säger Michail, han och flera andra geniförklarade kompositörer anpassade sig inte till kollektivet och ansågs vara annorlunda.

Frågan som Michail ställde var ”hur kan musiken få eleverna i särskolan att växa som genier”. Under onsdagen blir det ett fördjupat seminarium om bland annat musikens hemliga tecken med Michail Kazinik.

Michail är född i S:t Petersburg och har studerat violin för professor Vaiman och professor Goldstein. Han har även doktorerat i konstvetenskap vid Moskvas Universitet.

Eftermiddagen fortsatte på samma mycket underhållande och inspirerande sätt med Jurij Lederman som berättade om ledarskap som konst. Bland annat så tog Jurij upp hela första raden åskådare på scen och visade tillsammans med dem hur vi spelar olika roller och olika kroppsspråk.

Jurij Lederman är även han född i Ryssland och bosatt i Stockholm.