8 steg till arbete – med assistans

Varsågod – här är de viktigaste råden ur boken ”Våga arbete!” av Jessica Smaaland.

Se till att din assistanssituation är stabil och under kontroll. Om du inte har beslut om assistans ännu men känner att det är ett måste för att kunna arbeta, se till att ansöka om detta, både hos kommunen och Försäkringskassan. Om det inte beviljas, sök igen!

Fundera över i vilken bransch och vilket yrke du helst vill arbeta. Ställ dig sedan frågan om det skulle fungera med tanke på din funk­tionsned­sättning. Vill du ha ett jobb där du kan utföra allt eller kan du acceptera att din förmåga är nedsatt i just detta yrke?

Skaffa dig en adekvat utbildning till det du vill bli.

Fundera över vilken typ av personer du måste anställa som personliga assistenter i framtiden så att de passar in på din tilltänkta arbetsplats.

Tidigare arbetserfarenhet är viktigt. Om du inte har det inom ett lönearbete, skaffa det på annat sätt, till exempel genom praktik eller ideellt arbete. Skaffa ett stort socialt nätverk under tiden och var aktiv på många olika sätt. Internet, kårarbete, gå på konferenser och så vidare.

Använd dina kontakter, även dem som du inte tror på, för att hitta arbeten.

Var kreativ när du söker arbeten. Sök inte enbart arbeten som är utannonserade utan mejla, ring eller besök de organisationer som du kan tänka dig att arbeta på för att visa ditt intresse. Att en person vågar ta för sig ses oftast som något positivt.

Lägg ner tid på ansökningen och sök inga arbeten du inte kan tänka dig att ha. Ett ointresse lyser oftast igenom. +

Våga arbete! är utgiven av Gothia Förlag i samarbete med IfA. ISBN 978-91-7205-768-5. Pris 212 kronor.