”84 000 har tvingats stanna hemma utan en krona i ersättning”

Cirka 84 000 personer beräknas ha förlorat ersättning eller arbete under coronapandemin, enligt nya uppgifter från Funktionsrätt Sverige.
– De som stannat hemma för att de själva eller en närstående tillhör en uppenbar riskgrupp måste nu få ersättning, säger Elisabet Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Samtidigt bedömer Funktionsrätt Sverige att staten kommer att få pengar över från de nära 5,5 miljarder som avsatts för smittbärarpenning och förebyggande sjukpenning.

En förklaring är att många av de som drabbats hårdast ekonomiskt av pandemin har uteslutits från de statliga bidragen. Det gäller exempelvis föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Låt alla få ersättning

Nu kräver Funktionsrätt Sverige än en gång att staten ändrar på de reglerna så att fler drabbade kan få ersättning.

– Låt samtliga närstående som delar hushållsgemenskap med en person i riskgrupp och som stannat hemma från arbetet utan ersättning, omfattas av smittbärarpenning, lyder uppmaningen till regeringen.

Funktionsrätt begär också att staten förlänger den period för vilken ersättningen betalas ut, tills risknivån har sänkts eller ett vaccin finns.

Retroaktivt

Vidare kräver man att ersättningen betalas ut retroaktivt från och med mars.

– De här personerna har gjort det vi alla skulle göra för att skydda oss själva eller någon vi älskar från ett potentiellt dödligt virus – nämligen hållit sig hemma för att undvika smitta, säger Elisabeth Wallenius.

– De har försökt tolka myndigheternas många gånger motstridiga information om vad som gäller. Ingen har ännu fått en krona i ersättning som kompensation för det halvårslånga inkomstbortfallet.

Enkät visar brister i ersättning

Funktionsrätt Sverige förnyar kraven på ersättning sedan man genomfört en enkät i samarbete med Novus. Om enkäten är representativ för hela befolkningen innebär det att cirka 84 000 personer har varit hemma utan ersättning eller förlorat sitt arbete på grund av pandemin. Hela Novus-enkäten offentliggörs inom kort, uppger Funktionsrätt Sverige.

Varför blir det pengar över?

Enligt Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande ansökte bara 1700 personer om de nya smittskyddsersättningarna under första veckan. Det tyder på att prognoserna om att uppemot 300 000 personer skulle vara aktuella för ersättningen var starkt överdrivna.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *