ABF storsatsar på unga med utvecklingsstörning

ABF gör en storsatsning studiecirklar för unga med utvecklingsstörning.
– Jag hoppas att alla som vill får möjlighet att delta i vår verksamhet. Den här gruppen är svår att nå eftersom de sällan läser våra studieprogram, säger Eva-Lena Linde på ABF.

På 70-talet hade ABF ett omfattande utbud av studiecirklar för personer med utvecklingsstörning men sedan dess har verksamheten minskat betydligt.

Nu gör man en ny satsning för att åter nå ut till både unga och vuxna med utvecklingsstörning.
– Alla har rätt till ett livslångt lärande, säger Anne Stringberg, ansvarig för handikappfrågor på ABF.

– Vi satsar på att utveckla en större verksamhet för målgruppen, som har lika stort behov som övriga samhället att lära sig nya saker. Det kan handla om att lära sig laga mat, spela ett instrument eller att delta i en medieverkstad där man får lära sig ett sätt att påverka i samhället, säger Anne Stringberg.

Ett led i satsningen är att under hösten utbilda 30 cirkelledare från olika delar av Sverige.
Satsningen innehåller inspirationsmaterialet ”Tillit & tålamod” för verksamhetsansvariga och cirkelledare på ABF, en dvd med exempel från ABFs verksamhet för personer med utvecklingsstörning.

Annat studiematerial ska också anpassas för att bättre passa målgruppens behov, till exempel ABFs Hälsoskola.

Mer information finns på ABF:s webbplats: http://www.abf.se/?NewsID=4301