Reportage

”Absolut roligast är att få vara delaktig i elevernas framsteg” – Specialläraren

Publicerat av
Anna Pella
Dela

Specialläraren Mia Hansson berättar:

Jag arbetar främst med elever med flerfunktionsnedsättning, och har just nu en klass med på Täby grund- och gymnasiesärskola utanför Stockholm. Eleverna läser individuella programmets/träningsskolans ämnesområden. Jag undervisar också på lärvux några lektioner i veckan med vuxna elever med flerfunktionsnedsättning.

Den största delen av mitt arbete är undervisning. Jag arbetar med eleverna i ”en till en-lektion” och i grupp. I mitt arbete ingår samarbete med föräldrar, personliga assistenter, samverkan med olika externa aktörer som till exempel terapeuter på habiliteringen.

[kadence_element id="36696"]

I arbetet ingår dokumentation, att hålla mig uppdaterad på ny kunskap, forskning och söka evidens, och att tillsammans med hela skolan delta i skolgemensamma projekt och utvecklings­områden.

Förstå elevens signaler

Det handlar mycket om att skapa relation och lära mig att förstå elevens olika signaler och reaktioner för bekräftande, avvisande och igenkännande. Mina viktigaste mål är att tillsammans med mina kollegor lägga fokus på kommunikation och delaktighet för eleverna.

Ett respektfullt bemötande, att bli förberedd på kommande händelser och att få uttrycka sig ökar delaktigheten och gör eleven till huvudpersonen i sitt liv.

Mitt första möte med barn med flerfunktionsnedsättning var på ett barnboende i mitten av sjuttiotalet. Jag gjorde praktik där och återvände för att arbeta extra under studier och föräldraledigheter.

Jag har också arbetat flera år inom sjukvården och funderade på att utbilda mig till sjuksköterska, men livet hade andra planer och arbetet på sjukhus var inte riktigt kompatibelt med familj och barn.

Jag valde istället skolan som arbetsplats och efter några år inom förskolan började jag arbeta på Täby grund- och gymnasiesärskola för sjutton år sedan.

Dokumenterar på film

Det absolut roligaste är att få vara delaktig i elevernas framsteg och utveckling. Att som pedagog vara följsam och ta ansvar för att skapa goda möjligheter till kommunikation och bekräfta elevens uttryckssätt. Jag använder mig av filmdokumentation och kan flera gånger titta igenom dokumentationen för att bättre se elevens uttryck och studera mitt eget agerande för att förbättra min undervisning.

Lär mer om AKK

Att tillsammans med mina kollegor utveckla och lära mer inom yrket, inom AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, förhållningssätt och kunskapsutveckling är också en drivkraft, att få nya kunskaper och ökad kompetens.

Jag gillar rutiner och i mitt jobb ser jag det som en fördel då lärandet måste få ta tid och repeteras många gånger för att befästas.

Ökat intresse för elevgruppen

Det svåraste är elevernas ofta komplicerade medicinska situation. Svårtolkad problematik som smärta, andning och epilepsi är svårigheter som ofta förstärker varandra, så att effekten blir större.

Eleverna kan själva inte beskriva sin situation och därför blir omgivningen mycket betydelsefull när det gäller att tolka vad eleverna behöver och hur vi kan hjälpa till. Tidigare var det också svårt att gå på föreläsningar, kurser och utbildningar och få riktad kunskap kring elevgruppen med flerfunktionsnedsättning. Men det har blivit mycket bättre med ett stigande intresse och forskning kring denna elevgrupp.

Mötet med eleverna och deras familjer har påverkat mig som människa. Jag känner ödmjukhet och respekt för den kraft som både eleverna och deras familjer besitter. Att arbeta med elever med svåra funktionsnedsättningar ger mig mycket glädje.

Fler artiklar om detta ämne

”Love har lärt mig mer än jag nånsin kan lära honom” –
Personliga assistenten
Love visar mig vägen kring vad som ska göras och inte
”Jag visste att jag ville jobba med barn” –
Specialistsjuksköterska
Trots svåra utmaningar finns det utrymme för glädje och skratt. Alla barn är olika och har olika behov.
”Jag tror att jag blivit mer fördomsfri”
– Barnsjuksköterskan
Varje familj har en urkraft, och sin specifika definition om vilka de är och vad som är viktigt.
”Jag har lärt mig att ingenting är omöjligt”
– Specialpedagogen
På Tittut kunde vi vara kreativa och erbjuda föräldrar och barn en plats ”att bara vara på”
”En kommunikationslösning kan påverka hela livet”
– Logopeden
”Jag har lärt mig mest av bråkiga mammor. De har gnistan kvar och ofta en förmåga att se hela personen.”
”De här barnen blev mitt stora intresse och utmaning”
– Habiliteringsläkaren
Någon har sagt: ”Man får inte bli så profes­sionell att man glömmer att vara människa.”
”Så här vill jag arbeta med musikterapi, som ett sätt att vara tillsammans”
– Musikterapeuten
Musiken fungerar som ett bärande ramverk som kan trösta eller skänka en stund av glädje.
”Det bästa med jobbet är att få familjerna att tänka på något annat”
– Clownen
Vi frågade sjukhusclownen Niklas Lindgren och åtta andra personer som arbetar med barn och unga med funktionsnedsättning om hur de hamnat i sitt yrke och vad det har gett dem.

Artikeln publicerades 2021-01-03