Äckliga toaletter ett allvarligt hot mot hälsan för skolbarn

Skoltoaletterna är så smutsiga och äckliga att hälften av barnen vägrar besöka dem, enligt en studie vid Göteborgs universitet. Resultatet blir att många barn får problem med hälsan, särskilt de som redan är utsatta.

 title=
– Många barn lider i tysthet och det är mycket viktigt att skolans ledare tar problemet på allvar och sätter in åtgärder för att förbättra miljön på skoltoaletten men också ger barnen möjlighet att få lov att gå när de behöver, säger Anna-Lena Hellström uroterapeut och forskare på Institutionen för omvårdnad vid Göteborgs Universitet.


Dålig lukt, kiss och bajs
på toalettstolen, dålig tillgång till toalettpapper, rädsla och känslor av otrygghet är några av orsakerna till att barn inte vill gå på toaletten under skoldagen. Miljön upplevs som skrämmande.
Att inte gå på toaletten under en hel dag kan ge funktionsstörningar i både blåsan och tarmarna. Och för barn som redan lider av t ex sängvätningsproblem är detta mycket allvarligt.


Fakta om sängvätning (enures):

I varje förstaklass finns det upp till fyra sängvätare.
Drygt 85.000 unga mellan 5-18 år lider av sängvätning.
Sängvätning är det vanligaste långvariga hälsoproblemet näst allergi bland barn skolbarn.
2 procent tvingas leva med sängvätning upp i gymnasieåldern.
Sängvätning kan behandlas med medicin eller ”kissalarm”.
Sängvätning är ärftligt.
Sängvätning är ingen ”psykisk” åkomma men kan förvärras av yttre påfrestningar.
Källa: Ferring

Nyligen publicerades en studie om omgivningens betydelse för barns toalettvanor i Journal of Pediatric Urology. Studien är gjord av institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet. Den omfattar tjugo barn.


Skolledare och lärare
får hård kritik i studien. Många barn är osäkra över om och när man får gå på toaletten. Om man får gå eller ej varierar efter vad läraren tycker för just det tillfället.
– Många barn ställs inför valet att gå på toaletten eller att vara med kompisarna på rasten. De är rädda för att visa att de måste gå på toaletten, och väljer därför att försöka hålla sig vilket resulterar i att de får bekymmer med att kissa på sig eller får urinvägsinfektioner, säger Anna-Lena Hellström.


Toalettfrågan är extra viktig
för barn som har problem med sängvätning. Sängvätning är det näst vanligaste hälsoproblemet hos skolbarn, efter astma och allergi. I dag kissar var sjunde sjuåring på sig under natten.
– Det finns ett stort mörkertal. Jag är övertygad att många barn döljer sitt problem. Det är lättare att ge hjälp när problemet uppstår än att vänta en längre tid, säger Anna-Lena Hellström.

Sängvätning ger upphov till skuld och sämre självbild hos barnen och många av dem får aldrig någon hjälp.


Enligt läkemedelsföretaget
Ferring är sängvätning dock ett problem som kan behandlas. De vanligaste behandlingsmetoderna för sängvätande barn är kisslarm och medicinering, uppger Ferring. Kisslarm ser till att väcka barnet när det kommer kiss i byxan på natten. Det receptbelagda läkemedlet Minirin är en smälttablett som snabbt löses upp i munnen och minskar mängden urin som bildas så att den ska få plats i blåsan.

Företaget Ferring har en webbplats med information om sängvätning på http://www.torrnatt.nu