Nyheter

”Adjö till en skola för alla” – ungdomsorganisationer rasar mot regeringen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Om riksdagen röstar igenom den nya lärarutbildningen vinkar man adjö till parollen ”en skola för alla”.
Det anser representanter för tio olika handikapporganisationer som i en debattartikel förkastar regeringens proposition ”Bäst i klassen”.

– Vi är bestörta över att riksdagen är på väg att rösta igenom en proposition om en lärarutbildning som inte ger lärarna kompetens att möta sina elever, skriver organisationerna.

Bland undertecknarna finns representanter för flera ungdomsförbund som Unga hörselskadade, Unga Synskadade, Dövblind Ungdom och Unga Rörelsehindrade.

Följande har undertecknat debattartikeln:
Julia Willig,
ordförande Unga hörselskadade,
Victoria Öjefors
ordförande Unga Synskadade
Helena Christoffersson
ordförande Dövblind Ungdom
Tiina Nummi-Södergren
ordförande Synskadades Riksförbund
Helena Svensson
språkrör Förbundet Unga Rörelsehindrade
Linda Eriksson
vice ordförande Förbundet Sveriges Dövblinda
Bengt-Erik Johansson
förbundsordförande Dyslexiförbundet (FMLS)
Johan Steirud
ordförande Unga RBU-are
Jan Carlsson
ordförande Riksförbundet för döva, hörsel- skadade och språkstörda barn (DHB)
Henrik Sundqvist
ordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund Kritiken fokuserar på att propositionen inte har någon satsning på att utbilda blivande lärare om funktionsnedsättningar, trots att många experter och föräldrar ställt krav på detta under många år.

– Det är högst sannolikt att varje lärare under sitt yrkesverksamma liv kommer att undervisa elever med funktionsnedsättning. Ändå förbereder inte dagens lärarutbildning för detta och med bristerna i den nya propositionen kommer inte heller framtidens lärarutbildning att göra det, skriver representanterna.
– Propositionen fokuserar så mycket på ämneskunskaper att elevernas behov glöms bort. Eftersom regeringen inte vågar ge obligatorisk kunskap om funktionshindrade till blivande lärare får detta parollen ”en skola för alla” att blekna.

Skolinspektioner har nyligen i en rapport konstaterat att skolorna måste förbättra kompetensen om funktionsnedsättningars påverkan på inlärning.

Här finns regeringens proposition om ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning”.

Här finns debattartikeln att läsa på Göteborgs-Postens webbplats

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring