”Adjö till en skola för alla” – ungdomsorganisationer rasar mot regeringen

Om riksdagen röstar igenom den nya lärarutbildningen vinkar man adjö till parollen ”en skola för alla”.
Det anser representanter för tio olika handikapporganisationer som i en debattartikel förkastar regeringens proposition ”Bäst i klassen”.

– Vi är bestörta över att riksdagen är på väg att rösta igenom en proposition om en lärarutbildning som inte ger lärarna kompetens att möta sina elever, skriver organisationerna.

Bland undertecknarna finns representanter för flera ungdomsförbund som Unga hörselskadade, Unga Synskadade, Dövblind Ungdom och Unga Rörelsehindrade.

Följande har undertecknat debattartikeln:
Julia Willig,
ordförande Unga hörselskadade,
Victoria Öjefors
ordförande Unga Synskadade
Helena Christoffersson
ordförande Dövblind Ungdom
Tiina Nummi-Södergren
ordförande Synskadades Riksförbund
Helena Svensson
språkrör Förbundet Unga Rörelsehindrade
Linda Eriksson
vice ordförande Förbundet Sveriges Dövblinda
Bengt-Erik Johansson
förbundsordförande Dyslexiförbundet (FMLS)
Johan Steirud
ordförande Unga RBU-are
Jan Carlsson
ordförande Riksförbundet för döva, hörsel- skadade och språkstörda barn (DHB)
Henrik Sundqvist
ordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund Kritiken fokuserar på att propositionen inte har någon satsning på att utbilda blivande lärare om funktionsnedsättningar, trots att många experter och föräldrar ställt krav på detta under många år.

– Det är högst sannolikt att varje lärare under sitt yrkesverksamma liv kommer att undervisa elever med funktionsnedsättning. Ändå förbereder inte dagens lärarutbildning för detta och med bristerna i den nya propositionen kommer inte heller framtidens lärarutbildning att göra det, skriver representanterna.
– Propositionen fokuserar så mycket på ämneskunskaper att elevernas behov glöms bort. Eftersom regeringen inte vågar ge obligatorisk kunskap om funktionshindrade till blivande lärare får detta parollen ”en skola för alla” att blekna.

Skolinspektioner har nyligen i en rapport konstaterat att skolorna måste förbättra kompetensen om funktionsnedsättningars påverkan på inlärning.

Här finns regeringens proposition om ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning”.

Här finns debattartikeln att läsa på Göteborgs-Postens webbplats