AKK bortglömt när FN-konvention översattes

Rätten till ”alternativ och kompletterande kommunikation” föll bort ur FN-konventionen när den översattes till svenska.
Trots flera påstötningar om att rätta felet har regeringen hittills varit passiv.

– Myndigheterna tycks varken förstå eller bry sig, säger Gunilla Thunberg, logoped på Dart i Göteborg.

Det var Gunilla Thunberg på Dart som först slog larm om den felaktiga översättningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Chockad

– Jag blev chockad när jag upptäckte att AKK var felöversatt på tre platser i texten, säger Gunilla Thunberg.

– Jag blev nästan tokig eftersom texten var så obegriplig och verkade handla om synhjälpmedel. Felet finns fortfarande kvar, trots att jag skrivit brev till barn- och äldreminister Maria Larsson och påpekat det. Åtta månader efter mitt brev fick jag uppgift om att departementet ”bereder” frågan.

– Jag hade varit helt säker på att jag skulle bli kontaktad och ombedd att hjälpa till att rätta felöversättningen, att de skulle tycka att felet var pinsamt, men tydligen vill man inte diskutera frågor om den här svaga gruppen överhuvudtaget, säger Gunilla Thunberg.

”Ärendet bereds”

Föräldrakraft har ställt flera skriftliga frågor till Maria Larsson men också bara fått beskedet att ”ärendet bereds”.

När vi ringer upp Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig hos Maria Larsson, säger han att frågan inte är bortglömd. Bollen ligger hos regeringen men Ulrik Lindberg kan inte ge någon prognos om när översättningen kan rättas.

– Det är ett väldigt grannlaga arbete att översätta konventionen. Ändå har det blivit ett grovt fel. Men egentligen är det det engelska originalet som gäller, den ska man använda om man är noggrann, säger Lindgren.

Handisam står bakom

Även Handisam, den statliga myndigheten för tillgänglighetsfrågor, har påpekat felöversättningen. (Från 1 maj ombildas Handisam till Myndigheten för delaktighet.)

– Vi har ställt oss bakom det som Gunilla Thunberg har uppmärksammat, säger ElseMarie Brisenhorn, vikarierande generaldirektör för Handisam.
Handisams skrivelse med ändringsförslag skickades till regeringen i oktober förra året.

Gunilla Thunberg är upprörd över regeringens passivitet.
– Konventionen ska vara vägledande i policyarbeten inom kommuner och andra myndigheter. När de utformar sina planer är risken stor att de helt missar rätten till kommunikation för grupper som är oerhört svaga i samhället och som inte har några starka företrädare.

– I min naivitet trodde jag att ett fel om en så grundläggande rättighet, som yttrandefrihet för den svagaste gruppen, skulle korrigeras mycket snabbare, säger Gunilla Thunberg.

– Det är verkligen viktigt att inte bara luta sig tillbaka och säga att den engelska texten gäller. Om man har denna inställning borde man inte översätta alls. Men det finns ingen myndighet eller kommun som läser den engelska texten istället för den svenska.

Allvarlig konsekvens

– I de vidarebearbetningar och förenklingar av texten som gjorts utifrån den svenska översättningen så har kommunikation i princip helt försvunnit – helt sannolikt på grund av felöversättningen. Det är ju detta som är den allvarliga konsekvensen och som myndigheterna inte alls tycks förstå eller bryr sig om, säger Gunilla Thunberg.

Handisams chef ElseMarie Brisenhorn ser ändå ljuspunkter, som att myndigheten i år börja följa upp FN-konventionens användning i Sverige.

– Från och med i år börjar vi mäta hur konventionen används i kommuner och landsting, säger Brisenhorn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *