Aktiviteter för personer med flerfunktionsnedsättning

 

Aktiviteter som anpassats för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning skapar delaktighet. Aktivitet syftar till att, öka och bibehålla vakenhetsgraden, sätta fokus på aktivitet, initiativ till aktivitet, samspel.

Det bidrar även till avslappning och att minska ett självdestruktivt beteende.

Skapar glädje för alla som berörs

Men framför allt bidrar aktivitet till ökad glädje för både personen med flerfunktionsnedsättning och personal samt anhörig.

Miljöer som anpassats för sinnesstimulering ger möjlighet både till aktivitet och avslappning. I en anpassad miljö uppmuntras samspel och kommunikation.

Webbinariet visar hur man kan göra

Syftet med webbinariet är att visa på hur olika aktiviteter och aktivitetsmaterial kan förberedas, anpassas och skapa möjlighet till delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning.

Här kan webbinariet ses i efterhand.

 

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.