Att vara anhörig

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar med anhörigstöd inom flera områden. Vi har ett särskilt uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning.

Enkät: Anhörig under covid-19

Nya webbinarier om anhörigfrågor

NKA-podden tipsar om stöd och strategier

Samtalsgrupp – nytt kostnadsfritt stöd

Fler tips på NKA:s egen temasida