Alexey utvisas på onsdag trots att hans liv är i fara

13-årige Alexey Prosvinikov har spinal muskelatrofi och kom till Sverige för två år sedan för att få hjälp. Den 11 december ska han utvisas till sitt hemland Ryssland trots att hans läkare intygat att det kan innebära livsfara.

– Det var kritiskt för mig i Ryssland. Om jag åker tillbaka dit kommer jag att dö, säger Alexey i en intervju i Nerikes Allehanda.

Alexeys muskelsjukdom gör att han behöver hjälp att hosta upp slem via en så kallad cough assist, en maskin som hjälper till med hoststöten. Trots att denna behandling inte finns att få i Ryssland ska Alexey och hans familj utvisas nästa onsdag den 11 december.

Caroline Bräutigam, mamma till Kevin, 9,  med samma diagnos, beskriver att hennes egen son drabbas av panik om han inte har tillgång till sin hostmaskin.

– Kevins muskler är otroligt svaga och utan hostmaskinen är det omöjligt för honom att hosta upp slem.  Får man inte hjälp med att hosta så blir det bakterieangrepp och lunginflammation som kan vara dödligt för de här barnen.

Hon blev kontaktad av Alexeys familj innan de kom till Sverige för två år sedan. De konstaterade snart att Alexey och Kevin var lika i mycket. De hade båda samma intressen. Men Alexeys liv såg helt annorlunda ut.

– Han gick inte i skola med andra barn, han var alltid hemma. Han hade väldigt långa sjukdomsperioder som försvagade honom mycket.

Familjen berättade också att Alexey hade svårt att bli av med slem och därför riskerade att dö i lunginflammation, och frågade Caroline om föräldrar får vara med på sjukhuset i Sverige, om Kevin får komma ut, och om Kevin träffar andra människor än familjen. Därefter begav de sig till Sverige.

– Idag har Alexey vänner, går i skolan och han får den vård han behöver. Det måste kännas så tungt att veta att livet som han hade innan väntar i Ryssland, det ensamma livet där hans oförmåga att hosta troligen blir hans död. I Sverige har han fått ett liv som liknar andra barns, med en trygghet om att han kommer att leva med de bästa förutsättningarna. Beslutet att skicka Alexey tillbaka till Ryssland kan knappast vara hans bästa, säger Caroline Bräutigam.

Foto
Caroline Bräutigam blev kontaktad av Alexeys familj innan de kom till Sverige för två år sedan. Foto: Anna Pella.