Nyheter

Alla barn kan vaccineras mot pneumokocker – Socialstyrelsen ger klartecken


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Socialstyrelsen har bestämt sig. Vaccin mot pneumokocker ska ingå i barnvaccinprogrammet. Äntligen, säger Barnplantornas Ann-Charlotte Gyllenram.

Socialstyrelsen har bestämt sig. Vaccin mot pneumokocker ska ingå i barnvaccinprogrammet. Pneumokocker kan orsaka allvarliga luftvägsinfektioner.

Socialstyrelsen skickar nu ut en remiss om att ändra föreskrifterna för barnvaccinationer och om inga problem upptäcks kan de nya reglerna börja gälla efter sommaren.

– Ett efterlängtat besked med tanke på att barn som vaccineras kan slippa få en allvarlig infektion som kan ge bestående men, bland annat dövhet eller bestående hjärnskador, säger Ann-Charlotte Gyllenram som är ordförande för intreseorganisationen Barnplantorna.

– Äntligen får vi besked från Socialstyrelsen att små barn i hela Sverige bör få samma skydd som man redan har bestämt sig för i Stockholm.

Enligt Barnplantorna är en hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker barnläkarens mardröm.
– Förloppet är ofta hastigt, dramatiskt och svårt att i inledningsfasen skilja från vanlig influensa eller febertopp. Bland barn rapporterades under 2006 fem dödsfall inom fem dagar från insjuknandet, säger Ann-Charlotte Gyllenram.

Barnplantornas webb finns på www.barnplantorna.se

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL