Alla barn kan vaccineras mot pneumokocker – Socialstyrelsen ger klartecken

Socialstyrelsen har bestämt sig. Vaccin mot pneumokocker ska ingå i barnvaccinprogrammet. Pneumokocker kan orsaka allvarliga luftvägsinfektioner.

Socialstyrelsen skickar nu ut en remiss om att ändra föreskrifterna för barnvaccinationer och om inga problem upptäcks kan de nya reglerna börja gälla efter sommaren.

– Ett efterlängtat besked med tanke på att barn som vaccineras kan slippa få en allvarlig infektion som kan ge bestående men, bland annat dövhet eller bestående hjärnskador, säger Ann-Charlotte Gyllenram som är ordförande för intreseorganisationen Barnplantorna.

– Äntligen får vi besked från Socialstyrelsen att små barn i hela Sverige bör få samma skydd som man redan har bestämt sig för i Stockholm.

Enligt Barnplantorna är en hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker barnläkarens mardröm.
– Förloppet är ofta hastigt, dramatiskt och svårt att i inledningsfasen skilja från vanlig influensa eller febertopp. Bland barn rapporterades under 2006 fem dödsfall inom fem dagar från insjuknandet, säger Ann-Charlotte Gyllenram.

Barnplantornas webb finns på www.barnplantorna.se