”Alla behöver vi någon som tror på oss”

Lennart Jönsson har mött många människor som fått drömmen om ett jobb uppfylld. Och för att dessa personer ska bli mer än en siffra i statistiken har hans företag Misa nu gett ut boken ”Självklart”.

HejaOlika ställde några frågor till Misas grundare med anledning av släppet av boken ”Självklart”, som innehåller många berättelser om vägen till arbete.

Varför har ni gett ut boken Självklart?

– Inom Misa möter vi hela tiden på så många exempel på hur människor vi stöttat har fått sina drömmar uppfyllda. För att dessa personer inte bara ska vara statistik har vi velat visa att det runt varje person finns en unik person, och där varje persons resa till ett arbetsliv är något fantastiskt.

– Vissa har fått ett jobb, vissa studerar, andra har en sysselsättning de trivs med eller trevar sig fram för att få erfarenheter som kan vara nyttiga. Med boken ville vi göra en fin inramning och lyfta några exempel på hur bra det kan bli om man får möjligheten att ta del av arbetslivet.

– Vi är helt övertygade om att de personer som får sin dröm uppfylld verkligen får ett bättre liv. Och vi anser att vi lyckas visa denna glädje som vi möter hos de vi stöttar. Glädjen att få finnas på ett vanligt jobb, vara en av andra som jobbar där, att vara efterlängtad och behövd – konstigare är det inte egentligen och det är något som vi alla vill vara med om. Förutom att få känna sig nyttig ger ett arbete i det ordinarie arbetslivet, även möjlighet till sociala kontakter som man annars har svårt att komma åt.

– Vi hoppas att berättelserna kan öppna lite dörrar hos beslutsfattare och politiker och att vi kan bidra till insikt att det för personer med en tillfällig eller varaktig nedsatt funktion är lika viktigt som för andra att få vara delaktig i arbetslivet och arbetslivets miljöer.

– Förhoppningsfullt kan dessa berättelser hjälpa till att ge incitament för att undanröja de strukturer som finns och som försvårar för gruppen att få samma möjligheter till inflytande över sitt eget liv som andra människor!

Vilka tips har du till unga med funktionsnedsättning som vill ha ett jobb?

– Mina erfarenheter har stärkt mig i övertygelsen att varje person har en inneboende glöd och energi – en energi som de vill använda till något nyttigt. Ett av de stora problemen är att vi har så svårt att möta unga personer där de är och att vi tar deras vilja, drömmar och energi på allvar.

– Mitt råd till dessa unga fantastiska personer är att inte låter sig påverkas av alla de hinder som vi i samhället skapat. För problemet ligger inte hos dem utan hos oss i omgivningen som på många sätt förstör den lust och den energi de har.

– Det finns många nålsögon och strukturer som hindrar, många ”du måste först”. Samhällets alla hinder och all okunskap om hur man möter unga hamnar i knät på dem, de tror att de inte duger, att de mest är en belastning. Och så är det ju inte, för varje ung person behövs!

Foto.
– Du som är ung, se till att någon lyssnar på dig vad du vill, säger Lennart Jönsson. Foto: Linnea Bengtsson.

– Här är det viktigt att fler beslutsfattare inte separerar behoven hos unga att få vara del av ett ”vanligt liv” som andra unga – och att de också har insikt om livsvillkoren för unga med funktionsnedsättning. Det behövs även en insikt i att vi behöver lotsa eller coacha dessa personer individuellt och personlig för att man som ung får möjlighet att ta del av en utbildning oavsett om det sker i skola, som lärling eller på en arbetsplats.

– Du som är ung – du vet vilka tillgångar du har, se till att någon lyssnar på dig vad du vill och se till att du tar stöd och hjälp att utforska alla de möjligheter som kan finnas i de områden du är intresserad av och därefter synar vad som finns och erbjuds.

Vad är viktigast för beslutsfattare gör för att underlätta?

– Som politiker och beslutsfattare så behöver du påminna dig om att inte fastna i stuprörstänkande, åtgärder som görs runt enskilda personer får inte vara enstaka insatser. Alla projekt och all forskning visar att unga personer som fått en positiv utveckling ofta pekar på att den avgörande faktorn varit ”det var någon som trodde på mig”, det vill säga en personlig relation som varade över tid.

– Vi människor är sociala varelser och speciellt som ung behöver man testa och spegla sig mot någon man har förtroende för. Beslutsfattare behöver förstå att dessa stödpersoner eller ”förebilder” ska finns tidigt hos de unga för att stötta och uppmuntra de unga tidigare så de kan få en självkänsla, framtidstro och motivation att utbilda sig. Det är också viktigt att tidigt i skolan diskutera med eleverna varför de studerar, det vill säga kopplingen till ett framtida yrkesliv.

– Att unga personer får någon som coachar, tror på honom eller henne är avgörande inför studier, och också på sin väg till arbetslivet. Här visar en mängd forskning, till exempel Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens effektutvärdering, att metoden supported employment ger bäst och mest hållbara resultat. Ett särskilt viktigt element i supported employment är att utgå från den enskilda individens förutsättningar och lust, plus att stödet bygger på att det finns en nära relation med stödpersonen.

Foto.
– För att lyckas måste man utgå från den enskilda personens förutsättningar och lust, menar Lennart Jönsson. Foto: Linnea Bengtsson.

Läs mer

… om boken Självklart på Misas webbplats

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *