Alla får rätt stöd

Skola och habilitering inom samma väggar? På Habiliteket i Täby har drömmen förverkligats.

Habiliteket i Täby anpassar arbetssätt och pedagogik efter varje barns individuella behov, det har varit ett medvetet arbetssätt från första början och skolan tycker det fungerar mycket bra.

På skolan går barn med olika rörelsehinder, från muskelsjukdomar till cp-skador. Alla har även någon kommunikationsnedsättning när det gäller syn, hörsel etcetera.

Klasserna är åldersintegrerade och även ämnena är ibland integrerade. Barnen arbetar i klasser på fyra till fem barn. Ålders­skillnaden kan var tre till fyra år och det viktiga är att barnen kan samverka och har ett utbyte av varandra.

Här har eleven tillgång till förskola/skola, fritidsverksamhet, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och specialpedagog, allt under ett tak.

Rektor Annika Strömberg ser att resultat och framsteg är mycket goda. ”Våra elever behöver få god tid på sig att nå sina mål. Det är deras rättighet tycker vi”, säger hon.

De flesta barn går i träningsskola så alla får det stöd de behöver för att nå målen.

Habiliteket arbetar mycket med koordination mellan hem och förskola/skola/fritidsverksamhet/kortidsboende. I kommunikationen med föräldrar tar skolan hjälp av bland annat kontaktböcker och skolråd, där det finns föräldrarepresentanter från alla skolstadier.

Idrotten leds av tre sjukgymnaster och alla barn som kan är med i grupp, övriga får individuell träning. Barnen rider och simmar en gång i veckan tillsammans med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och skolpersonal.

Verksamheten växer konstant och personalen arbetar mycket med att utveckla verksamheten. Habilitekets största problem är lokaler och att skolan på sikt kan komma att växa ur de nuvarande lokalerna.

– Men vi brukar hitta lösningar, säger Annika Strömberg.

Den ursprungliga tanken med Habili­teket var att barnen och föräldrarna inte skulle behöva tvingas åka fram och tillbaka mellan olika inrättningar för habilitering med mera.

Här finns habilitering och skola tillsammans, vilket betyder att man kan ta större hänsyn till barnens egen ork och motivation.

Det är möjligt att flytta på habiliteringstid, kanske byta tid mellan habilitering och skoltid. Arbetsmodellen som har utarbetats bygger på att allt ska fungera ihop.

Ett tips från Annika till föräldrar som letar skola till sitt barn är att först tänka igenom vad barnet behöver. ”Boka tid och ta god tid på er att diskutera igenom allt.”