Alla har rätt att byta god man

Vi har fått höra att anhöriga inte bör vara god man, utan att godmanskapet ska överlåtas till professionella. Jag tycker av flera skäl att det är fel.

Gode mannens tre uppgifter

Godmanskapet består av tre uppgifter:
1. Förvalta egendom
2. Bevaka rätt
3. Sörja för person

Uppgiften förvalta egendom består för vår grupp i huvudsak att av att hantera pengar, göra en kassaredovisning och skicka in en årsrapport till Överförmyndaren (ÖF).

Bevaka rätt är svårare, då man både måste kunna LSS och dessutom ha allmän juridisk kunskap. Eftersom de flesta insatserna är individuella måste man även känna huvudmannen väl. Mycket av detta brister hos de externa så kallade professionella gode männen idag.

Att sörja för person är det viktigaste uppdraget för huvudmän som tillhör LSS-gruppen, där är kravet att känna huvudmannen starkt, helst från barnsben. Känna till hens funktionsnedsättningar och hur de yttrar sig, Det är nästan omöjligt om du inte är anhörig. Jag ser tyvärr att Överförmyndaren inte prioriterar detta uppdrag så starkt som en kontrollmyndighet ska göra. ÖF kontrollerar i huvudsak endast uppdraget förvalta egendom.

De föräldrar som lyssnat och trott på att de behöver en extern god man, har all anledning att känna sig lurade när de upptäcker bristerna.

Och när de vill utnyttja den självklara rätten att byta god man så hindras de ofta av Överförmyndaren! Kanske för att ÖF utsett den gode mannen?

Ett rop på hjälp från föräldrar

Ett exempel: Ett rop på hjälp jag fick.

Hej Harald!
Jag nämnde i lördags att ett par behöver hjälp. De heter A och B och har en dotter C, med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och autism, född i slutet av 1960-talet.

Dottern har en god man, som nu begärt att hon ska ha förvaltare istället. Gode mannen har avskärmat föräldrarna från dottern helt, flyttat henne från orten, tagit av henne mobilen. Inte ens tv-dosan får hon ha, då en medboende har sönder den hela tiden. C har ökat 24 kg i vikt, har ingen daglig verksamhet eller sysselsättning.

Jag har förstått det som att C blivit medicinerad och utåtagerande, vilket hon inte var när hon bodde hemma. Då var hon inte överviktig eller sysslolös.
C är verbal och kan uttrycka vad hon vill, men är lättstyrd. Nu bryr sig ingen om vad hon vill, gode mannen styr.

Får man behandla folk så här?!
Jag tror det bland annat handlar om att kommunen inte vill erkänna att de gjort fel.

Pappan eller mamman bör bli god man igen

Jag svarade så här:

Alla har rätt att byta god man. Att god man ska bli förvaltare är oerhört tveksamt. Det kan anhöriga bemöta i rätten! Det ska mycket till för att en person ska bli omyndig idag. [God man är en frivillig insats – förvaltare är en tvångsåtgärd]

Byte av god man är ju något den enskilde, som princip, ska begära. Anhörig kan dock ifrågasätta nuvarande god man för att hen avskärmar dottern från släkten, och att hon flyttar dottern, och för att hen inte ser till att hon har daglig verksamhet, samt att hon inte får ha mobil (det går att på annat sätt begränsa kostnaden) samt att hon för övrigt avskärmas från att ha tillgång till sina pengar. Allt detta gör att hen inte är lämplig som varken god man eller, absolut inte, förvaltare.

Pappan bör begära personligt möte med Överförmyndaren. Pappan eller mamman bör bli god man igen. ÖF måste ta sitt ansvar.
Mvh Harald

LÄS ÄVEN:
Hur ska god man och förvaltare ge bättre stöd?
God mans viktigaste uppdrag glöms nästan alltid bort

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *