Alla har rätt till aktivt sportlov

DEBATTARTIKEL. Barn och unga med funktionsnedsättning måste få möjlighet att aktivera sig under sportlovsveckan precis som deras jämnåriga. Vill vi uppmana landets kommuner att tillsammans med lokala brukarorganisationer satsa på att ge alla möjlighet att aktivera sig på loven och se till att informationen kring tillgängligheten förbättras.

 

Årets sista sportlovsvecka har just avslutats och många unga runt om i landet kan blicka tillbaka på spännande aktiviteter. En studie av kommunernas sportlovsinformation visar dock att fler än fyra av fem granskade kommuner inte informerar om aktiviteter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna måste bli bättre på att se till att det finns aktiviteter för alla, men också informera bättre om tillgängligheten för alla de aktiviteter som anordnas menar vi på Humana, som gjort undersökningen.

Humana har för fjärde året i rad granskat om kommunerna i landet informerar om tillgänglighetsanpassade aktiviteter under sportlovet. I de flesta kommuner erbjuds mängder av aktiviteter, både i kommunens regi och genom föreningar.

Resultaten visar att av de 205 granskade kommuner som har sportlovsinformation på sina hemsidor, så är det bara 36 som också har information om aktiviteter som är tillgängliga för alla. Inte ens var femte kommun har alltså information, och i de flesta fall där upplysning om tillgänglighet finns rör det sig om en eller ett fåtal aktiviteter.

Detta innebär att många barn, men också andra med funktionsnedsättning, kan få svårt att uppleva ett aktivt sportlov tillsammans med släkt eller vänner. I många fall kanske också helt i onödan, då aktiviteter kan vara tillgängliga för alla, men information saknas.

Ohälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen, enligt Myndigheten för delaktighet. I en undersökning som Humana tidigare genomfört, där över 900 personer med funktionsnedsättning deltog, framgick att fyra av tio med funktionsnedsättning upplevde att de inte kan motionera i den utsträckning de vill.

Med andra ord är det viktigt att kommunerna bidrar till att det finns aktiviteter för alla. Detta gäller under sportlovet, men också resten av året. Tillgänglighetsanpassade aktiviteter ger inte bara fler möjlighet att ha ett aktivt sportlov, utan kan också bidra till att förbättra hälsan för en stor grupp människor.

Ur kommunens perspektiv skulle det vara enkelt att förbättra informationen. I många fall är det föreningar som står för sportlovsaktiviteterna. Kommunerna kan helt enkelt ställa krav både på att arrangörerna ska informera om tillgänglighet, men också på att de föreningar som får kommunala bidrag ska arbeta med att ge alla förutsättningar att delta på sina villkor.

Och när det gäller de aktiviteter kommuner själva arrangerar borde det vara en självklarhet att lokalerna är tillgängliga och att alla ska kunna delta. Att ett par kommuner i landet har lyckats få till både aktiviteter och bra information visar att det går. 

Att enkla saker som att tillgängliggöra sportlovsaktiviteter inte sker är en illustration på hur trögt tillgänglighetsarbetet går i landets kommuner. Barn och unga med funktionsnedsättning måste få möjlighet att aktivera sig under sportlovsveckan precis som deras jämnåriga. Vill vi uppmana landets kommuner att tillsammans med lokala brukarorganisationer satsa på att ge alla möjlighet att aktivera sig på loven och se till att informationen kring tillgängligheten förbättras.

Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana