”Vi borde använda symboler mycket mer i samhället”

När Maria Krafft Helgesson gick i gymnasiet peppade hennes musiklärare henne att plugga vidare till musikterapeut. Det ena ledde till det andra och idag utbildar hon tusentals människor i alternativ kommunikation varje år. Lika delar entusiasm och övertygelse om att alla har rätt till kommunikativ tillgänglighet får henne att ständigt fortsätta framåt.

Hjälper till med AKK runt hela Sverige

Det är sen eftermiddag på Hagabergs folkhögskola i Södertälje utanför Stockholm. Maria Krafft Helgesson har precis avslutat två intensiva dagar med personal från dagliga verksamheter och boenden med särskild service i kommunen. I morgon väntar ett annat uppdrag i samma kommun, den här gången med bibliotekarier.

ANNONS FÖR PERMOBIL

Videon ovan är betald annons för Permobil.

Sedan starten av det egna företaget för ett drygt år sedan har ingen dag varit den andra lik, och Maria reser idag runt i hela Sverige för att hjälpa personal i olika verksamheter att skapa en mer tillgänglig miljö för personer som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Maria Kraft Helgesson. Foto: Anna Pella
– Vi borde använda många fler symboler för kommunikation i samhället. Tänk om ICA erbjöd bildstöd till exempel? säger Maria Krafft Helgesson. Foto: Anna Pella.

Praktiserade bland barn med flerfunktionsnedsättning

Hennes gymnasielärares fingertoppskänsla för vad som skulle passa Maria visade sig vara helt rätt. Redan under musikterapiutbildningen började hon praktisera på resurscentret Eldorado i Göteborg och kom där i kontakt med barn, unga och vuxna med flerfunktionsnedsättning som kommunicerade med mycket sparsamma signaler.

Att ha musik som kommunikationsmedel i kombination med tecken som stöd, passade Maria perfekt, och mötena krävde hennes fulla uppmärksamhet.

– Samspelet krävde att jag höll fokus och var närvarande nog att uppfatta små, små tecken, kanske en ändrad andning, ett leende. Att samspela med någon som har lång svarstid, så kallad latens, krävde både tålamod och mod. Den lyhördhet jag utvecklade då har varit och är till stor nytta för mig i många olika sammanhang, och jag bär med mig den oavsett vem jag möter.

Såg ett enormt behov av utbildning

Efter utbildningen blev hon kvar på Eldorado samtidigt som hon läste specialpedagogik och jobbade som personlig assistent vid sidan om. Tillsammans med några kollegor startade hon ett teckensångsband som fortfarande är aktivt och idag spelar under namnet Sign Up. Så småningom kom hon i kontakt med kommunikations- och dataresurscentret Dart i Göteborg, och fick vara med och anordna den återkommande nationella konferensen Kommunikationskarnevalen. Hon insåg snabbt att behovet av utbildning inom kognitiv och kommunikativ tillgänglighet var enormt och behövde komma fler till del, och en dröm började ta form.

Startade eget 2021

Efter noggrann planering startade hon så förra året ett eget utbildningsföretag. Affärsidén är att dela med sig av både sin och andras kunskap och kompetens, där webbsända evenemang utgör en bärande del. I vod- och podcasten ”Maria inspireras av…” intervjuar hon människor som hon tycker har viktiga erfarenheter inom området, och i augusti i år lanserades Mariposa Academy som i huvudsak erbjuder kompetensutbildning till alla som möter människor som kommunicerar med alternativ och kompletterande kommunikation.

Ofta utbildar hon personal inom förskola, anpassad grund- och gymnasieskola, daglig verksamhet, särskilt boende och personlig assistans, men även andra verksamheter liksom familjer och deras nätverk kan delta.

– Tanken med akademin är att deltagarna inte bara ska gå en enda kurs, utan kunna underhålla, bygga på och utveckla det man lärt sig under en längre tid. Utbildning är en färskvara och behöver befästas med uppföljning och kontinuitet i lärandet. Det är ett roligt sätt att jobba, att möta människor över tid. Jag kan skräddarsy och om jag märker att någon behöver mer av något kan jag anpassa mig.

Maria Kraft Helgesson. Foto: Anna Pella
– Det är viktigt att alla, inte bara en person i verksamheten, har kunskap om kommunikation, säger Maria Krafft Helgesson. Foto: Anna Pella.

Riskabelt när personalen inte ges möjlighet

Hon tackar nej till korta uppdrag och det händer att hon ringer upp en och annan enhetschef när hon märker att personal hon möter inte får rätt förutsättningar att använda och utveckla sin kompetens. Till exempel när bara en eller två personer i ett helt arbetslag får möjlighet att utbilda sig.

– Det finns en skörhet i många personalgrupper, och när det kommer vikarier eller ny personal är det viktigt att alla, inte bara en person i verksamheten, har denna kunskap. Det får inte stå och falla med en enda person. Jag har också märkt att ledningens engagemang i dessa frågor är oerhört viktig för personalen. Genom att själva vara förebilder bidrar de till att personalen känner att detta är viktigt.

Kommunikation är viktigaste behovet

Att tänka långsiktigt och hållbart kring kompetensutvecklingen gynnar i slutändan huvudpersonerna själva, menar Maria, där kontinuitet är en av de viktigaste pusselbitarna i den värld hon vill skapa. Hon blir upprörd när hon ser att en person inte får rätt stöd eller hjälp, och detta får henne att ständigt fortsätta framåt.

– Kommunikation är det viktigaste grundläggande behovet. Grunden för vår existens är delaktighet och samvaro med andra människor. Vi är sociala varelser och AKK borde ingå i alla utbildningar för de yrkesgrupper som ska arbeta med människor som inte har ett verbalt språk. Det är vi runt om som är nyckeln till framgång, och vi alla behöver förstå att vi gör ett livsviktigt arbete när vi hjälper en person att kommunicera med sin omvärld.

Hela samhället borde använda symboler

Men det finns mycket kvar att göra. Maria drömmer om en framtid där universell design präglar alla offentliga miljöer, utformade för att fungera för så många som möjligt, med både kommunikativ, kognitiv och fysisk tillgänglighet.

– Tänk om ICA erbjöd bildstöd till exempel? Vi borde kunna använda fler symboler i samhället, som vi redan gör med våra vägmärken, för att komplettera textbaserad information. Det skadar ingen, är bra för alla, och till glädje för många. Om vi alltid utgår från den som har störst behov behöver vi inte tänka på inkludering och anpassning, det är redan klart!

Börja prata om alternativ kommunikation

Alternativ kommunikation kräver mod, det vet hon. Många individer och verksamheter är ängsliga och rädda för att göra fel. Ibland kan man behöva börja där, och bara prata om det. Just därför är det viktigt att hon själv, och andra som har kompetens och kunskap delar med sig.

– Min mamma och mina morföräldrar har inspirerat mig mycket, de har alla visat på olika sätt att det är viktigt att dela med sig för att försöka förbättra världen. Jag känner att jag har mycket kvar att ge, säger Maria Krafft Helgesson.

Maria Kraft Helgesson. Foto: Anna Pella
Maria Krafft Helgesson. Foto: Anna Pella.

Maria Krafft Helgesson

Bor: Borås

Bakgrund: Har sedan ungefär 20 år arbetat med kommunikationsstöd och AKK i huvudsak till personal, anhöriga, assistenter och andra som är i nära dialog med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Har arbetat på Eldorado, ett resurscenter i Göteborg, på habiliteringen i Borås samt på Kommunikations- och dataresurscentret Dart i Göteborg. Författare till böckerna ”Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna” (2014) samt ”HELA – Att skapa trygga relationer” (2017).

Gör: Utbildar, föreläser och handleder inom kommunikation och tillgänglighet genom egna Mariposa Academy. Medlem i bandet Sign Up som sjunger rock, pop, schlager och visor med tecken. Driver vod- och podcasten ”Maria inspireras av…”

Kuriosa: Ordförande i Svenska Orienteringsförbundet

Vill: Bidra till en värld av kommunikation och tillgänglighet för alla.

Aktuell med: Föreläser på konferensen Livets möjligheter om Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.