”Alla måste vara med och påverka”

Orkidén Omsorgsföretaget vill starta många nya verksamheter runt om i landet. Ett mål är att fler personer med funktionsnedsättningar ska komma närmare arbetsmarknaden, berättar Anna Wallentin, ansvarig för dagliga verksamheter.

Varför satsar ni på att synas och påverka i Almedalen?
– Vi tycker det är viktigt att vara med i debatten kring det som gäller våra verksamheter och kan påverka de personer som på ena eller andra sättet berörs av våra verksamheter. Därigenom hoppas vi kunna påverka och möjliggöra en bättre tillvaro för dessa personer. 

Varför är debatten Vägen till arbete så viktig?
– Arbete är något som har stor betydelse för alla. Att ha ett arbete där man trivs, får en tillhörighet i samhället och där man kan utnyttja sina styrkor och förmågor, känner sig behövd och uppskattad är viktigt för att de flesta av oss ska må bra och känna sig tillfreds med livet. Mycket händer på arbetsmarknaden och här måste vi alla vara med och påverka.

Hur vill ni förändra så att fler får jobb?
– Jag tror mycket kan bli bättre genom bra kommunikation och information, men jag tror att lagstiftningen måste ses över. Självklart ska den som har förmågan och viljan ha rätt till ett riktigt arbete.

– Jag tycker även det är viktigt att vi ser till individens behov och inte förutsätter att alla ska klara av ett arbete ute på den öppna arbetsmarknaden.

– Det behövs många olika sorters arbeten som är integrerade i samhället på olika sätt för att alla ska få kunna hitta ett arbete där man passar, gör nytta och mår bra.

Vad gör ni själva för att förbättra arbetsmarknaden?
– Vi försöker se till den enskilda personens styrkor och förmågor och anpassa arbetssituationen, arbetsplatsen utifrån det. Alla ska ha rätt till trygghet, trivsel och förutsättningar att lyckas på sin arbetsplats.

Vilka frågor i övrigt hoppas du står i fokus i Almedalen i år?
– Det blir intressant att följa olika debatter som rör personer som tillhör LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Varför är du personligen så engagerad?
– Jag arbetar med daglig verksamhet i olika former och känner att det fortfarande finns mycket att påverka till det bättre i Sverige.
– En så självklar tanke som ”vems arbetsplats är den dagliga verksamheten” kan förändra mycket av utformningen av den verksamheten.