”Alla rutiner jag kämpat för går i kras”

De som redan före coronakrisen hade det svårt, har nu fått det ännu svårare. Krisen riskerar att påverka de som lever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar långt efter att pandemin ebbat ut. Det varnar Riksförbundet Attention i en aktuell rapport.

– Stöd som man tidigare fått från skola, arbetsplatser, BUP eller i form av korttidsboende, boendestöd, assistans, föräldragrupp, praktikplats med mera kan falla bort från en dag till en annan. Ofta med katastrofala konsekvenser för de som drabbats, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i ett pressmeddelande.

Hela livet påverkas

”För väldigt många har hela livet har påverkats av den rådande situationen. Sedan tidigare bristfälligt stöd från skola, vård, socialtjänsten och andra instanser har i och med coronakrisen blivit ännu mer bristfälligt. Coronaviruset har satt stor press på samhällets olika funktioner. I kristider blir brister i samhället mer synliga och kännbara än vanligt”, heter det i rapporten.

Isolering och sämre ekonomi

Rapporten bygger på en enkät som visar att rutiner kastas omkull, att isolering leder till hög stress och att försämrad ekonomi ger stor oro.

Några citat från enkäten:
”Alla mina rutiner är förstörda som tagit mig år att bygga upp.”
”Jag har svårare att göra basic-saker som att vakna i tid och äta”
”Barnen hardistansundervisning, med ångest och rubbade vanor som följd.”
”Jag har en ökad belastning hemma med rutiner, tjat, mat, städ, allt.”
”Vi är isolerade hemma. Det blir mer utbrott hos barnen, sömnsvårigheter och matvägran.”
”Jag har två barn hemma o försöker själv återhämta mig från utmattning.”
”Jobbigt att inte kunna byta miljö och vila hjärnan på samma sätt som förr.”
”Min redan utsatta ekonomi blir ännu mer utsatt.”
”Matkostnaden har ökat då alla är hemma.”

2050 svarade på enkät

Attention gjorde enkäten i början av april bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga, för att kartlägga hur de har påverkats av coronakrisen. Mer än 2050 svar kom in.

Nästan 80 procent ansåg att de påverkats av krisen, och 43 procent svarade att de olika stödinsatser de har också har påverkats.

Så här sammanfattas resultaten

79 % uppger att de har påverkats i hög grad eller i viss utsträckning. Mer än 39 % svarar att de har drabbats i hög grad.
Mer än 80 % anger att hem- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört.
62 % anger att förskola och skolan har kommit att påverkats.
58 % upplever att deras arbetsliv har påverkats.
53 % anger att covid-19 har haft en inverkan på hur de mår psykiskt.
50 % upplever att deras hemmasituation har påverkats.
75 % av de som själva har eller har en familjemedlem som har distansundervisning svarar att de har påverkats av övergången, medan 14 % uppger att de inte alls är påverkade av övergången till distansundervisning.
Över 43 % av de som har insatser svarar att deras insatser har påverkats helt eller delvis till följd av covid-19.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *